Lựa chọn phương án ưu đãi của DN FDI

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
Có một tình huống như sau - do một thành viên gửi

DN FDI được hưởng những ưu đãi sau:
- Thuế suất thuế TNDN 15%
- Được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lãi.
- Được chuyển khoản lỗ của năm bất kì năm tính thuế nào bằng lợi nhuận của những năm tiếp theo, nhưng không quá 5 năm.

Trong năm 2006, DN này dự kiến sẽ có lãi. Nhưng khoản lãi này rất nhỏ so với số lỗ những năm trước.

Vấn đề bạn ấy đưa ra là: Chọn lộ trình nào để ưu đãi tối ưu.
1. Miễn thuế - chuyển lỗ.
2. Chuyển lỗ - miễn thuế.

Mời các bạn đóng góp ý kiến.
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#2
phantuannam nói:
Vấn đề bạn ấy đưa ra là: Chọn lộ trình nào để ưu đãi tối ưu.
1. Miễn thuế - chuyển lỗ.
2. Chuyển lỗ - miễn thuế.
Vấn đề của bạn chỉ được phép lựa chọn phương án 1 vì 02 năm miễn thuế là căn cứ vào năm đầu tiên kinh doanh có lãi chứ không phải căn kết quả kinh doanh sau khi chuyển lỗ.
Trường hợp của bạn bây giờ chỉ có thể lựa chọn năm chuyển lỗ sao cho có lợi nhất, tức là không chuyển lỗ vào những năm được miễn thuế.
Mặt khác, công ty của bạn ngoài 02 năm được miễn thuế còn được giảm 50% thuế suất TNDN trong 03 năm tiếp theo, bạn cũng phải lưu ý đến vấn này nhé!
Cheers,
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5
Xem nhiều