Nghệ Thuật KD được nằm gọn trong chữ DOLLARS

 • Thread starter benitino
 • Ngày gửi
B

benitino

Sơ cấp
10/2/04
72
1
8
39
HCMC
Truy cập trang
Ở Mỹ có một công ty điện tử nổi tiếng trên Thế giới , mà nghệ thuật kinh doanh của nó nằm gọn trong kinh 7 chữ DOLLARS.

D tức DEMAND ( Nhu cầu)
O tức ORGANIZE ( Tổ chức)
L tức LISTEN ( Lắng nghe)
L tức LANGUAGE ( Ngôn ngữ)
A tức ARTICULATE ( Nói ra)
R tức RESULTS ( Thành quả)
S tức SEIZE ( Nắm thời cơ)


vậy thân mời các bạn hãy nói suy nghĩ của bạn về những chữ này như thế nào????
 

BQT trực tuyến

 • Huyền Mia
  Huyền Mia
  Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

 • maokamikaa
 • Nukita13506
 • Huyền Mia
 • KNALaw
 • mayvanphongat
 • toilatoi50

Xem nhiều