List Văn bản luật tính đến 28/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 28 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 4271/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ nhà

2. Công văn số 4272/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ đất

3. Công văn số 4273/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ đất thuê

4. Công văn số 4274/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải quyết hồ sơ thu liên quan đến đất đai

5. Công văn số 4276/TCT-TS ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

6. Công văn số 4266/TCT-DNK ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời chính sách thuế

7. Công văn số 4267/TCT-DNK ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế suất thuế giá trị gia tăng

8. Công văn số 4268/TCT-DNKngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lưòi về chính sách thuế

9. Công văn số 4264/TCT-DNK ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ thuế trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề

10. Công văn số 4262/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng

11. Công văn số 4260/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn phạt tiền chậm nộp tiền thuế

12. Công văn số 4261/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Công văn số 4250/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng quảng cáo khuyến mại

14. Công văn số 4247/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng viện trợ không hoàn lại

15. Công văn số 4244/TCT-DNK ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) vảiTả lời chính sách thuế

16. Công văn số 4245/TCT-DNK ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế tiêu thụ đặc biệt

17. Công văn số 4230/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định mức thuế thu nhập doanh nghiệp ấn định đối với hoạt động đào tạo

18. Công văn số 4231/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ nhập khẩu hợp lệ

19. Công văn số 4232/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thời điểm xác định tỷ giá ngoại tệ quy đổi

20. Công văn số 4233/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế

21. Công văn số 4234/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ mua dầu phế thải

22. Công văn số 4235/TCT-PCCS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế

23. Công văn số 4236/TCT-TS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất

24. Công văn số 4237/TCT-TS ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu thuế chuyển quyền sử dụng đất

25. Công văn số 4221/TCT-DNNN ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

26. Công văn số 4220/TCT-DNNN ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

27. Công văn số 4209/TCT-DNNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Cứng từ thu phí dịch vụ của Ngân hàng

28. Công văn số 4208/TCT-DNNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế suất thuế giá trị gia tăng

29. Công văn số 4207/TCT-DNNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế giá trị gia tăng đối với dạy học lái xe

30. Công văn số 4215/TCT-DNNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

31. Công văn số 4217/TCT-DNNN ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hoàn thuế giá trị gia tăng

32. Công văn số 4219/TCT-DNNN ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán vào chi phí khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 25 tháng 11 năm 2005

1.Công văn số 3977/LĐTBXH-LĐVL ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm2. Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2001 của Chính phủ Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


3. Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng4. Công văn số 6785/VPCP-VX ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về Thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng5. Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai6. Quyết định số 302/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

7. Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội8. Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-20109. Thông tư số 17/2005/TT-BCA-C11 ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công an Sửa đổi bổ sung Điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA (C11) ngày 13 tháng 01 năm 2003 về việc hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ10.Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm


11.Quyết định số 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng12. Thông tư số 100/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006


13. Quyết định số 1653/2005/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều