Thuế GTGT

  • Thread starter guardangle83
  • Ngày gửi
G

guardangle83

Guest
Trong thông tư 120 quy định: Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngòai,đầu tư, xây dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia tăng. Xin hãy giải cho tôi vấn đề này
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
G

guardangle83

Guest
Trong thông tư 120 quy định: Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngòai,đầu tư, xây dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia tăng. Xin hãy giải cho tôi vấn đề này
 
G

guardangle83

Guest
Việc các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngòai , đầu tư, xây dựng làm TSCĐ vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính GTGT có lợi gì ?
 
G

guardangle83

Guest
Việc các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngòai , đầu tư, xây dựng làm TSCĐ vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính GTGT có lợi gì ?
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Nếu là CSKD thực hiện chế độ sổ sách Kế toán ( ghi sổ đơn ) thì được trích khấu hao.
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Nếu là CSKD thực hiện chế độ sổ sách Kế toán ( ghi sổ đơn ) thì được trích khấu hao.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều