Em cần giúp đỡ về ado

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi bigbigworld, 27 Tháng mười hai 2005.

1,853 lượt xem

 1. bigbigworld

  bigbigworld Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Quan 9
  Sub ADOFromExcelToAccess()
  ' exports data from the active worksheet to a table in an Access database
  ' this procedure must be edited before use
  Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, r As Long
  ' connect to the Access database
  Set cn = New ADODB.Connection
  cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _
  "Data Source=C:\FolderName\DataBaseName.mdb;"
  ' open a recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset
  rs.Open "TableName", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
  ' all records in a table
  r = 3 ' the start row in the worksheet
  Do While Len(Range("A" & r).Formula) > 0
  ' repeat until first empty cell in column A
  With rs
  .AddNew ' create a new record
  ' add values to each field in the record
  .Fields("FieldName1") = Range("A" & r).Value
  .Fields("FieldName2") = Range("B" & r).Value
  .Fields("FieldNameN") = Range("C" & r).Value
  ' add more fields if necessary...
  .Update ' stores the new record
  End With
  r = r + 1 ' next row
  Loop
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  End Sub

  Em sử dụng đoạn mã trên để chuyển data từ excel vào access. Trường hợp file DataBaseName.mdb có password thì không mở được. Bây giờ em phải làm sao.
  ----------------
  Trường hợp em muốn lấy dữ liệu từ file access thì lập trình như thế nào? (Bình thường em dùng External để lấy ra). Nếu dùng External và lập trình thì cái nào có lợi hơn ?
  ----------------
   
  #1
 2. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  #2
 3. Đào Việt Cường

  Đào Việt Cường Moderator

  Bài viết:
  400
  Đã được thích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Dear bigbigword,
  ---------------
  Bạn muốn mở được cánh cửa thì bạn phải có chìa khoá đã chứ, đúng không! Nếu *.mdb có mật khẩu thì bạn phải có pass của nó. Bạn tìm hiểu thêm về đối tượng connection. Khi mở kết nối, ngoài tham số connectstring còn có các tham số quan trọng khác, trong đó có UserID và Password. Bạn truyền thêm hai tham số này có thể (có thể thôi nhé) sẽ kết nối được với database.
  Chúc bạn thành công!
   
  #3

Chia sẻ trang này