Tạo công thức đọc số trong Excel-Help

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi vnc9999, 18 Tháng một 2006.

5,797 lượt xem

 1. vnc9999

  vnc9999 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TPHCM
  Các anh chị có thể giúp em tạo một add-in de lam công thức trong excel như sau dược không :

  1.Hien em da co add-in nay(Em khong biet cach gui file dinh kem nen em chep doan macro nay ra) :
  Option Explicit

  Private Const KHONG_DONG As String = "Khoâng ñoàng"
  Private Const SO_LON As String = "Soá quaù lôùn"

  Private Const TRU As String = "tröø"

  Private Const TRAM As String = "traêm"
  Private Const MUOI As String = "möôi"
  Private Const GIDO As String = "Gì ñoù"

  Private Const NGANTY As String = "ngaøn tyû"
  Private Const TY As String = "tyû"
  Private Const TRIEU As String = "trieäu"
  Private Const NGAN As String = "ngaøn"
  Private Const DONG As String = "ñoàng"
  Private Const XU As String = "xu"

  Private Const MOT As String = "moät"
  Private Const HAI As String = "hai"
  Private Const BA As String = "ba"
  Private Const BON As String = "boán"
  Private Const NAM As String = "naêm"
  Private Const SAU As String = "saùu"
  Private Const BAY As String = "baûy"
  Private Const TAM As String = "taùm"
  Private Const CHIN As String = "chín"

  Private Const CHAN As String = "chaün"
  Private Const LE As String = "leõ"
  Private Const MUOIMOT As String = "möôøi moät"
  Private Const MUOIMOTT As String = "möôi moát"

  Public Function DichSo(ByVal BaoNhieu As String) As String
  On Error GoTo eh
  Dim KetQua As String, SoTien As String, Nhom As String, Dich As String
  Dim Chu As String, S1 As String, S2 As String, S3 As String
  Dim i As Long, j As Long, Vitri As Long, S As Double
  Dim Hang, Doc, Dem
  If BaoNhieu = 0 Then
  DichSo = KHONG_DONG
  Else
  If Abs(BaoNhieu) >= 1E+15 Then
  DichSo = SO_LON
  Else
  If BaoNhieu <= 0 Then
  BaoNhieu = TRU & Space(1)
  End If
  SoTien = Format(Abs(BaoNhieu), "#################0.00")
  SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
  Hang = Array("None", TRAM, MUOI, GIDO)
  Doc = Array("None", NGANTY, TY, TRIEU, NGAN, DONG, XU)
  Dem = Array("None", MOT, HAI, BA, BON, NAM, SAU, BAY, TAM, CHIN)
  For i = 1 To 6
  Nhom = Mid(SoTien, i * 3 - 2, 3)
  If Nhom <> Space(3) Then
  Select Case Nhom
  Case "000":
  If i = 5 Then
  Chu = DONG & Space(1)
  Else
  Chu = Space(0)
  End If
  Case ".00", ",00": Chu = CHAN
  Case Else:
  S1 = Left(Nhom, 1)
  S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
  S3 = Right(Nhom, 1)
  Chu = Space(0)
  Hang(3) = Doc(i)
  For j = 1 To 3
  Dich = Space(0)
  S = Val(Mid(Nhom, j, 1))
  If S > 0 Then
  Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(j) & Space(1)
  End If
  Select Case j
  Case 2 And S = 1: Dich = MUOI & Space(1)
  Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0": Dich = Hang(j) & Space(1)
  Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0": Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
  Case 2 And S = 0 And S3 <> "0":
  If ((S1 >= "1") And (S1 <= "9")) Or ((S1 = "0") And (i = 4)) Then
  Dich = LE & Space(1)
  End If
  End Select
  Chu = Chu & Dich
  Next j
  End Select
  Vitri = InStr(1, Chu, MUOIMOT, 1)
  If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = MUOIMOTT
  KetQua = KetQua & Chu
  End If
  Next i
  End If
  End If
  DichSo = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
  Exit Function
  eh:
  DichSo = "[HASHTAG]#value[/HASHTAG]?"
  End Function
  2.Add-in nay tao công thức để đọc một số. Ví dụ số : 11,250.00 thì công thức sẽ đọc là : Mừoi một ngàn hai trăm năm mươi đồng chẵn.
  3.Các anh chị có thể giúp ? :
  -Tạo một công thức sẽ đọc số : 11,250.50 là : Mười một ngàn hai trăm năm mươi đô la Mỹ năm mươi xu
  -Một công thức khác : sẽ đọc số : 1,250.50 là One thousand two hundred fifty US Dollars and fifty cent.

  Cac anh chi giup mem co the gui theo dia chi mail : huongvn@hcm.vnn.vn
  Em xin cam on nhieu.
  Vu Nam Chien
   
  #1
 2. mysterious_girl

  mysterious_girl Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  358
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  ...close to you...
  Trên thư viện đã có add-in đọc số thành chữ bạn vào đó tải về rồi tham khảo nhé.
   
  #2
 3. mysterious_girl

  mysterious_girl Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  358
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  ...close to you...
  Dạo này sao mọi người toàn gõ tiếng việt ko dấu thế nhỉ???:wall: .Bác ơi, lần sau bác nhớ gõ có dấu nhé,nếu ko bài của bác sẽ bị đưa vào thùng rác đấy.
   
  #3

Chia sẻ trang này