EXCEL liệt truyện

  • Thread starter BachVe
  • Ngày gửi
B

BachVe

Guest
#1
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế đều được tập hợp ở sheet chứng từ (tạm thời ký hiệu sheet này là CT). Dữ liệu để tổng hợp số phát sinh được lấy từ sheet này.
Hàm SUMIF có cú pháp như sau:
SUMIF(khối điều kiện, giá trị so sánh, khối tính tổng)

SheetCT có kết cấu như sau: Ngày; Số CT; Diễn giải; TKNợ; TKCó; Số tiền.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.freewebs.com%2Fketoan15%2Fimages%2FSPS1.jpg&hash=37870b117fa89704cec464b557861aad


Sheet tổng hợp số phát sinh: SHTK, Tên TK, PS Nợ, PS Có

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.freewebs.com%2Fketoan15%2Fimages%2FSPS2.jpg&hash=0d0c2b62605e077b1d8b58ee44e61803


Công thức PSN ở ô C4= Sumif(CT!D:D,A4,CT!F:F)
PSC ở ô D4= Sumif(CT!E:E,A4,CT!F:F)

Hai công thức trên chỉ khác nhau ở khối điều kiện là TK Nợ và TK Có. Còn giá trị so sánh là số hiệu của TK đang tổng hợp. Khối tính tổng là khối số tiền.
Sau khi lập xong công thức, chỉ cần sao chép xuống cho những TK tiếp theo.
Ngoài ra cũng có thể tập hợp số phát sinh từ sổ NKC bằng hàm SUMIF tương tự như trên. :f_o :bia
 
B

BachVe

Guest
#2
Do khi mình gửi bài, các bảng minh họa bị mất khung, và tên các cột bị co lại. Mình rất tiếc. :sorry :thank
 
N

nlan234

Sơ cấp
28/2/04
24
0
1
TP.HCM
Truy cập trang
#4
Mình có thể làm như thế đúng không
CDSPS ---------------- Lấy số liệu từ NKC cho cột phát sinh
CDKT ---------------- Lấy số liệu từ CDSPS để lên
BCKQHĐK ---------------- Lấy số liệu từ NKC để lên
LCTT ---------------- Lấy số liệu từ CDSPS và BCKQHDKD để lên
NKC
SO CAI ---------------- Lấy số liệu từ CDSPS cho cột đầu kỳ và NCK cho chi tiết tức là diễn giải
Vậy đó mình đã có sổ kế toán rồi. :talk
 
B

BachVe

Guest
#5
Tại sao hình nó bị mất ấy nhỉ
Tại hạ kiểm tra lại rồi mà.

Hay các bạn kích vào đây thử xem: Tong hop SPS

:error :sorry :bia :bia :bia
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều