Sổ sách kế tóan

  • Thread starter tuyetto
  • Ngày gửi
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
Để nắm vững công việc của người kế tóan, tôi xin hỏi một số việc như sau:
Hàng tháng, tập họp chứng từ đầu vào đầu ra, lên các bảng báo cáo nộp cho cơ quan thuế. Sau khi nộp xong, thì hạch toán vào sổ sách kế toán ( vì làm bán thời gian nên cuối tháng mới hạch tóan). Nếu sổ sách mở từ đầu năm thì phải nghi số dư cuối kỳ trước sang thành số dư đầu kỳ này, phải không? Rồi vận dụng nghiệp vụ kế toán mà hạch tóan, cộng trừ mỏi cả mắt hoa cả tay, để thành số phát sinh trong kỳ, rồi cho cái số dư cuối kỳ. Do đó, ý tôi muốn hỏi về công việc hạch toán sổ này như sau:
_ Khi viết sai trên sổ, cách sửa như thế nào cho hợp lý, hợp lệ.
_ Có cần viết số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ không. Nếu không ghi những khỏang này thì có bị cơ quan thuế phạt không?
_Cuối thàng, sau khi hạch toán xong có cần trình cho giám đốc duyệt, rồi ký tên đóng dấu công ty vào không?
_ Khi kết thúc năm hạch tóan, thì có đem sổ lên cơ quan thuế cho cán bộ quản lý khóa sổ, ký tên vào không? Nếu không thì có bị phạt không?
...... Bạn nào có thể bổ sung thêm những vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán :thank
Mong được giúp đỡ :thank :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
Để nắm vững công việc của người kế tóan, tôi xin hỏi một số việc như sau:
Hàng tháng, tập họp chứng từ đầu vào đầu ra, lên các bảng báo cáo nộp cho cơ quan thuế. Sau khi nộp xong, thì hạch toán vào sổ sách kế toán ( vì làm bán thời gian nên cuối tháng mới hạch tóan). Nếu sổ sách mở từ đầu năm thì phải nghi số dư cuối kỳ trước sang thành số dư đầu kỳ này, phải không? Rồi vận dụng nghiệp vụ kế toán mà hạch tóan, cộng trừ mỏi cả mắt hoa cả tay, để thành số phát sinh trong kỳ, rồi cho cái số dư cuối kỳ. Do đó, ý tôi muốn hỏi về công việc hạch toán sổ này như sau:
_ Khi viết sai trên sổ, cách sửa như thế nào cho hợp lý, hợp lệ.
_ Có cần viết số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ không. Nếu không ghi những khỏang này thì có bị cơ quan thuế phạt không?
_Cuối thàng, sau khi hạch toán xong có cần trình cho giám đốc duyệt, rồi ký tên đóng dấu công ty vào không?
_ Khi kết thúc năm hạch tóan, thì có đem sổ lên cơ quan thuế cho cán bộ quản lý khóa sổ, ký tên vào không? Nếu không thì có bị phạt không?
...... Bạn nào có thể bổ sung thêm những vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán :thank
Mong được giúp đỡ :thank :thank
 
L

lieu

Guest
- Theo nguyên tắc thì không được sửa sổ nhưng nếu bạn sai ít thì có thể sửa được còn sai nhiều thì phải nộp phạt hành chính.
- Sổ kế toán thì bạn phải có số dư đầu và số dư cuối thì mới hạch toán và theo dõi quá trình hoạt động của DN được chứ. Khi cơ quan thuế kiểm tra sổ thì họ chỉ nhìn số dư cuối là đánh giá được tình hình hoạt động của DN.
- Nếu làm sổ tay thì hàng tháng sau khi vào sổ xong ra số dư nợ, số dư có thì bạn phải đưa cho giám đốc ký tên, đóng dấu. Còn nếu làm sổ bằng máy thì bạn lên sổ hàng tháng rồi đến quý thì in ra cho xếp ký 1 lần luôn.
- Khi hết năm thì bạn phải khóa sổ thì mới mua được sổ mới chứ, nhưng nhớ mang lên sớm chứ để lâu cũng bị phạt đó.
Theo mình nghĩ thì bạn có thể lên cơ quan thuế để đăng ký làm sổ bằng máy, như vậy thì sổ sách của bạn khi bị sai dễ chỉnh sửa hơn là làm bằng tay.
 
L

lieu

Guest
- Theo nguyên tắc thì không được sửa sổ nhưng nếu bạn sai ít thì có thể sửa được còn sai nhiều thì phải nộp phạt hành chính.
- Sổ kế toán thì bạn phải có số dư đầu và số dư cuối thì mới hạch toán và theo dõi quá trình hoạt động của DN được chứ. Khi cơ quan thuế kiểm tra sổ thì họ chỉ nhìn số dư cuối là đánh giá được tình hình hoạt động của DN.
- Nếu làm sổ tay thì hàng tháng sau khi vào sổ xong ra số dư nợ, số dư có thì bạn phải đưa cho giám đốc ký tên, đóng dấu. Còn nếu làm sổ bằng máy thì bạn lên sổ hàng tháng rồi đến quý thì in ra cho xếp ký 1 lần luôn.
- Khi hết năm thì bạn phải khóa sổ thì mới mua được sổ mới chứ, nhưng nhớ mang lên sớm chứ để lâu cũng bị phạt đó.
Theo mình nghĩ thì bạn có thể lên cơ quan thuế để đăng ký làm sổ bằng máy, như vậy thì sổ sách của bạn khi bị sai dễ chỉnh sửa hơn là làm bằng tay.
 
H

hoa

Guest
25/2/04
39
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Bạn nên đọc kỹ luật kế toán, trong đó quy định rất rõ vấn đề này.
 
H

hoa

Guest
25/2/04
39
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Bạn nên đọc kỹ luật kế toán, trong đó quy định rất rõ vấn đề này.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều