Đề án môn học

  • Thread starter NgocTrang
  • Ngày gửi
N

NgocTrang

Sơ cấp
30/9/05
8
0
0
40
K80/8 Lê Hữu Trác, ĐN
Minh đang viết Đề án : Nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước về các khoản thuế ở Đơn vị xuất nhập khẩu
Nhưng không nắm được phải trình bày những nội dung gì trước khi đi vào hạch toán về nghiệp vụ thanh toán các khoản thuế với Nhà nước.
Có ai giúp mình sơ bộ về cách trình bày và chỉ cho mình các tài liệu tham khảo nhé!
Help me, please!
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn

TEXT LINK

Xem nhiều