Bản tin VBPL đợt 1 tháng 1/2006.

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ưu đãi thuế TNDN - Luật thuế TNDN qui định, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH,… mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể, nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới, thì không được ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập. (Theo Công văn số 4999/TCT-PCCS ngày 30/12/2005).

Tài sản cố định
[FONT=&quot] I.[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Xác định TSCĐ hữu hình do mua sắm – Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua mới/ mua cũ là giá mua qua thực tế phải trả cộng các khoản thuế, các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐ; chi phí vẫn chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ;… (Theo Công văn số 4973/TCT-PCCS ngày 29/12/2005).

[FONT=&quot] II.[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Khấu hao TSCĐ – Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.

Như vậy, doanh nghiệp được phép thay đổi thời gian sử dụng của TSCĐ nếu thời gian này nằm trong khung thời gian sử dụng của TSCĐ và việc xác định mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ được thực hiện theo qui định trên. (Theo Công văn số 4958/TCT-PCCS ngày 29/12/2005).

[FONT=&quot] III.[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Khấu hao tài sản góp vốn cổ phần – Căn cứ theo những qui định hiện hành, nếu một công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2003, có nhận góp vốn của các cổ đông bằng tài sản và có biên bản cho việc góp vốn này, mà những tài sản đó được sử dụng vào sản xuất, kinh doanh và được quản lý, theo dõi và hạch toán trong sổ sách kế toán của công ty thì sẽ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN kể từ khi những tài sản góp vốn bắt đầu được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Theo Công văn số 4695/TCT-PCCS ngày 26/12/2005).

[FONT=&quot] IV.[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]TSCĐ được trích khấu hao nhanh, theo Tổng cục Thuế, cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm.

Khi thực hiện khấu hao nhanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo có lãi. (Theo Công văn số 4692/TCT-PCCS ngày 26/12/2005).

Ưu đãi thuế TNDN – Đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế TNDN với cơ quan thuế, nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi miễn/giảm thuế TNDN theo diện đau tư thành lập cơ sở kinh doanh mới.;

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc thì được hưởng ưu đãi miễn/giảm thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ. (Theo Công văn số 4957/TCT-PCCS ngày 29/12/2005).

Kê khai thuế TNCN - Một người nước ngoài trong năm ký hai hợp đồng lao động làm việc tại hai nơi, có thu nhập ổn định hàng tháng, thì cá nhân lựa chọn kê khai thuế hàng tháng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tại nơi có thu nhập nhiều nhất hoặc thuận tiện nhất. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế hàng tháng, cuối năm tổng hợp số thuế khấu trừ số thuế đã nộp và cấp biên lai thuế thu nhập cho cá nhân nước ngoài để cá nhân đó quyết toán với cơ quan thuế.

Đối với thu nhập phát sinh tại nơi làm việc thứ hai, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 10% và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập. (Theo Công văn số 4691/TCT-TNCN ngày 26/12/2005).

Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ đơn vị bỏ trốn - Nếu đơn vị mua hàng hoá, dịch vụ của đơn vị bỏ trốn, mà giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên, và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hoá mua vào theo hoá đơn đó đã bán ra và đã kê khai hoặc nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hoá đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng qui định thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Bên cạnh đó, giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Theo Công văn số 4688/TCT-PCCS ngày 26/12/2005).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
Thuế chuyển lỗ - Hàng năm, khi quyết toán thuế TNDN, cơ sở kinh doanh căn cứ kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế các kỳ tính thuế trước để xác định số lỗ được chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế của kỳ quyết toán.

Trường hợp thu nhập chịu thuế của kỳ quyết toán thuế thấp hơn số lỗ đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ thì số lỗ chưa chuyển hết được cộng vào số lỗ đã đăng ký theo kế hoạch chuyển lỗ của các năm tiếp theo mà không phải đăng ký lại kế hoạch chuyển lỗ. Thời hạn được cộng dồn số lỗ chưa chuyển hết sang năm tiếp sau không quá thời hạn được chuyển lỗ theo luật định. (Theo Công văn số 4685/TCT-PCCS ngày 26/12/2005).

Sửa đổi thuế nhập khẩu - Ngày 22/12/2005, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 98/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ôtô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu mới nguyên chiếc chở 10 người trở lên (nhóm 8702) và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (nhóm 8703) của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC sẽ giảm từ 100% xuống còn 90%.

Đối với các mặt hàng xe ôtô đã qua sử dụng thuộc 2 nhóm này và các mặt hàng xe ôtô có động cơ dùng để vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 150%.

Hướng dẫn về Tài chính - Vấn đề tài chính được hướng dẫn ở đây là tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước. Những vấn đề này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005.

Chi phí giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty là các khoản chi phí liên quan đến giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty từ thời điểm quyết định giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê đến thời điểm thực hiện xong việc bàn giao công ty cho bên nhận giao, nhận mua, nhận khoán, nhận thuê. Mức chi phí được xác định theo giá trị công ty trên sổ kế toán, nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng đối với công ty có giá trị dưới 01 tỷ đồng; 100 triệu đồng đối với công ty có giá trị từ 01 – 05 tỷ đồng; 150 triệu đối với công ty có giá trị từ trên 05 – 10 tỷ đồng; và 200 triệu đối với công ty có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Hoá đơn bán lẻ - Đối với cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên, có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp. (Theo Công văn số 4686/TCT-PCCS ngày 26/12/2005).

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan - Những nội dung của vấn đề này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Theo Thông tư, thủ tục hải quan bao gồm những quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại; đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu; đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan. Thủ tục thành lập, di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan; đối với hàng hoá đưa vào đưa ra kho bảo thuế; đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cảng…

Về nội dung kiểm tra, giám sát hải quan gồm các nội dung về kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàn hoá. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan thì tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thì tiến hành kiểm tra thực tế 10% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm. Đối với hàng hoá phải kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ hàng (tối đa không quá 5% tổng số tờ khai hải quan)…

Xử lý qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 29/12/2005, xử lý các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành.

Thủ tướng quyết định, kể từ ngày 01/01/2006, đình chỉ hiệu lực thi hành các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật trong các văn bản được nêu và chưa được nêu trong Danh mục đính kèm tại Quyết định, mà đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản khác để bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc thay thế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì hiệu lực thi hành của các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật được chấm dứt theo qui định tại các văn bản bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc thay thế.

An toàn, vệ sinh lao động - Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005, hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động, quản lý… tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; hộ sản xuất, kinh doanh cá thể; cá đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;…

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động thuộc cơ sở quản lý; người lao động hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn luyện với thời gian tối thiểu là 02 ngày, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, người lao động phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau đó, người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện của người lao động được tính là thời giờ làm việc và được hưởng đầy đủ tìen lương và các quyền lợi khác, trừ người lao động tự do.

Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc – Theo Bộ LĐTBXH, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác – trong đó có cả quyền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang. (Theo Công văn số 4413/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/12/2005). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 • Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
 • Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TTCP về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Quyết định số 341/2005/QĐ–TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Phân viện khảo sát quy hoạch Thuỷ lợi Nam bộ thành Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Quyết định số 1387TTg ngày 29tháng 12 năm 2005 của TTCP về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khiách đầu tư trái pháp luật do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hành
 • Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2005 của VPCP về Ý kiến kết luận của TTCP tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005.
 • Thông báo số 238 TB–VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm 2006 – 2010 và phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
BỘ TÀI CHÍNH
 • Thông tư số 119/2005/TT–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung quất.
 • Thông tư số 116/2005/TT–BTC ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.
 • Thông tư số 112/2005/TT–BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Thông tư số 109/2005/TT–BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.
 • Quyết định số 99/2005/QĐ–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa.
 • Quyết định số 98/2005/QĐ–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế thu nhập ưu đãi đối với xe ôtô chở người thuộc các nhóm 8702, 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 4962/QĐ–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính về việc Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương năm 2006.
 • Công văn số 16776/ BTC–ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005
 • Công văn số 15948/BTC–TCDN ngày 8 tháng 12 năm 2005 cuả Bộ Tài Chính gửi Tổng Công ty Dệt may Việt nam, Hiệp hội Dệt may Việt nam về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 4999 TCT/PCCS ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 4991 TCT/TS ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về trả lời đơn thư.
 • Công văn số 4989 TCT/TS ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về đối tượng nộp thuế tài nguyên.
 • Công văn số 4980 TCT/PCCS ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về tính quy giá trị quyền sử dụng đất bằng vàng.
 • Công văn số 4977 TCT/TNCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về thoái trả thuế TNCN.
 • Công văn số 4976 TCT/ĐTNN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của TCT về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 4973 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về chi phí hợp lý.
 • Công văn số 4961 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về hoá đơn, chứng từ khi Công ty giao khoán, định mức cho các tổ, đội trực thuộc.
 • Công văn số 4960 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về uư đãi đầu tư.
 • Công văn số 4958 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn số 4957 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4956 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 4954 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Điện cơ Lục Nhân về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4951 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT nộp thuế TNDN đối với trung tâm giáo dục thường xuyên.
 • Công văn số 4952 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 4950 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT chính sách thuế.
 • Công văn số 4749 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về chứng từ chi bồi thường tổn thất.
 • Công văn số 4748 TCT/PCCS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của TCT về xử lý tổn thất ấn chỉ đối với cá nhân đã chết, mất tích.
 • Công văn số 4744 TCT/DNNN ngày 28 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Tổng công ty Xăng dầu về xác định đối tượng chịu thuế.
 • Công văn số 4728 TCT/DNK ngày 28 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần Sông Hồng về hàng hoá xuất khẩu.
 • Công văn số 4723 TCT/ĐTNN ngày 28 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama về xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Công văn số 4720 TCT/PCCS ngày 28 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Sao Đỏ về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4717 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 4711 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về nghĩa vụ tài chính đối với các trường, các trung tâm dạy học.
 • Công văn số 4710 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty điện lạnh Đà Nẵng về thuế GTGT.
 • Công văn số 4709 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về vướng mắc thực hiện hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 4706 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân về thuế GTGT.
 • Công văn số 4705 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về thuế GTGT.
 • Công văn số 4704 TCT/PCCS ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 4703 TCT/TVQT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của TCT về hình thức hoạt động của nhà nghỉ giáo viên, học viên T.T đào tạo cán bộ thuế miền trung (TP Đà Nẵng).
 • Công văn số 4699 TCT/DNNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với sản phẩm quăng êmênhits.
 • Công văn số 4698 TCT/ĐTNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH I Hoa Chemical về ưu đãi miễn, giảm thuế.
 • Công văn số 4695 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Anh đạtvề doanh thu tính thuế TNDN và khấu hao TSCĐ
 • Công văn số 4693 TCT/DNNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT về nộp thuế TNDN đối với hoạt động duy tu, bảo trì đường thuỷ.
 • Công văn số 4692 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT về trích khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn số 4691 TCT/TNCN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Đà Nẵng STEEL CENTER về kê khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Công văn số 4689 TCT/DNNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về xác định chi phí hợp lý.
 • Công văn số 4688 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Vận tải Quang Hưng về khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn doanh nghiệp đã bỏ trốn.
 • Công văn số 4687 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT về chính sách ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4686 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 4685 TCT/PCCS ngày 26 tháng 12 năm 2005 của TCT gửi Công
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 5631 TCHQ- KTTT ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế tủ lạnh.
 • Công văn số 5626 TCHQ- GSQL ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty TNHH An Bình về việc gia hạn thực hiện hợp đồng GC màn hình máy vi tính đã qua sử dụng.
 • Công văn số 5619 TCHQ- GSQL ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty Cổ phần Dược trung ương 1 về lô hàng tinh dầu xá xị tái xuất.
 • Công văn số 5610 TCHQ- GSQL ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá.
 • Công văn số 5609 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật về thống nhất định dạng.
 • Công văn số 5608 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe tải nhập khẩu.
 • Công văn số 5607 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt nam về việc miễn thuế hàng TN – TX.
 • Công văn số 5601 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty TMĐT và Du lịch Việt Phương về việc giá tính thuế hàng NK.
 • Công văn số 5563 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty TNHH Tân Trào về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 5562 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 5558 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty nhập khẩu Đà nẵng về việc miễn thuế phạt chậm nộp.
 • Công văn số 5557 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty Dệt Choongnam Việt nam về việc không thu thuế hàng XNK tại chỗ.
 • Công văn số 5550 TCHQ- KTTT ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty TNHH cơ điện lạnh và thiết kế công trinh về xử lý thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước.
 • Công văn số 5518 TCHQ- KTTT ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu máy máy đò ngang SONAR.
 • Công văn số 5517 TCHQ- KTTT ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ về việc xử lý phạt chậm nộp thuế.
 • Công văn số 5515 TCHQ- GSQL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục HQ đối với hàng hóa DN trong KCN nhận GC cho NN.
 • Công văn số 5511 TCHQ- GSQL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình.
 • Công văn số 5508 TCHQ- GSQL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc đưa cà phê từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công.
 • Công văn số 5499 TCHQ- GSQL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 5490 TCHQ- GSQL ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc mở thêm điểm kinh doanh hàng miễn thuế
 • Công văn số 5486 TCHQ- KTTT ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 5481 TCHQ- GSQL ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty thực phẩm MB xin chuyển quyền hoạt động kho NQ cho Công ty TNHH An Phúc.
 • Công văn số 5480 TCHQ- GSQL ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty Liên doanh giao nhận kho vận về xác nhân thực xuất hàng XK gửi kho ngoại quan.
 • Công văn số 5479 TCHQ- KTTT ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Hải về vướng mắc thủ tục HQ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
BỘ LĐTBXH
 • Thông tư liên tịch số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng daanc công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Công văn số 4473 LĐTBXH–TBLS ngày 29 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH về việc chỉ đạo rà soát hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi với người có công.
 • Công văn số 4472 LĐTBXH–TL ngày 29 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH về việc thực hiện mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Công văn số 4434 LĐTBXH–TL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH về việc vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc NXB giáo dục.
 • Công văn số 4427 LĐTBXH–TL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
 • Công văn số 4408 LĐTBXH – QLLĐNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH gửi Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tài Đài Loan.
 • Công văn số 4413 LĐTBXH–LĐVL ngày 23 tháng 12 năm 2005 của BLĐTBXH gửi Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết về việc chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#8
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lưu của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
 • Công văn số 11020/BC-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ Y tế về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch
 • Công văn số 10957/BC-BYT ngày 29/12/2005 của Bộ Y tế về báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.
 • Thông tư số 07/2005/TT-NHNN ngày 20/12/2005 của NHNN về hướng dẫn cho vay hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm theo Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005 của Thống đốc NHNN về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành.
 • Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành chế độ chứng từ kế toàn ngân hàng.
 • Thông tư số 33/2005/TT-BGT&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của BGD&ĐT về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 • Thông báo số 1098/TM-DM ngày 26/12/2005 của BTM về hướng dẫn cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng (cat.) 341/641
 • Công văn số 5174/HD–BVHTT ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn thục hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá thông tin.
 • Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
 

Thành viên trực tuyến

 • thapsangniemtin
 • daongocnam0603
 • tuyet0504

Xem nhiều