Phân biệt hàm SUBTOTAL và hàm SUM

  • Thread starter BachVe
  • Ngày gửi
B

BachVe

Guest
Các hàm như Sum, Count, Max, Min... và hàm Subtotal sẽ cho kết quả khác nhau khi ta lọc dữ liệu.
Ví dụ: hàm Sum và Subtotal với mã hàm là 9 (Lưu ý: hàm Subtotal với mã hàm là 9 cũng là hàm tính tổng)
Khi chưa lọc dữ liệu thì hai hàm này cho kết quả giống nhau,
nhưng sau khi lọc thì hàm Sum kết quả vẫn như cũ (nghĩa là nó vẫn cộng cả những mẩu tin đã mất). Còn kết quả của hàm Subtotal có thay đổi, nó chỉ tính tổng đối với những mẩu tin còn lại trên màn hình sau khi lọc.
 
B

BachVe

Guest
Các hàm như Sum, Count, Max, Min... và hàm Subtotal sẽ cho kết quả khác nhau khi ta lọc dữ liệu.
Ví dụ: hàm Sum và Subtotal với mã hàm là 9 (Lưu ý: hàm Subtotal với mã hàm là 9 cũng là hàm tính tổng)
Khi chưa lọc dữ liệu thì hai hàm này cho kết quả giống nhau,
nhưng sau khi lọc thì hàm Sum kết quả vẫn như cũ (nghĩa là nó vẫn cộng cả những mẩu tin đã mất). Còn kết quả của hàm Subtotal có thay đổi, nó chỉ tính tổng đối với những mẩu tin còn lại trên màn hình sau khi lọc.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,109
526
113
48
TP.HCM
www.webketoan.vn
2 hàm subtotal và sum có mục đích khác nhau. Hàm subtotal dùng để tính tổng cho từng nhóm theo phân lọai và tổng chung, trong khi đó hàm sum chỉ tính tổng chung. VD: Bạn có một bảng kê hàng hóa mua vào, bây giờ bạn một cộng tổng trị giá mua theo từng khách hàng thì bạn dùng hàm subtotal sẽ rất nhanh.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,109
526
113
48
TP.HCM
www.webketoan.vn
2 hàm subtotal và sum có mục đích khác nhau. Hàm subtotal dùng để tính tổng cho từng nhóm theo phân lọai và tổng chung, trong khi đó hàm sum chỉ tính tổng chung. VD: Bạn có một bảng kê hàng hóa mua vào, bây giờ bạn một cộng tổng trị giá mua theo từng khách hàng thì bạn dùng hàm subtotal sẽ rất nhanh.
 

Thành viên trực tuyến

  • Tamkhoatech
  • tiensinh21

Xem nhiều