Tiếng anh chuyên ngành kế toán

Thảo luận trong 'Tiếng Anh chuyên ngành' bắt đầu bởi tyronguyen, 27 Tháng ba 2011.

10,448 lượt xem

 1. tyronguyen

  tyronguyen Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thừa thiên huế
  ai dịch giúp em với:
  the measurement perspective on decision usefulness
  net income=operating cash flows+-net accruals
  giúp em dịch đoạn này nữa thì tốt
  Sloan points out that, other things equal, the efficient market should react more strongly to a dollar of good news in net income if that dollar comes from operating cash flow than from accruals.
  The reason is familiar from elementary accounting—accruals reverse. Thus, looking ahead, a dollar of operating cash flow this period is more likely to be repeated next period than a dollar of accruals, since the effects of accruals on earnings reverse in future periods. In other words, cash flow is more persistent. Sloan estimated separately the persistence of the operating cash flows and accruals components of net income for the firms in his sample, and found that operating cash flows had higher persistence than accruals. That is, consistent with the above “accruals reverse” argument, next year’s reported net income was more highly associated with the operating cash flow component of the current year’s income than with the accrual component
  If this is the case, we would expect the efficient market to respond more strongly to the GN or BN in earnings the greater is the cash flow component relative to the accrual component in that GN or BN, and vice versa. Sloan found that this was not the case. While the market did respond to the GN or BN in earnings, it did not seem to “fine-tune” its response to take into account the cash flow and accruals composition of those earnings. Indeed, by designing an investment strategy to exploit the market mispricing of shares with a high or low accruals component in earnings, Sloan demonstrated a one-year return of 10.4% over and above the market return. Sloan’s results raise further questions about securities market efficiency.
  Discussion of Efficient Securities Market Anomalies Numerous investigators have tried to explain anomalies without abandoning efficient securities market theory. One possibility is risk. If the investment strategies that appear to earn anomalous returns identify firms that have high betas, then what appear to be arbitrage profits are really a reward for holding risky stocks. The authors of the above three anomaly studies were aware of this possibility, of course, and conducted tests of the riskiness of their investment strategies. In all cases, they concluded that risk effects were not driving their results.
  However, others have investigated the risk explanation. Greig (1992) reexamined the OP results and concluded that their excess returns were more likely due to the effects of firm size on expected returns than on the failure of the market to fully evaluate accounting information. The evidence of Fama and French (1992) suggests that firm size explains share returns in addition to beta (see Section 6.2.3. See also Banz (1981)). On the basis of more elaborate controls for firm size than in OP, Greig’s results suggest that OP’s excess returns go away when size is fully taken into account.
  Stober (1992) confirmed excess returns to the OP investment strategy. He showed, however, that the excess returns continued for up to six years following the release of the financial statements. If the OP excess returns were due to a deviation of share prices from their efficient market value, one
  would hardly expect that it would take six years before the market caught on. In other words, while the market may wait until the information in financial ratios shows up in earnings, this would hardly take six years. This suggests that the OP results reflect some permanent difference in expected returns such as firm size or risk rather than a deviation from fundamental value
  Different results are reported by Abarbanell and Bushee (1998), however. In a large sample of firms over the years 1974–1988, they also documented an excess return; to a strategy of buying and shortselling shares based on non-earnings financial statement information such as changes in sales, accounts receivable, inventories, and capital expenditures. Unlike Stober, however, the excess returns did not continue beyond a year, lending support to OP’s results.
  Another possible explanation for the anomalies is transactions costs. The investment strategies required to earn arbitrage profits may be quite costly in terms of investor time and effort, requiring not only brokerage costs but continuous monitoring of earnings announcements, annual reports, and
  market prices, including development of the required expertise. Bernard and Thomas (1989) present some evidence that transactions costs limit the ability of investors to exploit post-announcement drift. Thus, their 18% annual return, as well as the 14.53% over two years reported by Ou and Penman, and Sloan’s 10.4% may appear to be anomalous only because the costs of the investment strategies required to earn them are at least this high.
  If we accept this argument, securities market efficiency can be reconciled with the anomalies, at least up to the level of transactions costs.To put it another way, we would hardly expect the market to be efficient with respect to more information than it is cost-effective for investors to acquire.
  The problem with a transactions cost-based defence of efficiency, however, is that any apparent anomaly can be dismissed on cost grounds. If cost is used to explain everything, then it explains nothing. That is, unless we know what the costs of an investment strategy should be, we do not know whether the profits earned by that strategy are anomalous. We conclude that the efficient securities market anomalies continue to raise challenging questions about the extent of securities market efficiency.
   
  #1
 2. Uma

  Uma Cuốn theo chiều gió...

  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Em là Mây! Em không ở yên chốn nào...
  Mình chỉ tạm dịch được 2 câu đầu thôi, không biết chuẩn không:
  the measurement perspective on decision usefulness
  net income=operating cash flows+-net accruals

  Dịch: Quan điểm đánh giá về tính hữu ích của sự quyết định
  Thu nhập thực ( thu nhập ròng) = Sự vận hành vòng quay tiền mặt ( chu kì tiền mặt) +- Chi phí thực phải trả
   
  #2
 3. tyronguyen

  tyronguyen Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thừa thiên huế
  thanks nha!
  cái công thức
  Thu nhập thực ( thu nhập ròng) = Sự vận hành vòng quay tiền mặt ( chu kì tiền mặt) +- Chi phí thực phải trả
  có liên quan tới kinh tế vĩ mô hok nhỉ
   
  #3
 4. nicovenui

  nicovenui Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Sa Pa - Lào Cai
  huhu, sách tiếng việt mình còn ngại nữa là tiếng anh, nhìn dài dài đã phát hoảng:(
   
  #4
 5. heotbeo

  heotbeo Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thaibinh
  Sloan chỉ ra rằng, những thứ khác bằng nhau, các thị trường hiệu quả phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa để một đồng đô la của tin tốt trong thu nhập ròng nếu đồng USD xuất phát từ dòng tiền hoạt động hơn từ tích lũy.
  Lý do là quen thuộc từ đảo ngược-tích lũy kế toán cơ bản. Như vậy, nhìn về phía trước, một đồng đô la của dòng tiền hoạt động giai đoạn này là nhiều khả năng được lặp đi lặp lại giai đoạn tiếp theo hơn một đồng đô la của tích lũy, vì tác dụng của tích lũy trên các khoản thu nhập trong thời gian đảo ngược trong tương lai. Nói cách khác, dòng tiền là hơn dai dẳng. Sloan ước tính riêng sự tồn tại của các luồng tiền vận hành và tích lũy các thành phần của thu nhập thuần cho các công ty trong mẫu của mình, và thấy rằng dòng tiền hoạt động đã kiên trì tích lũy cao hơn. Đó là, phù hợp với ở trên "tích lũy đảo ngược" đối số, năm tiếp theo của báo cáo thu nhập ròng được đánh giá cao hơn kết hợp với thành phần hoạt động các dòng tiền thu nhập năm hiện tại của hơn với các thành phần dồn tích
  Nếu đây là trường hợp, chúng tôi mong chờ thị trường hiệu quả để đáp ứng mạnh mẽ hơn nữa để các GN hoặc BN thu nhập lớn hơn là dòng tiền liên quan đến thành phần các thành phần tích lũy trong đó GN hoặc BN, và ngược lại. Sloan nhận thấy đây không phải là trường hợp. Trong khi thị trường đã đáp ứng với GN hoặc BN trong thu nhập, nó không có vẻ "tinh chỉnh" phản ứng của nó đưa vào tài khoản dòng tiền và thành phần tích lũy của những người thu nhập. Thật vậy, bằng cách thiết kế một chiến lược đầu tư để khai thác thị trường mispricing cổ phần với một thành phần tích lũy cao hay thấp trong thu nhập, Sloan đã chứng minh sự trở lại của một năm và 10,4% so với sự trở lại trên thị trường. Sloan của kết quả đặt câu hỏi hơn nữa về hiệu quả thị trường chứng khoán.
  Thảo luận về thị trường chứng khoán hiệu quả bất thường Nhiều nhà điều tra đã cố gắng giải thích bất thường mà không từ bỏ lý thuyết hiệu quả thị trường chứng khoán. Một khả năng là nguy cơ. Nếu chiến lược đầu tư xuất hiện để kiếm được lợi nhuận bất thường xác định các công ty có beta cao, sau đó những gì xuất hiện để được lợi nhuận chênh lệch được thực sự là một phần thưởng cho nắm giữ cổ phiếu rủi ro. Các tác giả của ba nghiên cứu bất thường nói trên đã nhận thức được khả năng này, tất nhiên, và tiến hành thử nghiệm các rủi ro của chiến lược đầu tư của họ. Trong mọi trường hợp, họ kết luận rằng tác động nguy cơ không được lái xe kết quả của họ.
  Tuy nhiên, những người khác đã điều tra giải thích rủi ro. Greig (1992) xem xét lại các kết quả OP và kết luận rằng trả về dư thừa của họ có nhiều khả năng do ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp trên dự kiến ​​sẽ trả về hơn về sự thất bại của thị trường để đánh giá đầy đủ thông tin kế toán. Bằng chứng của Fama và Pháp (1992) cho thấy công ty trả về kích thước giải thích chia sẻ, thêm vào phiên bản beta (xem Phần 6.2.3. Xem thêm Banz (1981)). Trên cơ sở kiểm soát nhiều hơn cho xây dựng mô doanh nghiệp hơn trong OP, Greig của kết quả cho thấy lợi nhuận của OP quá mất đi khi kích thước đầy đủ là đưa vào tài khoản.
  Stober (1992) đã xác nhận trả thừa cho chiến lược đầu tư OP. Ông đã cho thấy, tuy nhiên, trở về tiếp tục dư thừa cho đến sáu năm sau khi phát hành báo cáo tài chính. Nếu trở lại quá OP là do độ lệch của giá cổ phiếu từ giá trị thị trường hiệu quả của họ, một
  hầu như không hy vọng rằng nó sẽ mất sáu năm trước khi thị trường bắt gặp trên. Nói cách khác, trong khi thị trường có thể đợi cho đến khi các thông tin trong các tỷ lệ tài chính hiện trong thu nhập, điều này hầu như không phải mất sáu năm. Điều này cho thấy kết quả OP phản ánh một số khác biệt trong lợi nhuận dự kiến ​​thường trực như quy mô doanh nghiệp hoặc có nguy cơ hơn là một độ lệch từ giá trị cơ bản
  Kết quả khác nhau được báo cáo của Abarbanell và Bushee (1998), tuy nhiên. Trong một mẫu lớn của các công ty trong năm 1974-1988, họ cũng ghi nhận một sự trở lại dư thừa; cho một chiến lược mua và shortselling cổ phiếu dựa trên thu nhập không thông tin báo cáo tài chính như thay đổi trong doanh số bán hàng, tài khoản phải thu, hàng tồn kho, và chi phí vốn . Không giống như Stober, tuy nhiên, lợi nhuận vượt quá không tiếp tục sau một năm, cho vay hỗ trợ để kết quả của OP.
  Một lời giải thích có thể cho các dị thường là chi phí giao dịch. Các chiến lược đầu tư cần thiết để kiếm được lợi nhuận chênh lệch có thể được khá tốn kém về thời gian và công sức đầu tư, đòi hỏi chi phí môi giới nhưng không chỉ giám sát liên tục của thông báo thu nhập, báo cáo hàng năm, và
  thị trường giá cả, bao gồm cả phát triển chuyên môn cần thiết. Bernard và Thomas (1989) trình bày một số bằng chứng cho thấy chi phí giao dịch hạn chế khả năng của nhà đầu tư để khai thác sau thông báo trôi. Như vậy, 18% quay trở lại hàng năm của họ, cũng như% các 14,53 hơn hai năm báo cáo của Ou và Penman, và 10,4% Sloan là có thể xuất hiện được bất thường chỉ bởi vì các chi phí của chiến lược đầu tư cần thiết để kiếm được cho họ ít nhất này cao.
  Nếu chúng ta chấp nhận lập luận này, hiệu quả thị trường chứng khoán có thể được hòa giải với các dị thường, ít nhất là đến mức giao dịch costs.To đặt nó một cách khác, chúng tôi hầu như không mong chờ thị trường có hiệu quả đối với thông tin nhiều hơn là chi phí -hiệu quả cho các nhà đầu tư để có được.
  Các vấn đề với một quốc phòng dựa trên chi phí giao dịch hiệu quả, tuy nhiên, là bất kỳ sự bất thường rõ ràng có thể bị miễn nhiệm trên cơ sở chi phí. Nếu chi phí được sử dụng để giải thích tất cả mọi thứ, sau đó nó giải thích gì cả. Đó là, trừ khi chúng ta biết những gì các chi phí của một chiến lược đầu tư nên được, chúng tôi không biết liệu lợi nhuận thu được của chiến lược là bất thường. Chúng tôi kết luận rằng chứng khoán bất thường thị trường hiệu quả tiếp tục đặt câu hỏi đầy thách thức về mức độ hiệu quả thị trường chứng khoán.
   
  #5
 6. armado

  armado Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tphcm
  Google dịch hay sao vậy bạn. Có nhiều đoạn đọc hơi ngô ngê
   
  #6
 7. daukhithiennga

  daukhithiennga Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà nội
  Thuê mình đi, mình dịch cho. 2 ngày là ok hết.
   
  #7
 8. believe89

  believe89 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Cầu Giấy - Hà Nội
  ặc, nhìn đã sợ rùi. bữa trước đi thi kiểm toán, toàn t.a chuyên ngành đọc mà chất ngất, trình con vịt non bao giờ mới lên nổi đây cơ chứ, hic
   
  #8
 9. ductuan1802

  ductuan1802 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hanoi
  Chủ đề hay quá. Mọi người chịu khó tham gia dịch nào

  cho mình tí rổ rá đi bạn ơi! P.M cũng được, mình đang có nhu cầu dịch tài liệu cho công ty nhưng tình hình là "khoai quá"

  kết quả thế nào hả bro, hy vọng là tốt đẹp :D
   
  #9

Chia sẻ trang này