Nghệ Thuật KD được nằm gọn trong chữ DOLLARS

 • Thread starter benitino
 • Ngày gửi
B

benitino

Sơ cấp
10/2/04
72
1
0
38
HCMC
Truy cập trang
Ở Mỹ có một công ty điện tử nổi tiếng trên Thế giới , mà nghệ thuật kinh doanh của nó nằm gọn trong kinh 7 chữ DOLLARS.

D tức DEMAND ( Nhu cầu)
O tức ORGANIZE ( Tổ chức)
L tức LISTEN ( Lắng nghe)
L tức LANGUAGE ( Ngôn ngữ)
A tức ARTICULATE ( Nói ra)
R tức RESULTS ( Thành quả)
S tức SEIZE ( Nắm thời cơ)


vậy thân mời các bạn hãy nói suy nghĩ của bạn về những chữ này như thế nào????
 

Thành viên trực tuyến

 • Hongbt79
 • loclanhtoshiba
 • hoaonline247
 • nhung1hailongvan
 • willxvnrao
 • Nguyễn Thị Kiều Trinh
 • incucre.com
 • chienthan2002
 • laptoppd
 • Nguyễn Trịnh Thu Hương
 • Vu Sakura

Xem nhiều