mua hang duoc huong CK

  • Thread starter davidle
  • Ngày gửi
B

boyhn1979

Sơ cấp
7/1/06
10
0
0
Ha noi
#2
Các anh chị gíup em định khoản 1 số N.Vụ kế toán sau nha:
1. Đợt 1 Cty em nhập:541sp
541sp x 181.81đ/sp = 9.835.921
VAT 10% = 984.079
Cộng 10.820.000

2. Đợt 2 nhập 562sp
562sp x 18.182đ/sp = 10.218.284
* Khách hàng CK lô hàng đợt 1 & 2 cho cty em là 20% - 4.412.000
(20% x (10.820.000 + 11.240.000) 6.207.272
VAT 620.728
Cộng 6.828.000


3. Đợt 3 nhập 245 sp
245sp x 18.182đ/sp = 4.454.590
* Khách hàng CK 20% - 980.000
3.563.636
VAT 356.364
Cộng 3.920.000
* Đồng thời KH còn hỗ trợ chi phí PT thị trường cho Cty với số tiền là:
( 200sp x 20.000đ/sp) = 4.000.000

4. Đọt 4 nhập 265sp
265sp x 18.182đ/sp = 4.818.230
* Khách hàng lạii CK 20% -1.060.000
3.854.545
VAT 385.455
Cộng 4.240.000

Các anh chị giúp em ĐK mấy N.vụ trên nha.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều