Công khai danh sách các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#1
Để thực hiện việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, ngày 18 tháng 11 năm 2005, Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 14700/BTC-CĐKT về việc công khai (đợt 1) danh sách 64 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2005 và 2006 và công văn số 15805/BTC-CĐKT ngày 06 tháng 12 năm 2005 thông báo (đợt 2) bổ sung thêm danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện trên.

Hiện nay ở Việt Nam có hơn 80 công ty kiểm toán đang hoạt động, chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và được Bộ Tài chính ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được Bộ Tài chính xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

Sau đây là danh sách các công ty kiểm toán được phép thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2005 và 2006 ban hành kèm theo công văn số 14700/BTC-CĐKT và công văn số 15805/BTC-CĐKT.

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=613&ItemID=29616

Nguồn: MOF
 

Thành viên trực tuyến

  • DungKTV
  • traganhsao
  • samsetedu
  • daongocnam0603
  • tuyet0504
  • Cô gái Sư Tử
  • Susann

Xem nhiều