Danh sách chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

 • Thread starter ketoan@
 • Ngày gửi
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#1
Các Chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt nam bắt đầu được ban hành từ năm 2001. Đến nay chúng ta đang có và thực thi, tuân theo 22 CMKT theo 4 đợt ban hành. Dưới đây là danh sách các CMKT đợt ban hành, số Quyết định ban hành. (danh sách này sẽ luôn cập nhật khi có các chuẩn mực mới).

Số CM.. Tên CM ................................................................................................Hiệu lực... Đơt.... Số QĐ ...........................Ngày ban hành
01 .........Chuẩn mực chung; ...............................................................................2003 ........Đợt 2.. 165/2002/QĐ-BTC ..........31/12/2002
02 .........Hàng tồn kho; .......................................................................................2002 ........Đợt 1 ..149/2001/QĐ-BTC ..........31/12/2001
03 .........Tài sản cố định hữu hình; ......................................................................2002 ........Đợt 1 ...149/2001/QĐ-BTC ..........31/12/2001
04 .........Tài sản cố định vô hình; .........................................................................2002 ........Đợt 1 ...149/2001/QĐ-BTC ..........31/12/2001
05 .........Bất động sản đầu tư; ............................................................................2004 ........Đợt 3 ....234/2003/QĐ-BTC .........30/12/2003
06 .........Thuê tài sản; ........................................................................................2003 ........Đợt 2 ....165/2002/QĐ-BTC .........31/12/2002
07 .........Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; .......................................2004 ........Đợt 3 ....234/2003/QĐ-BTC .........30/12/2003
08 ........Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; .............................2004 ........Đợt 3 ....234/2003/QĐ-BTC ........30/12/2003
10 ........ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; .............................................2003 ........Đợt 2 ....165/2002/QĐ-BTC ........310/12/2002
14 ........Doanh thu và thu nhập khác. ...................................................................2002 ........Đợt 1 ....149/2001/QĐ-BTC ........31/12/2001
15 ........Hợp đồng xây dựng; ..............................................................................2003 .........Đợt 2 ...165/2002/QĐ-BTC ........31/12/2002
16 ........Chi phí đi vay; ........................................................................................2003 .........Đợt 2 ...165/2002/QĐ-BTC ........31/12/2002
17 ........Thuế thu nhập doanh nghiệp; ...................................................................2005 ........Đợt 4 .....12/2005/QĐ-BTC .........15/02/2005
21 ........Trình bày báo cáo tài chính; .....................................................................2004 ........Đợt 3 ....234/2003/QĐ-BTC ........30/12/2003
22 ........Trình bày bổ sung BCTC của các NH và tổ chức TC tương tự; ...................2005 ........Đợt 4 .....12/2005/QĐ-BTC .........15/02/2005
23 ........Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; .........................2005 .........Đợt 4 .....12/2005/QĐ-BTC ........15/02/2005
24 ........Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; ....................................................................2003 .........Đợt 2 ....165/2002/QĐ-BTC .........31/12/2002
25 ........Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; ........2004 .........Đợt 3 .....234/2003/QĐ-BTC .........30/12/2003
26 .......Thông tin về các bên liên quan. .................................................................2004 ........Đợt 3 .....234/2003/QĐ-BTC .........30/12/2003
27 .......Báo cáo tài chính giữa niên độ; ................................................................2005 .........Đợt 4 ......12/2005/QĐ-BTC .........15/02/2005
28 .......Báo cáo bộ phận; ....................................................................................2005 .........Đợt 4 ......12/2005/QĐ-BTC .........15/02/2005
29 .......Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. ....................2005 ..........Đợt 4 ......12/2005/QĐ-BTC .........15/02/2005
 
Sửa lần cuối:
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#2
Các thông tư hướng dẫn các đợt chuẩn mực.

[FONT=.VnTime]Đến nay đã có 3 thông tư hướng dẫn thực hiện CMKT của 3 đợt ban hành đầu (1-2-3).[/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime]Chi tiết như sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]89/2002/TT-BTC [/FONT]
[FONT=.VnTime]Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết Định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


105/2003/TT-BTC
Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toánban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/2005/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toánban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTCngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

[/FONT][FONT=.VnTime]Nội dung toàn bộ các CMKT và thông tư trên có thể free download từ thư viện của Webketoan. Hoặc theo đường Link này[/FONT]
[FONT=.VnTime]http://webketoan.com/thuvien/index.php?subcat=18&PHPSESSID=0503e5977f3953ebfb665da55de1cc55[/FONT]
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#3
Toàn bộ các thông tư và chuẩn mực hiện hành đều có trong đường link dưới đây.
Download ChuanMucKeToanVietNam-VAS

ketoan@ - Cảm ơn hai2hai và "công nghệ" của bạn, nhìn mọi thứ "xịn" hẳn. Tuy nhiên nếu có thể bạn đặt lại tên cac file, folder theo các đợt thì dễ nhìn hơn là phải nhớ số.

hai2hai - Đã quản lý theo "Database" :) rồi thì cần gì phải để ý đến tên file hay thư mục nữa. Trong file Excel đó, cứ bấm Ctrl + Click vào cái "Tên chuẩn mực" hoặc "Tên thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực..." là nó Open cái file tương ứng ra để xem ngay. Tên file mình muốn để nguyên như khi download từ site của MOF cho nó có tính Original :) (Tuy nhiên có 1 file là chuẩn TCVN3 nên mình phải convert sang Unicode cho "xịn").

À, hôm kia đọc báo Tài chính thấy nói là đã ban hành chuẩn mực đợt 5 rồi. Và từ nay đến 2007 là ko có chỉnh sửa gì nữa mà chỉ tập chung vào làm thông tư hướng dẫn thôi. Đã ai tìm thấy softcopy của chuẩn mực đợt 5 chưa nhỉ?

Hope that helps!
 
Sửa lần cuối:
W

whowhosewhy

Sơ cấp
25/8/05
2
0
0
35
Vietnam
#4
Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) của Bộ Tài chính ngày 28/12/2005. Bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam này có số hiệu và tên gọi như sau:

Chuẩn mực số 11 - “Hợp nhất kinh doanh”;

Chuẩn mực số 18 - “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

Chuẩn mực số 19 - “Hợp đồng bảo hiểm”;

Chuẩn mực số 30 - “Lãi trên cổ phiếu”.

Bốn chuẩn mực này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

--------------------------------------------------------------------------------
Định upload cái softcopy của cái này lên nhưng đọc phần quyền hạn thấy có đoạn "Bạn không được quyền gửi kèm file" nên lại thôi. Mọi người nên tập trung vào 1 topic rồi dính nó lên cho mọi ng biết đi các bác!
 
Sửa lần cuối:
B

babymilosweet

Sơ cấp
18/4/11
0
0
0
28
hải phòng
#6
mọi người ơi, sao lại không tai được thế này, đương link bi sao ý
 

Thành viên trực tuyến

 • tina2015
 • Lê Quỳnh 123
 • chucsoho
 • qthi2209
 • thuongdan
 • Dungktqn
 • Nguyễn Phi Nga Việt Nam
 • nguyenduyen1109
 • auyeuch
 • Lục bình tím
 • sthink.com.vn
 • Tuyen22390
 • xediengiatot
 • truongtuandl33
 • Quỳnh Béo
 • cactus12
 • sxconkho15
Xem nhiều