Phục hồi file bị xóa trong Windows

  • Thread starter willy
  • Ngày gửi

1778 lượt xem

W

willy

Sơ cấp
26/11/05
15
0
0
41
Sai Gon
Vấn đề lỡ tay hoặc bị 1 ai đó vô tình hay cố ý xoá mất 1 file dữ liệu quan trọng, thì làm sao đây?
File Scavenger là một công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề trên. Thông thường, các tập tin bị xóa sẽ được Windows tự động lưu trữ vào trong Recycle Bin.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ví dụ, khi bạn thực hiện thao tác xóa trực tiếp hoặc khi bạn cần biết một thông tin gì đó về một tập tin nào đó mình đã xóa trong quá khứ, chương trình này giúp bạn tìm kiếm tất cả các tập tin còn có thể phục hồi trên đĩa cứng của bạn và cho biết thông tin về thư mục chứa tập tin, kích thước tập tin, tình trạng hiện tại (good - còn có thể hồi phục và chạy tốt, poor - khó hồi phục, nếu thành công cũng không hoàn chỉnh). Chương trình hỗ trợ chức năng Restore To giúp bạn copy toàn bộ các file cần hồi phục đến một thư mục mà bạn chỉ định.

Một điểm đặc biệt là chương trình hoạt động tốt trên các hệ thống máy tính sử dụng RAID, một công nghệ nâng cao hiệu năng sử dụng các ổ đĩa cứng giao tiếp SATA, hỗ trợ các ổ cứng định dạng NTFS, FAT 32/16/12… Kích thước nhỏ gọn khoảng 900K giúp bạn có thể cài đặt chương trình trên 1 đĩa mềm và đương nhiên các phương tiện lưu trữ khác đều có thể được (ngoại trừ băng từ).

Trang Web của chương trình nói rõ một số nguyên nhân mất dữ liệu mà bạn có thể dùng chương trình này để phục hồi như các tập tin lỡ tay xóa, các tập tin nằm trên một đĩa cứng bị hư (còn có thể nhận dạng được), các phân vùng ổ cứng (Disk Partition) bị xóa hoặc mới format lại, các ổ đĩa cứng bị bad sector… Tuy nhiên chúng tôi chưa có điều kiện để thử hết tất cả các trường hợp trên.

Giao diện chương trình rất dễ sử dụng. Có thể khai thác một số tính năng nâng cao của chương trình nếu bạn có hiểu biết về các công nghệ phần cứng, nhất là các công nghệ liên quan đến đĩa cứng. Nếu không, chương trình cũng mặc định các tính năng mặc định (default) để bạn dùng.

Đây là một số thông tin của chương trình:

Platforms:Windows XP, 2003, 2000 and NT 4.0.
Media:Hard disks, floppy disks, ZIP disks, memory, sticks, flash cards, RAIDs, and more
Types of files All types
Causes of data lossAccidental deletion, removal from the Recycle Bin Corrupt disk, Reformatted or deleted volume or partition, Partially damaged disk with bad spots, Broken RAID or spanned volume
Recovered informationOriginal filename, contents, folder path and dates
File systemsNTFS, FAT 32/16/12
LanguagesEnglish and German
Other featuresBoth dynamic and basic disks Compressed NTFS volumes, NTFS alternate data streams, Unicode filenames
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều