Chi thưởng tết

  • Thread starter Vu Mai Nhi
  • Ngày gửi
V

Vu Mai Nhi

Trung cấp
21/12/05
104
0
0
Lang Ha - Ha Noi
#1
Các bạn giúp mình một việc./.

1: Cho mình hỏi công ty mình mới hoạt động năm 2005 doanh thu chưa bù được chi phí vậy Công ty chi tiền thưởng tết cuối năm có được coi là hợp lệ với cơ quan thuế hay không?

2: Nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ mà tiền lương trả cho nhân viên lại cao thì cơ quan thuế có loại ra không?
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Cao cấp
#2
Vu Mai Nhi nói:
Các bạn giúp mình một việc./.

1: Cho mình hỏi công ty mình mới hoạt động năm 2005 doanh thu chưa bù được chi phí vậy Công ty chi tiền thưởng tết cuối năm có được coi là hợp lệ với cơ quan thuế hay không?
Chi thưởng tết không được cho vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Chi lương tháng thứ 13 được xác định là chi phí khi có đăng ký với cơ quan thuế.

Vu Mai Nhi nói:
2: Nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ mà tiền lương trả cho nhân viên lại cao thì cơ quan thuế có loại ra không?
Năm 2002 trở về trước (tại Hà Nội) có quy định nếu các doanh nghiệp Dân doanh làm ăn bị thua lỗ thì mức lương tối đa không quá 500.000đ/người. còn bây giờ không biết quy định đó có còn hiệu lực không?
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
149
1
0
Ha Noi
#3
câu hỏi của mai nhi cũng hay lắm mình cũng đang mắc mớ về vấn đề này doanh nghiệp của mình là DN mới thành lập vào tháng 9 năm 2005 chưa có doanh thu . MOng các bạn giúp mình và Mai nhi với ! cảm ơn các bạn
 
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#4
Bạn ơi cho mình ké tí .Cty mình không có đăng ký lương tháng 13 cho cơ quan thuế nhưng trong hợp đồng lao động có ghi được hưởng lương tháng 13 nếu cty làm ăn có lãi như vây thuế có chấp nhận lương tháng 13 là chi phí hợp lệ không?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#5
Theo Công văn số 3734 TCT/ĐTNN ngày 15/11/2004 về hạch toán khoản lương tháng thứ 13 vào chi phí hợp lý của Tổng cục thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ theo quy định tại điểm 3.1b, Khoản 3, Mục III, Phần B, Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì các khoản tiền lương chi trả thực tế cho người lao động (bao gồm cả lương tháng thứ 13 và các khoản tiền lương bổ sung) sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu các khoản tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thoả ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị). Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.

Như vậy, lương tháng thứ 13 phải được quy định cụ thể tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể. Nếu đã được quy định cụ thể thì lương tháng thứ 13 sẽ nằm trong qũy lương của DN, qũy lương mà DN phải đăng ký với cơ quan thuế ngay từ đầu năm.
 
Q

Quynh Huong

Thành viên thân thiết
13/9/05
107
0
0
41
Hanoi
#6
Gửi Tú Anh,
TA có công văn nào hướng dẫn về thanh toán chi phí lương tháng 13 trong DNNN thì chỉ giùm mình theo PM. Nếu trong HĐLĐ không quy định thì có được chấp nhận không, dù có đăng ký với cơ quan thuế???
 
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#7
BẠn lấy công văn 3734 ở đây nhé !
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#8
Lương tháng thứ 13 thực chất nằm trong chi phí tiền lương của DN. Nên nói đến lương tháng thứ 13 là nói đến chi phí tiền lương.

Quynh Huong nói:
TA có công văn nào hướng dẫn về thanh toán chi phí lương tháng 13 trong DNNN thì chỉ giùm mình theo PM.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, có lẽ để anh PHIHUNGVN trả lời là cụ thể và chính xác hơn cả vì mình là dân ngoại đạo. Tuy nhiên, sẽ trả lời bạn trên cơ sở các văn bản hiện hành.

- Theo Công văn số 6022/ CT-THDT của Cục thuế tỉnh Bình Dương ngày 10/12/2004 để chỉ đạo Công văn số 3734 TCT/ĐTNN ngày 15/11/2004 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc hạch toán khoản lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Riêng đối với các doanh nghiệp Nhà nước, việc xác định chi phí tiền lương phải trả cho người lao động vẫn thực hiện theo quy định tại điểm 3.1a Khoản 3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Theo quy định tại điểm 3.1a Khoản 3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính:

Đối với doanh nghiệp nhà nước: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động được xác định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ luật lao động.

- Theo quy định của Bộ luật lao động:

Điều 63: Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp.

Như vậy, đối với doanh nghiệp nhà nước, sẽ có thêm quy định về lương tháng thứ 13 trong "quy chế của doanh nghiệp".

Quynh Huong nói:
Nếu trong HĐLĐ không quy định thì có được chấp nhận không, dù có đăng ký với cơ quan thuế???
Theo Công văn số 1925 TCT/PCCS ngày 20/06/2005 của Tổng cục thuế:

Trường hợp DN ngoài quốc doanh có đăng ký tiền lương với cơ quan thuế, có chứng từ thực chi tiền lương cho người lao động nhưng không có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì cơ quan thuế xác định chi phí tiền lương, tiền công để tính vào chi phí hợp lý căn cứ vào tiền lương thực trả mà các đơn vị có cùng ngành nghề tại địa phương hoặc căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành nghề tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhưng không được quá số lương mà doanh nghiệp thực chi cho người lao động.
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#9
Về lương tháng 13 nếu đã được ghi trong hợp đồng, doanh nghiệp nên trích trước vào chi phí hàng tháng:
Nợ 154-642/Có 335.
Để tránh trường hợp doanh nghiệp khai khống lương để tăng chi phí, một số địa phương có quy định về mức lương tối đa được chấp nhận là chi phí hợp lệ, nhưng điều này trái luật (vì lương phải trả theo hợp đồng lao động - không lẻ nếu DN thua lỗ thì DN có quyền trả cho người lao động tối đa là 500.000 thôi!) do đó, quy định này được bãi bỏ.
Về các quỹ, các thành phần kinh tế tư nhân không bắt buộc phải trích lập các quỹ khen thưởng và phúc lợi, do đó có quyền xem các khoản thưởng này là chi phí hoạt động - SXKD của công ty mình. (Theo tôi bản chất đó cũng là chi phí vì không thưởng thì NLĐ không làm năng suất). Theo quy định hiện hành thì các khoản gọi là "thưởng" thì DN phải lấy lợi nhuận sau thuế ra trả, do đó khoản chi phí này bạn loại ra khi quyết toán thuế (Đưa vào mục B18).
 
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#10
Trên thực tế, có những doanh nghiệp, không những chi trả tiền lương tháng 13 mà còn lương tháng 14, thậm chí là cả tiền thưởng tết nữa. việc trả lương hoặc những quy chế này đôi khi cũng không phụ thuộc vào làm ăn hiệu quả hay không hiệu quả của doanh nghiệp, có doanh nghiệp lỗ hàng năm 100Tỷ, nhưng vẫn có lương tháng 14.

a/Tiền thưởng thì không còn gì là bạn cãi, loại ra khi xác định thuế TNDN.
b/Tiền lương tháng 13 thì cũng đã có kết quả, Đăng ký với cơ quan thuế và trên HĐLĐ Có ghi.
c/ Vậy tiền lương tháng 14???????????

Vấn đề đặt ra sự mẫu thuẫn như sau:

Xã hội, người lao động, mọi người đều đứng và bảo vệ người lao động, việc trả lương cao, chính sách, quy chế tiền lương càng tốt thì việc sử dụng nhân tài càng tốt.

Đứng trên các doanh nhân, người sử dụng lao động, bỏ tiền ra thưởng, chiêu đãi nhân tài, trọng dụng người lao động. Nhưng chi phí đó lại là không HỢP LÝ. Thôi thì trả chi phí này làm gì? Áp dụng nó làm gì cho mệt. Đỡ tốn tiền.

Đứng trên các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, nếu chấp nhận thoáng chi phí này là hợp lý thì các doanh nghiệp lại tận dụng triệt để, không trả tiền người lao động nhưng vẫn làm theo hình thức này. Nếu dùng chính sách xiết chặt lại không được vì lý do nêu ở ngay trên.

Vậy thì như thế nào nhỉ????????

Theo quan điểm cá nhân tôi, thì nếu doanh nghiệp thực sự chi tiền ra cho người lao động thì Chi phí đó là chi phí hợp lý. Tuy nhiên làm sao biết dc Khoản chi đó thực sự người lao động được hưởng????????. Thiết nghĩ chỉ có sự ý thức của người lao động nâng cao, không tiếp tay cho hành vi sai trái thì cái này sẽ không còn nữa. Chính người lao động phải có ý thức cao thì xã hội chúng ta sẽ phát triển vượt bậc.

Rất mong có sự góp ý của các bạn !

Nếu bài này có phạm quy thì các Mod xóa nhé.
 
Sửa lần cuối:
D

Doan Thanh Thuy

Sơ cấp
15/2/06
22
0
0
35
TP Hai Duong
#11
Cho phép Em gửi thêm một câu hỏi nhé !
Công ty E cũng mới thành lập, Chi phí mua biếu "sếp lớn" vào dịp tết vừa rồi nhưng ko có HĐơn, chứng từ nào cả. Vậy phải làm sao cho hợp lệ và hợp lý đây!
Cám ơn anh chị nhiều!
 
V

vandahi

Sơ cấp
9/2/06
1
0
0
35
hà nội
#12
Các bạn ơi cho mình hỏi:
Hàng tháng công ty mình đều trích lại 5% tiền lương và sử dụng số tiền đó để chi thưởng Tết cuối năm. Vậy khoản tiền chi thưởng Tết đó có được tính vào chi phí hợp lý không?
 
xhongball

xhongball

Sơ cấp
4/10/05
85
0
0
TPHCM
#13
Các bạn ơi, theo mình thì nếu là lương cho CBCNV thì tất nhiên là nằm trong chi phí tại đơn vị, nhưng nếu là thưởng thì phải lấy từ lợi nhuận sau thuế để trang trải mà thôi .
 
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,502
109
63
Ninh Thuận
#14
Doan Thanh Thuy nói:
Cho phép Em gửi thêm một câu hỏi nhé !
Công ty E cũng mới thành lập, Chi phí mua biếu "sếp lớn" vào dịp tết vừa rồi nhưng ko có HĐơn, chứng từ nào cả. Vậy phải làm sao cho hợp lệ và hợp lý đây!
Cám ơn anh chị nhiều!
Bản thân của quà biếu khách hàng trong ngày tết có hóa đơn hợp lệ cũng đã không được xem là chi phí hợp lý, còn phần chi phí của bạn phải đưa vào lợi nhuận sau thuế
Thân!
 
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#15
vandahi nói:
Các bạn ơi cho mình hỏi:
Hàng tháng công ty mình đều trích lại 5% tiền lương và sử dụng số tiền đó để chi thưởng Tết cuối năm. Vậy khoản tiền chi thưởng Tết đó có được tính vào chi phí hợp lý không?
Tại sao giữ lại 5% tiền lương của người lao động, sau đó lấy khoản này trả vào cuối năm lại gọi là Thưởng ??????????? Chưa kể là đồng tiền mất giá, cty phải trả lãi đoàng hoàng chứ ở đó mà nói thưởng.

Cái này gọi là bóc lột những người không biết thì nghe được.

Trên thực tế có những cty giữ lai tỷ lệ % (5 %) mức lương hàng tháng là như sau: đó là chính sách tiết kiệm cho người lao động, đồng thời cũng là 1 cách huy động vốn cho cty (nếu người lao động đồng ý ) Sau đó phải tính lãi suất thấp nhất phải bằng lãi suất ngân hàng.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#16
AC3K ko trả lời thì chớ mà còn comment lắm thía!?

To vandahi, vẫn đc tính vì bản chất đó là khoản lương, chứ ko phải là thưởng.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
612
113
53
#17
À! Hôm qua mình có xem trong đối thọai DN trả lời về cái vụ lương 13 và thưỡng này. Trích để các bạn đọc
Kính gửi Cục Thuế, 1-Ngoài khoản thanh toán lương tháng 13 cho nhân viên hàng năm, công ty chúng tôi còn có chính sách chi trả thêm khoản thưởng (mang tính chất lương tháng 14) có ghi trong hợp đồng lao động và nằm trong quỹ lương hàng năm. Vậy khoản tiền này có được hạch toán vào chi phí kinh doanh hay không? 2-Các khoản chi cho khách hàng như: mua bánh trung thu, mua rượu tặng khách hàng ...(các khoản này đều có hóa đơn chứng từ). Vậy chúng tôi có được hạch toán vào chi phí không? Xin chân thành cảm ơn quý Cục.Kính gửi Cục Thuế, 1-Ngoài khoản thanh toán lương tháng 13 cho nhân viên hàng năm, công ty chúng tôi còn có chính sách chi trả thêm khoản thưởng (mang tính chất lương tháng 14) có ghi trong hợp đồng lao động và nằm trong quỹ lương hàng năm. Vậy khoản tiền này có được hạch toán vào chi phí kinh doanh hay không? 2-Các khoản chi cho khách hàng như: mua bánh trung thu, mua rượu tặng khách hàng ...(các khoản này đều có hóa đơn chứng từ). Vậy chúng tôi có được hạch toán vào chi phí không? Xin chân thành cảm ơn quý Cục.
Nơi trả lời: Cục ThuếNgười trả lời: Chuyên viên phụ trách chủ đề Các chính sách chế độ về thuếNgày trả lời: 15/11/2005Nội dung trả lời: 1/KHoản tiền lương tháng 13, lương tháng 14 sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế , nếu các khoản tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và điều kiện được hưởng) tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể , được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị)
2/ Các khoản chi : mua bánh trung thu, mua rượu tặng khách hàng ...dù có hóa đơn chứng từ cũng không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền hỗ trợ để được hướng dẫn thêm .
Trân trọng kính chào ./.
Như vậy cần phải chú ý đến yếu tố phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị khi nói đến tiền thưỡng ( Hợp lý thôi, làm ăn lỗ mà thưỡng gì!)
 
Sửa lần cuối:
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#18
xuantham nói:
À! Hôm qua mình có xem trong đối thọai DN trả lời về cái vụ lương 13 và thưỡng này. Trích để các bạn đọcNhư vậy cần phải chú ý đến yếu tố phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị khi nói đến tiền thưỡng ( Hợp lý thôi, làm ăn lỗ mà thưỡng gì!)
Chị Thắm ơi, gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị) ?
Như thế nào là phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị?

Doanh nghiệp làm ăn lỗ là không phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị ư? ->chưa chắc.

Thực tế thì lương tháng 14 của công ty đã được là chi phí hợp lý là thực tế rồi, vì cty em đã dc như thế. Thậm chí cty đang làm ăn lỗ.

Do vậy suy cho cùng cái từ Phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị, chỉ phụ thuộc vào nhận định chủ quan của cơ quan chủ quản, hay nói khác đi là nó là ý kiến chủ quan của 1 cá nhân mà thôi.
 
Q

Quynh Huong

Thành viên thân thiết
13/9/05
107
0
0
41
Hanoi
#19
À! Hôm qua mình có xem trong đối thọai DN trả lời về cái vụ lương 13 và thưỡng này. Trích để các bạn đọc

2/ Các khoản chi : mua bánh trung thu, mua rượu tặng khách hàng ...dù có hóa đơn chứng từ cũng không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Như vậy cần phải chú ý đến yếu tố phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị khi nói đến tiền thưỡng ( Hợp lý thôi, làm ăn lỗ mà thưỡng gì!)
Sao em thấy cái khoản đỏ trên vô lý thế nào ấy!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều