Bảng khai thuế lương & FICA

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Về khái niệm "Bảng khai thuế lương", DTL xin được giải thích thêm như sau:

1. Về mặt chuyên môn, hiện nay ở Việt Nam không có thuế lương mà chỉ có
thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (hay còn thường được gọi là thuế
thu nhập cá nhân "TNCC").

2. Do phạm vi áp dụng của thuế TNCN sẽ ngày càng được mở rộng (áp dụng
không chỉ đối với thu nhập từ làm công mà còn sẽ áp dụng đối với thu nhập từ
đầu tư và các loại thu nhập bất thường khác) nên với mỗi với loại thu nhập
Nhà nước phải nghiên cứu hình thức thu phù hợp.

3. Thông thường thuế TNCN sẽ được tạm thu qua hình thức khấu trừ tại
nguồn (nghĩa là đơn vị chi trả thu nhập sẽ tạm khấu trừ một phần thuế TNCN
và cấp biên lai thu thuế cho cá nhân nhận thu nhập. Cuối năm, cá nhân có
thu nhập có nghĩa vụ tổng hợp các khoản thu nhập trong cả năm để quyết toán
thuế TNCN với cơ quan thuế (được phép trừ ra các khoản đã bị khấu trừ tại
nguồn)

4. Ở nước ngoài, "Thuế lương" có thể dùng để nói về việc người chi trả
thu nhập khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương tiền lương trả cho người lao động.
Thực ra đây chỉ hình thức tạm thu thuế từ thu nhập làm công chứ không hẳn là
tên của sắc thuế.

5. Nếu đọc sách nước ngoài, bạn còn có thể gặp thêm các thuật ngữ sau đây
"thuế bảo hiểm xã hội" hoặc "thuế bảo hiểm y tế". Tương tự như trên, đây là
những từ dùng để ám chỉ các nghĩa vụ mà Nhà nước sở tại quy định đối với
người sử dụng lao động hoặc người lao động (giống như như nghĩa vụ đóng bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc tại Việt nam).

6. FICA là từ viết tắt của Luật đóng góp bảo hiểm liên bang (Federal
Insurance Contribution Act) tại Mỹ. Luật này quy định các nghĩa vụ đóng góp
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và
người lao động.

Hy vọng thông tin sẽ giúp ích cho bạn.

Lê Khánh Lâm
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Về khái niệm "Bảng khai thuế lương", DTL xin được giải thích thêm như sau:

1. Về mặt chuyên môn, hiện nay ở Việt Nam không có thuế lương mà chỉ có
thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (hay còn thường được gọi là thuế
thu nhập cá nhân "TNCC").

2. Do phạm vi áp dụng của thuế TNCN sẽ ngày càng được mở rộng (áp dụng
không chỉ đối với thu nhập từ làm công mà còn sẽ áp dụng đối với thu nhập từ
đầu tư và các loại thu nhập bất thường khác) nên với mỗi với loại thu nhập
Nhà nước phải nghiên cứu hình thức thu phù hợp.

3. Thông thường thuế TNCN sẽ được tạm thu qua hình thức khấu trừ tại
nguồn (nghĩa là đơn vị chi trả thu nhập sẽ tạm khấu trừ một phần thuế TNCN
và cấp biên lai thu thuế cho cá nhân nhận thu nhập. Cuối năm, cá nhân có
thu nhập có nghĩa vụ tổng hợp các khoản thu nhập trong cả năm để quyết toán
thuế TNCN với cơ quan thuế (được phép trừ ra các khoản đã bị khấu trừ tại
nguồn)

4. Ở nước ngoài, "Thuế lương" có thể dùng để nói về việc người chi trả
thu nhập khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương tiền lương trả cho người lao động.
Thực ra đây chỉ hình thức tạm thu thuế từ thu nhập làm công chứ không hẳn là
tên của sắc thuế.

5. Nếu đọc sách nước ngoài, bạn còn có thể gặp thêm các thuật ngữ sau đây
"thuế bảo hiểm xã hội" hoặc "thuế bảo hiểm y tế". Tương tự như trên, đây là
những từ dùng để ám chỉ các nghĩa vụ mà Nhà nước sở tại quy định đối với
người sử dụng lao động hoặc người lao động (giống như như nghĩa vụ đóng bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc tại Việt nam).

6. FICA là từ viết tắt của Luật đóng góp bảo hiểm liên bang (Federal
Insurance Contribution Act) tại Mỹ. Luật này quy định các nghĩa vụ đóng góp
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và
người lao động.

Hy vọng thông tin sẽ giúp ích cho bạn.

Lê Khánh Lâm
 

Xem nhiều