Nguồn hình thành các quỹ trong doanh nghiệp

  • Thread starter libraanh
  • Ngày gửi
L

libraanh

Sơ cấp
21/11/05
51
0
6
HN
#1
Hi all, các bạn có thể nói cho mình (hay chỉ cho mình biết nguồn tài liệu) về các quy định hình thành các quỹ trong doanh nghiệp:
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3. Nguồn kinh phí sự nghiệp
4. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
5. Quỹ đầu tư phát triển
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
Mình xin cảm ơn và hậu tạ......:two:
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#2
Các quỹ xí nghiệp do DN lập phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động của DN. Những thành phần quyết định việc trích lập và sử dụng các quỹ này là hội đồng quản trị , giám đốc DN và chủ tịch công đoàn ( nếu có ).
Nguồn hình thành các quỹ này là lợi nhuận sau thuế của DN, các khoản tài trợ
Tỷ lệ trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật đối với từng DN
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#3
libraanh nói:
Hi all, các bạn có thể nói cho mình (hay chỉ cho mình biết nguồn tài liệu) về các quy định hình thành các quỹ trong doanh nghiệp:
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
Mình xin cảm ơn và hậu tạ......:two:
Bạn tham khảo tại TT số 82/2003 của BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng hạch toán Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp.
 
P

pickup111

Sơ cấp
10/1/06
3
0
0
Hanoi
#4
Vâng, xin cảm ơn các anh chị, em xin bổ sung thêm 1 cái thông tư cho quỹ công đoàn.
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=391&page=6

Nhưng em xin hỏi thêm, đối với loại DN đầu tư nước ngoài (VD: Liên doanh) nếu Hội đồng quản trị, hay Tổng giám đốc mà người ta không OK, thì mình làm sao để yêu cầu họ trích được ạ?

Thanks


LIÊN TỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ____________________________
___________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003
Số: 74/2003/TTLT/BTC- TLĐLĐVN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

- Căn cứ vào Điều 153 Bộ Luật lao động sửa đổi ngày 02 tháng 04 năm 2002;
- Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 1102/2002/QĐ-TTg ngày 19/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;
Để tạo điều kiện cho cơ quan công đoàn thu đủ kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

1/ Việc thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện theo Điều 153 Chương XIII- Công đoàn của Bộ Luật Lao động sửa đổi ngày 02 tháng 04 năm 2002, cụ thể như sau: Ở những doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất sau sáu tháng, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động có hiệu lực và ở những doanh nghiệp mới thành lập thì sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành có trách nhiệm thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn sớm được thành lập. Trong thời gian chưa thành lập được thì công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động.
Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

2/ Giám đốc doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trách nhiệm tính, trích đủ 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho người lao động chuyển cho công đoàn cơ sở của doanh nghiệp để công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3/ Ban chấp hành công đoàn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng qui định cho công đoàn cơ sở.


4/ Trường hợp cần thiết, cơ quan công đoàn có thể thoả thuận với cơ quan thuế để phối hợp tổ chức thu hoặc để uỷ nhiệm thu hộ kinh phí công đoàn. Chi phí thu hộ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qui định thống nhất hướng dẫn cho các đơn vị trong ngành dọc của mình thực hiện.
5/ Mức trích, căn cứ trích, phương thức trích nộp, thời điểm trích, nộp, hạch toán kinh phí công đoàn thực hiện theo qui định tại Thông tư Liên tịch số 76/1999/TTLT/TC- TLĐ ngày 16/6/1999 của Liên tịch Bộ Tài chính- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

6/ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc phân phối, sử dụng nguồn thu kinh phí công đoàn của hệ thống công đoàn ngoài quốc doanh.

7/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định khác về trích nộp kinh phí công đoàn được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 76/1999/TTLT/TC- TLĐ ngày 16/6/1999 của Liên tịch Bộ Tài chính- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam để nghiên cứu giải quyết./.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phó chủ tịch thường trực Thứ trưởng(đã ký) (đã ký)

Nguyễn An Lương Nguyễn Công Nghiệp
 
L

libraanh

Sơ cấp
21/11/05
51
0
6
HN
#5
Thanks all,
Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu là khi nào có lợi nhuận thì mới trịch lập quỹ theo tỷ lệ quy định: 50% trở lên với Đầu tư phát triển, 10% dự phòng TC, 5% trợ cấp mất việc......
Vậy khi Công ty mới thành lập thì ta không có quỹ mà chỉ hạch toán vào 111 hoặc 112 do có 411???
Nhưng dù gì thì công ty tuy chưa có 421 nhưng vẫn phải thưởng cho anh em tiêu tết chứ, hic hic, cái khoản này thì không thể tống vào đâu được, đành treo tạm tại 1 "xó" nào đó (thật nan giải)
----Nếu ai muốn nhận hậu tạ, xin liên hệ với tôi------
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Thành viên thân thiết
21/10/05
659
3
18
46
Q8, tpHCM
#6
Tiền tết còn gọi là lương tháng 13 được hạch toán vào chi phí và xem là khoản lương nên dùng TK334.
 
B

binbi

Sơ cấp
31/10/05
38
0
6
50
da nang
#7
Nhân tiện cho mình hỏi tí
Lương tháng 13 được qui định như thế nào? tối đa là bao nhiêu?
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#8
Một số lưu ý:

1. Nguồn trích các quỹ chỉ có một nguồn duy nhất là lợi nhuận (kế toán) sau thuế sau khi đã trừ lỗ của năm trước
2. Việc trích các quỹ như thế nào tại các DNNN thì đã có các văn bản nghị định thông tư quy định, còn tại các DN thuộc các thành phần kinh tế khác (TNHH, Cổ phần, liên doanh, v.v.) là do điều lệ quy định hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của chủ sở hữu
3. Bây giờ không còn tháng lương thứ 13 nữa đâu ạ, chỉ có 12 tháng lương thôi. Quy định về tháng lương thứ 13 đã được bãi bỏ. Nếu có tháng lương thứ 13 thì đây đúng là một khoản thưởng, tự nguyện với từng DN chứ không có tính ràng buộc như trước đây
4. Quỹ công đoàn tại các DN không thuộc DNNN muốn trích thì phải có sự phê duyệt của HĐQT (hội đồng thành viên) hoặc đại hội cổ đông, còn nếu không thì không chắc chắn là không được trích rồi
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#9
binbi nói:
Nhân tiện cho mình hỏi tí
Lương tháng 13 được qui định như thế nào? tối đa là bao nhiêu?
Lương T13 là khoản thưởng cuối năm và chỉ được tính vào chi phí khi lương khi có ghi trong hợp đồng lao động. Tối đa bằng thu nhập 1 tháng của người lao động
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#10
xuantham nói:


Lương T13 là khoản thưởng cuối năm và chỉ được tính vào chi phí khi lương khi có ghi trong hợp đồng lao động. Tối đa bằng thu nhập 1 tháng của người lao động
Chị thắm ơi, cái này có đc quy định ở đâu ko ạ. Vì lương tháng 13 nếu vẫn thuộc quỹ lương đã đăng ký và quy định trong HĐLĐ hoặc quy chế thì đều đc tính vào chi phí mà ko quan tâm đến giá trị là bao nhiêu. Rất nhiều CV về lương tháng 13 trên 4r.
 
N

nguyenhuykhoi

Trung cấp
20/8/05
170
0
16
45
TPHCM
#11
xuantham nói:
Lương T13 là khoản thưởng cuối năm và chỉ được tính vào chi phí khi lương khi có ghi trong hợp đồng lao động. Tối đa bằng thu nhập 1 tháng của người lao động
Không nhất thiết tối đa 1tháng lương đâu chị Thắm ơi, em thấy khỏan thưởng cuối năm có có khi bằng mấy tháng lương (nhất là các DN nước ngòai). Tuy nhiên, các khỏan thưởng này cũng phải nằm trong quỹ lương thì mới được xem là CP hợp lý.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603

Xem nhiều