Kế toán các hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#1
I.Những vấn đề chung về kế toán hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ:
1.Những đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán :
- Du lịch và dịch vụ là ngành kinh tế có hiệu quả cao , tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư rất lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh, song đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu phải nhiều.
- Hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế , văn hoá, xã hội; điều kiện di sản lịch sử văn hoá, phong cảnh độc đáo, hấp dẫn.
- Đối tượng phục vụ của ngành du lịch luôn di động và phức tạp (những con người).
- Kinh doanh du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, bao gồm nhiều ngành hoạt động khác nhau như : kinh doanh hướng dẫn du lịch, kinh doanh hàng hoá, kinh doanh vận tải, kinh doanh ăn uống, khách sạn … . Các hoạt động này có qui trình công nghệ khác nhau, chi phí kinh doanh cũng không giống nhau.
- Sản phẩm của hoạt động du lịch và dịch vụ nói chung không có hình thái vật chất , không có quá trình nhập, xuất kho, chất lượng sản phẩm nhiều khi không ổn định, thường không có sản phẩm dở dang cuối kỳ.
- Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch và dịch vụ được tiến hành đồng thời, ngay cùng một địa điểm.
2. Phân loại hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ:
Là một ngành mang tính tổng hợp cao, bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, hoạt động hiện nay trong các doanh nghiệp kinh doanh dụ lịch, dịch vụ hết sức phong phú. Tuy nhiên, các hoạt động đó có thể phân về các loại sau :
- Hoạt động mang tính dịch vụ đơn thuần : thuộc loại này bao gồm các hoạt động như hướng dẫn du lịch, vận tải hàng hoá, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí … .
- Hoạt động mang tính kinh doanh hàng hoá : kinh doanh hàng hoá lưu niệm, kinh doanh các vật phẩm phục vụ du khách.
- Hoạt động mang tính sản xuất : sản xuất hàng lưu niệm, sản xuất bánh kẹo, đồ uống, đồ hộp hoặc chế biến các món ăn … .
Tính chất của các hoạt động trên đây không giống nhau, do vậy phương pháp hạch toán cũng không hoàn toàn giống nhau. Với các hoạt động kinh doanh hàng hoá, việc hạch toán tương tự như doanh nghiệp thương mại. Ngược lại, với các hoạt động mang tính sản xuất, hạch toán lại giống như doanh nghiệp sản xuất ( công nghiệp, xây dựng cơ bản … ). Trong chương này, chỉ đi sâu vào nghiên cứu hạch toán kế toán các hoạt động mạng tính dịch vụ đơn thuần.
3. Đặc điểm kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, chi phí kinh doanh trong du lịch, dịch vụ:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : là những chi phí vật liệu phát sinh liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ. Trong từng hoạt động kinh doanh, chi phí vật liệu trực tiếp không giống nhau.
- Chi phí nhân công trực tiếp : bao gồm tiền công, tiền lương và phụ cấp lương phải trả cùng các khoản trích cho các quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lương phát sinbh tính vào chi phí.
- Chi phí sản xuất chung : là những chi phí còn lại mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chi ra trong phạm vi các bộ phận kinh doanh (phòng nghỉ, bếp, bar, vận chuyển … ).
Cũng giống như các doanh nghiệp sản xuất , các khoản chi phí nói trên tạo thành chỉ tiêu giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ khác còn phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc tiêu thụ hay tổ chức, quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.
4. Đặc điểm doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ:
Tuỳ theo phương pháp tính thuế VAT mà doanh nghiệp áp dụng, trong chỉ tiêu doanh thu của hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ khác có thể bao gồm cả thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phương pháp trực tiếp) không bao gồm thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phưong pháp khấu trừ).
Kết quả kinh doanh du lịch, dịch vụ được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi các khoản giá vốn dịch vụ tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 
Sửa lần cuối:
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#2
II.Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ:
1.Kế toán chi tiết đối với các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vu:
1.1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
1.1.1.Đối với kinh doanh nhà hàng ăn uống
*Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất là phần chi phí của nguyên liệu. vật liệu trực tiếp có mặt trong sản phẩm chế tạo ra.
*Những chi phí về nguyên liệu, vật liệu không có mặt trong sản phẩm chế tạo ra nhưng có tham gia trong quá trình sản xuất thì tính vào chi phí sản xuất chung.
1.1.2.Đối với kinh doanh khách sạn:
Do tính chất đặc thù của ngành khách sạn, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp rất nhỏ như: chi phí xà bông, bàn chải đánh răng, trà, báo, tạp chí,...
1.1.3.Kinh doanh dịch vụ khác:
Mỗi hoạt động kinh doanh dịch vụ đều có tính chất riêng (đối với ngành hướng dẫn du lịch: tiền trả cho các khoản ăn uống, ngủ, thuê phương tiện đi lại, vé vào cửa các khu di tích... được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp).
Kế toán phải hạch toán vào khoản mục phí này đúng tính chất của loại hình đó.
1.2.Chi phí công nhân trực tiếp:
1.2.1.Đối với kinh doanh Nhà hàng :
Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm : tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản: BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo đúng chính sách quy định của những người trực tiếp chế biến món ăn, uống (tổ chế biến sản xuất).
Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích theo lương của những nhân viên khác phục vụ cho sản xuất chế biến tính vào chi phí sản xuất chung (như: nhân viên tiếp liệu, nhân viên bảo quản kho...)
1.2.2.Đối với kinh doanh Khách sạn :
Chi phí nhân công trực tiếp đối với hoạt động khách sạn là tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên dọn phòng.
1.2.3.Kinh doanh Dịch vụ khác :
Tùy loại hình kinh doanh dịch vụ mà kế toán hạch toán chi phí nhân nhân công trực tiếp thích hợp.
1.3.Chi phí sản xuất chung:
1.3.1.Đối với kinh doanh Nhà hàng:
Trong quá trình sản xuất chế biến còn phát sinh nhiều chi phí khác chưa tính vào chi phí trực tiếp của NVL, chi phí nhân công trực tiếp, những chi phí này mang tính chất tác động gián tiếp vào sản xuất gọi là chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung bao gồm:
- Chi phí NVL gián tiếp tác động vào sản xuất.
- Chi phí tiền công gián tiếp của nhân viên quản lý và chế biến.
- Chi phí CCDC xuất dùng.
- Chi phí khấu hao TSCĐ.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: diện, nước,...
- Chi phí bằng tiền khác.
1.3.2.đối với kinh doanh Khách sạn
Chi phí sản xuất chung cũng bao gồm những khoản chi phí giống hoạt động nhà hàng. Do tính chất đặc thù của ngành khách sạn, chi phí sản xuất chung phát sinh rất lớn nhất là chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình.
1.3.3.Kinh doanh dịch vụ khác :
Tùy loại hình kinh doanh dịch vụ mà kế toán hạch toán đúng vào khoản mục chi phí sản xuất chung.
2. Kế toán tổng hợp trong các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ:
2.1.Tài khoản sử dụng
Kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành dịch vụ sử dung các tài khoản 621, 622, 627, 154 (theo phương pháp Kê khai thường xuyên hàng tồn kho) , tài khoản 631 (theo phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tôn kho)
· TK 621 " Chi phí NVL trực tiếp"
· TK 622 "Chi phí nhân công trực tiếp"
· TK 627 " chi phí sản xuất chung"
· TK 154 "Chi phí sản xuất dở dang" (Phương pháp kê khai thường xuyên)
· TK 631 " Giá thành sản xuất" (phương pháp kiểm kê định kỳ)
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#3
2.2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất dịch vụ:
2.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho:
 

Đính kèm

H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#4
2.2.2.Theo phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho:
 

Đính kèm

J

j888

Sơ cấp
26/8/09
8
0
0
nha trang
#5
bạn oi! mình hỏi xíu, vậy thì mình phải tính giá thành cho từng món ăn luôn đúng ko bạn
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603

Xem nhiều