List Văn bản luật tính đến 13/12/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 13 tháng 12 năm 20051. Công văn số 4222/LĐTBXH-TL ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty cổ phần2. Công văn số 4221/LĐTBXH-TL ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty cổ phần3. Công văn số 4229/ĐTBXH-TL ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc4. Quyết định số 327/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam5. Thông tư số 33/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của của Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng6. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về Quy định chi tiế thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu7. Nghị quyết số 16/2005/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 20058. Quyết định số 324/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Nhà máy thuốc lá Long An thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên9. Quyết định số 325/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Nhà máy thuốc lá Thanh Hoá thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên10. Quyết định số 326/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Nhà máy thuốc lá Đồng Tháp thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên11. Quyết định số 3991/QĐ-BCN ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2660/QĐ-BCN ngày 22/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Lâm Đồng12. Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại về ban hành kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và địa dịch cúm A(H5N1) ở người13. Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức14. Thông tư số 190/2005/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân đội nhâ dân là dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày10/01/198215. Thông tư số 07/2005/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm16. Quyết định số 36/2005/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí17. Quyết định số 5944/TM-VP ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại về Chương trình ưu đãi Hội nhập ASEAN(AISP)18. Quyết định số 39969/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3513/QĐ-BCN ngày 24/10//2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức thành Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức19. Quyết định số 31/2005/QĐ-BTS ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thuỷ sản về việc chuyển Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con20. Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn21. Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 353: 2005" Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế"
 
T

Tralipton

Sơ cấp
17/2/04
78
0
0
41
HCMC, VN
Truy cập trang
#2
Văn bản luật thì nhiều lắm, theo minh bạn cứ up các văn bản chuyên về kế toán, tài chính và thuế thôi để cho enh em tải về mà dùng dược không?. Nhiều quá thì đọc sao nổi... dù gì như vậy cũng tốt rồi. Cảm ơn nhé
 
T

thucd

Sơ cấp
31/10/05
13
0
0
45
DaNang
#3
Có thể gởi cho mình toàn văn hoặc chỉ mình cách lấy "Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức"

Cám ơn Hồng quyền nha.
 

Thành viên trực tuyến

  • Giahanpv
  • daongocnam0603
  • toilaaithe
  • duduyrudoff
  • Châu Nguyễn24
  • khanhhoang34
  • xediengiatot
  • qctungduong
Xem nhiều