doi dieu ve KT NH

  • Thread starter D1280
  • Ngày gửi
D

D1280

Sơ cấp
5/3/04
15
0
0
Có ai biết kế toán NHTM có những gì mới ko, tôi học nó từ năm 1998 nhưng khi truy cập tìm kiếm thông tin thi không có trang Web nào đề cập đến cả, nếu biết thì cho tôi thêm thông tin nhé, xin cảm ơn
 
D

D1280

Sơ cấp
5/3/04
15
0
0
Có ai biết kế toán NHTM có những gì mới ko, tôi học nó từ năm 1998 nhưng khi truy cập tìm kiếm thông tin thi không có trang Web nào đề cập đến cả, nếu biết thì cho tôi thêm thông tin nhé, xin cảm ơn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều