Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Thread starter Solenzara
 • Ngày gửi
S

Solenzara

Sơ cấp
1/12/05
4
0
0
HAN
#1
Các bác làm ơn cho hỏi công ty em lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, khi thanh toán bù trừ công nợ với cùng một khách hàng (giưã tài khoản 131 và 331) thì có đưa toàn bộ phần phát sinh 131 vào chỉ tiêu 01 và phần 331 vào chỉ tiêu 02 hay không ? hay là chỉ đưa phần tiền bù trừ công nợ mình thanh tóan cho khách hàng nếu 131<331 hoặc phần tiền khách hàng thanh toán cho mình nếu 131>331?
Trân trọng cảm ơn
 

Thành viên trực tuyến

 • Vincent_Han
 • homeclassic9
 • lethithanhhuyenhr
 • Phạm Thị Thanh Mai
 • ktkthh
 • Anna.moid
 • Doãn Thanh Nga
 • Huyenbe1123
 • thientamgroup01
 • Phượng Vũ_hp
 • tramiqn
 • adkytl
 • Châu Nguyễn24
 • tranthu81858
 • pentiumd805
 • Huyền Mia
 • daongocnam0603
 • MICA LIVINA
Xem nhiều