Xóa bỏ hóa đơn

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi hoaianh81, 16 Tháng chín 2013.

10,141 lượt xem

 1. hoaianh81

  hoaianh81 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thaibinh
  Tôi xuất nhầm nên viết cách quãng 1 quyển hóa đơn từ seri 501 viet nhảy lên 551. bây giờ phải xử lý như thế nào?
  cám ơn nhiều!
   
  #1
 2. chudinhxinh

  chudinhxinh Moderator

  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  820
  Nơi ở:
  TP.Hồ Chí Minh
  Ðề: Xóa bỏ hóa đơn

  Nếu bạn chỉ mới xuất số 551 = 01 tờ này thì

  Thứ 1: nếu chưa xé ra
  THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
  Chương III
  SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
  Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  = > Do đó nếu bạn viết ra mà chưa xé rời khỏi cuống thì để luôn cả 3 liên lưu tại cuống ko xé ra gọi là xóa bỏ gạch chéo các liên, và viết tờ khác thay thế. Tức tờ của quyển hóa đơn chưa viết=số 501

  Thứ 2: đã xé nhưng chưa khai báo thuế: hóa đơn đã xé liên 2 giao cho khách hàng, phát hiện sai sót thu hồi lại, làm biên bản hủy bỏ và xuất hóa đơn mới thay thế

  THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
  Chương III
  SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  Trường hợp này : Lập biên bản hủy bỏ hóa đơn sai sót ký tá xác nhận hai bên
  - Thu hồi hóa đơn liên 02 giao khác
  - Kệp biên bản hủy + hóa đơn liên 02 này lưu trữ sau này trình với cơ quan thuế
  Viết hóa đơn khác thay thế Tức tờ của quyển hóa đơn chưa viết=số 501
  = > khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26 nhập số hóa đơn =551 đó vào ô [15] XÓA BỎ, hóa đơn viết sai đó ko cần kê lên bảng kê phục lục 01 của HTKK : BẢNG KÊ HÀNG HÓA BÁN RA
   
  #2
  nttamdan and Hiền Thu_90 like this.
 3. hoaianh81

  hoaianh81 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thaibinh
  Ðề: Xóa bỏ hóa đơn

  Nhưng anh ơi. quyển hóa đơn đó em xuất gần hết cả quyển rồi( 580 ).
   
  #3
 4. chudinhxinh

  chudinhxinh Moderator

  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  820
  Nơi ở:
  TP.Hồ Chí Minh
  Ðề: Xóa bỏ hóa đơn

  THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
  Điều 19. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
  c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.
  d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư này.
  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn
  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.
  Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.
  Điều 27. Hủy hoá đơn
  2. Các trường hợp hủy hóa đơn
  b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
  3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
  a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
  b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
  Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.
  c) Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
  d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
  - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
  - Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
  - Biên bản hủy hóa đơn;
  - Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
  Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

  => bạn làm thủ tục đầy đủ như điêu 27 đã quy định

  Kế 01: phóng hỏa mặc dù nó không cháy hỏng nhưng ta dấu đi báo bị cháy hoặc hư hỏng do nước vào => bị hư hại => phải hủy bỏ
  Cái này là hạ sách thời gian cũng đã quá lấu nên chỉ có nước lên nói nhỏ nhẹ với nhân viên thuế để họ sắp xếp êm đẹp cho bạn
  Kế 02: bạn viết bậy bạ vào cuốn hóa đơn trên rồi gạch chéo các liên để đó không xé ra thuế nhìn biết ngay nhưng bạn vẫn đúng luật => kế này ko ổn
  Kế 03: làm công văn lên thuế => xin hủy cuốn chưa viết
  Kế 04: báo mất cháy hỏng, chuột bọ nó gặm nhất ...
   
  #4
 5. hoaianh81

  hoaianh81 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thaibinh
  Ðề: Xóa bỏ hóa đơn

  Cám ơn anh chắc em làm theo cách này thôi

  Kế 03: làm công văn lên thuế => xin hủy cuốn chưa viết
   
  #5
 6. lavang

  lavang Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà nội
  Ðề: Xóa bỏ hóa đơn

  Bạn ơi bên bạn đã giải quyết xong chưa, giải quyết thế nào vậy?
  Bên mình cũng đang gặp TH như của bạn mà không biết làm thế nào đây, hic hịc
   
  #6
 7. siriussly

  siriussly Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Thành phố Bắc Giang
  Anh cho e hỏi nếu đã kê khai sau đó lại xóa bỏ (hóa đơn bán ra) thì xử lý sao ạ
   
  #7

Chia sẻ trang này