Tài khoản chuyên thu, chuyên chi

  • Thread starter loyalriver
  • Ngày gửi
L

loyalriver

Sơ cấp
28/3/05
1
0
1
37
Hanoi
#1
Ai đó dịch hộ mình từ tài khoản chuyên thu, tài khoản chuyên chi sang tiếng Anh được không?
Thanks so much inadvance!
 
#2
Các ngân hàng có thể thực hiện như sau:

Tài khoản chuyên thu, chuyên chi được gọi chung dưới một cái tên như:

Special purpose accounts (SPA)

Sau đó dùng Credit hoặc Debit để phân biệt chuyên thu hay chuyên chi
 

Thành viên trực tuyến

  • trongtvt
Xem nhiều