Thu thập bằng chứng kiểm toám

  • Thread starter hello
  • Ngày gửi
H

hello

Sơ cấp
12/1/06
3
0
0
Đà nẵng
#1
Mình đang dự định làm đề tài về việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán, mọi người có kinh nghiệm gì thì chỉ giáo cho mình với...
Hiện tại mình đang phân vân không biết nên tiến hành thu thập bằng chứng theo từng chu trình hay theo từng phần hành???


Thanks everybody!
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#2
Bạn định nghĩa thể nào là "theo từng chu trình" và thế nào là "theo từng phần hành"?

Muốn xác định rõ thu thập bằng chứng kiểm toán như thế nào, bạn có thể xem xét gợi ý sau:

1. Mục đích của cuộc kiểm toán là đưa ra ý kiến của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính
2. Muốn đưa ra ý kiến thì kiểm toán phải dựa trên các bằng chứng kiểm toán
3. Các bằng chứng kiểm toán phải hỗ trợ ý kiến của kiểm toán viên
4. Một báo cáo tài chính muốn "trung thực và hợp lý" thì kiểm toán viên phải thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đạt được các mục tiêu kiểm toán (mà một số sách tiếng Anh gọi là Audit objectives hay assertions, sách tiếng Việt đôi khi gọi là cơ sở dẫn liệu)
5, Một báo cáo tài chính bao gồm nhiều chỉ tiêu (ví dụ tiền, tài sản cố đinh, hàng tồn kho, các khoản phải trả, v.v.), để kết luận báo cáo tài chính là trung thực hợp lý, thì phải kết luận là từng chỉ tiêu này là trung thực và hợp lý
6. tuy thế các chỉ tiêu này là kết quả của quá trình hạch toán, kế toán và kiểm soát nội bộ, do vậy chỉ nhìn vào các bằng chứng kiểm toán liên quan trực tiếp tới các chỉ tiêu này thì chưa đủ, mà còn phải có các bằn chứng về hệ thống kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ
7, Tuy nhiên nhiều chỉ tiêu này lại liên quan với nhau trong một quy trình, ví dụ doanh thu có liên quan tới tài khoản phải thu và hàng tồn kho, do vậy phải tổ chức thu thập bằng chứng kiểm toán như thế nào để tốn ít công sức nhất.

Là một số gợi ý, bạn có thể tham khảo. Chúc thành công!
 
H

hello

Sơ cấp
12/1/06
3
0
0
Đà nẵng
#3
Cảm ơn Phamcung nhieu!
Mình biết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính có mối liên hệ với nhau nên việc thu thập bằng chứng riêng lẻ đối với từng chỉ tiêu thì chưa thể đưa ra ý kiến kiểm toán hợp lý.
Vì thế mình đang có ý định sẽ làm theo hướng: đối với từng phương pháp kiểm toán, ta sẽ xem xét phương pháp đó được sử dụng trong từng chu trình như thế nào (gồm chu trình bán hàng-thu tiền, chu trình hàng tồn kho, chu trình tiền lương...). Bạn thấy ý định này khả thi chứ?
Mong mọi người đóng góp thêm ý kiến!
 
H

Hoàng Thế Quang

Sơ cấp
#4
hello nói:
Mình đang dự định làm đề tài về việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán, mọi người có kinh nghiệm gì thì chỉ giáo cho mình với...
Hiện tại mình đang phân vân không biết nên tiến hành thu thập bằng chứng theo từng chu trình hay theo từng phần hành???


Thanks everybody!
Trang tồ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều