Tính ưu đãi miễn giảm thuế

  • Thread starter nhodoan
  • Ngày gửi
N

nhodoan

Sơ cấp
18/10/04
9
0
1
38
AnGiang
#1
Công ty tôi có một số chỉ tiêu về miễm giảm thuế TNDN với nội dụng tương tự sau
Năm 2003 doanh nghiệp đi vào hoạt động dự án được miễn thuế TNDN (miến 2003 giảm 50% cho các năm 2004,2005,2006,2007)
+ Giá trị TSCĐ đưa vào sử dụng 100.000.000 đ
Năm 2004 tscđ doanh nghiệp tăng thêm là 60.000.000 đ
+ Trong đó tscđ tăng thêm do đầu tư mở rộng là 50.000.000 đ (theo giấy CNƯĐ 70)dự án này được miến thuế TNDN cho năm 2004 giảm 50% cho các năm 2005,2006,2007,2008
Thu nhập chịu thuế 400.000.000 đ , doanh thu xuất khẩu 1,5 tỷ
Năm 2005 tscđ tăng thêm 80.000.000 đ
Trong đó tscđ tăng thêm do đầu tư mở rộng là 70.000.000 đ (theo giấy CNƯĐ 125)dự án này được miến thuế TNDN cho năm 2005 giảm 50% cho các năm 2006,2007,2008,2009
trong đó thu nhập chịu thuế : 600.000.000 đ
Tổng doanh thu : 5 tỷ
Trong đó doanh thu xuất khẩu 4 tỷ, doanh xuất khẩu sang thị trường mới 200.000.000 đ
Vậy cách tính miễn giảm thuế như thế nào, Ngoài việc được miễn giảm do đầu tư mang lại Công ty tôi còn được miễn giảm thuế TNDN như có doanh số xuất khẩu tỷ trọng trên 50%, xuất sang thị trường mới, doanh thu cao hơn năm trước không.
Tôi cũng đã đưa vân đề này ra cho Cục thuế nhưng mỗi người lại có một ý kiến khác nhau nên tôi không thể xác định được cách tính chính xác để quyết toán thuế.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • Pisa24022017

Xem nhiều