Xuất nhập khẩu uỷ thác

  • Thread starter mom3k
  • Ngày gửi
M

mom3k

Sơ cấp
3/11/05
3
0
0
35
tphcm
#1
Em muốn hỏi một số câu về thực tế:
Khi công ty nhận "xuất nhập khẩu uỷ thác", cty nộp hộ thuế xuất nhập khẩu cho bên uỷ thác thì mình phải hạch toán như thế nào để thể hiện là một khoản nợ mà khách hàng uỷ thác nợ mình.
Khi nhận hàng "xuất khẩu uỷ thác", mình hạch toán vào 157 có hợp lý không?
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho có mẫu giống hoá đơn GTGT hay không? công dụng của nó?
Công ty áp dụng kỳ kế toán là 1 năm, cty còn áp dụng giá hạch toán vậy khi nào thì mình tính chênh lệch tỷ giá 413 ? Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 159 cuối năm phải không ? trong năm có tăng giảm hàng hoá thì sao?
Nếu được các anh chi trả lời cho em biết sớm, em cảm ơn !!!!!!!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
mom3k nói:
Khi công ty nhận "xuất nhập khẩu uỷ thác", cty nộp hộ thuế xuất nhập khẩu cho bên uỷ thác thì mình phải hạch toán như thế nào để thể hiện là một khoản nợ mà khách hàng uỷ thác nợ mình.
* Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu:
- Thuế XK và thuế TTĐB phải nộp hộ cho bên ủy thác XK: Nợ TK 331/ Có TK 3388.
- Khi nộp hộ thuế XK và thuế TTĐB cho bên ủy thác XK: Nợ TK 3388/ Có TK 111, 112.

* Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu:
- Thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp hộ cho bên ủy thác NK: Nợ TK 151, 156/ Có TK 3333, 33312, 3332.
- Khi nộp hộ thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT cho bên ủy thác NK: Nợ TK 3333, 33312, 3332.

mom3k nói:
Khi nhận hàng "xuất khẩu uỷ thác", mình hạch toán vào 157 có hợp lý không?
Trường hợp ủy thác xuất khẩu, khi xuất hàng hóa chuyển giao cho bên nhận ủy thác thì bên giao ủy thác mới hạch toán vào TK 157 giá trị thực tế của hàng xuất kho chuyển đi; còn bên nhận ủy thác không hạch toán vào TK 157. Bên nhận ủy thác không cần biết hàng đi trên đường ra sao, chỉ khi nào nhận được số hàng đó thì hạch toán vào TK 003.

mom3k nói:
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho có mẫu giống hoá đơn GTGT hay không? công dụng của nó?
Trường hợp ủy thác xuất khẩu, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan thì cơ sở ủy thác xuất khẩu sẽ xuất hóa đơn giao cho cơ sở nhận ủy thác.

Như vậy, sẽ không có Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, mà chỉ có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tương đương như Phiếu xuất kho thông thường nhưng lại giá trị hơn ở chỗ: có thể làm chứng từ đi đường đối với hàng hóa đem đi xuất khẩu. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không thay thế được cho hóa đơn.

mom3k nói:
Công ty áp dụng kỳ kế toán là 1 năm, cty còn áp dụng giá hạch toán vậy khi nào thì mình tính chênh lệch tỷ giá 413 ?
TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái sử dụng trong ba trường hợp sau:
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính.
Đó chỉ là các ý cơ bản, bạn hãy tham khảo Thông tư 105/2003/TT-BTC.

mom3k nói:
Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 159 cuối năm phải không ? trong năm có tăng giảm hàng hoá thì sao?
Cuối kỳ kế toán năm:
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu, hoặc lập bổ sung nếu số lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước: Nợ TK 632/ Có TK 159.
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu số lập dự phòng năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước: Nợ TK 159/ Có TK 632.
 

Thành viên trực tuyến

  • huynhtien1420
  • Ngọc Lan KT
Xem nhiều