Nghiệp vụ kế toán tài chính

  • Thread starter 1357911
  • Ngày gửi
1

1357911

Guest
Doanh nghiệp mua bảo hiểm cho các loại xe ô tô trả 1 lần trong 1 năm (trả vào đầu năm ) , mình muốn hỏi là phân bổ chi phí trả trước đó vào khoản mục chi phí nào ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

1357911

Guest
Doanh nghiệp mua bảo hiểm cho các loại xe ô tô trả 1 lần trong 1 năm (trả vào đầu năm ) , mình muốn hỏi là phân bổ chi phí trả trước đó vào khoản mục chi phí nào ạ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Vấn đề là bạn kinh doanh vận tải hay mua dùng cho văn phòng?Trước tiên trả tiền cho khoản này vào chi phí trả trước. Chia khoản này 12 tháng và hàng tháng Ghi bút toán trích khoản này vào TK chi phí để xác định kết quả KD (nếu là vận tải thì đây được tính như một khoản chi phí trực tiếp vào giá thành vận tải của tháng hạch toán, Nếu là phục vụ di chuyển của nhân viên công ty thì nó được coi như một khoản chi phí vận hành xe hay bảo hiểm xe trong tiểu khỏan của chi phí quản lý doanh nghiệp-Nên mở TK chi tiết theo dõi)
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều