Báo cáo Tài chính năm 2005 đối với DN sẽ giải thể (vào năm 2006)

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
pig83 nói:
Mình sẽ vẫn lập báo cáo tài chính như bình thường,vì báo cáo tài chính là của năm 2005.Và tất cả báo cáo vẫn đc lập đến khi mình có quyết định giải thể.
chuẩn mực số 23 nói:
Hoạt độgn liên tục
Nếu Ban giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thế DN, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoắc phá sản thì DN không được lập BCTC trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục
Vấn đề là mình không hiểu "Nếu áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục thì BCTC có thay đổi về nội dung, biểu mẫu, hay việc đánh giá các số liệu kế toán so với không áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục?"
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#2
Các bạn có thể cho mình biết một số thông tin về cách lập Báo cáo Tài chính đối với Doanh nghiệp sẽ giải thể sau năm 2005 (vào đầu năm 2006).
 
P

pig83

Sơ cấp
18/1/06
3
0
0
HN
#3
Mình sẽ vẫn lập báo cáo tài chính như bình thường,vì báo cáo tài chính là của năm 2005.Và tất cả báo cáo vẫn đc lập đến khi mình có quyết định giải thể.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#4
BCTC cũng vẫn lập bình thường (vì hiện giờ chưac có hướng dẫn nào khác) mà chỉ cần phản ánh vào Thuếyt Minh BCTC là DN
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#5
Trên thuyết minh báo cáo tài chính, phần các chính sách và chế độ kế toán áp dụng, cần có một thuyết minh về cơ sở kế toán áp dụng cho báo cáo tài chính, trong đó nêu rõ là báo cáo tài chính cho công ty PTN Ltd niên độ kế toán kết thúc ngày 31.12.2006 là không được soạn lập trên cơ sở hoạt động liên tục mà là dựa trên một cơ sở khác. Đoạn này cũng phải nêu rõ là "cái cơ sở khác" này sẽ tạo ra một báo cáo tài chính khác một cách trọng yếu nếu như báo cáo tài chính được soạn lập trên cơ sở hoạt động liên tục. Lý tưởng là ở trong thuyết minh ở phần sau, sẽ có một đoạn nói về nếu báo cáo tài chính được soạn lập trên cơ sở liên tục thì nó sẽ như thế nào
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • VOTHOM
Xem nhiều