Bản tin VBPL đợt 2 tháng 2/2006.

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Tiền lương làm thêm giờ trong doanh nghiệp FDI – Đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI, nếu doanh nghiệp yêu cầu làm thêm giờ vào ngày lễ trùng với ngày nghỉ trong tuần, ngày nghỉ bù thì: (i) đối với ngày nghỉ bù, người sử dụng lao động sẽ phải trả 100% tiền lương cho thời gian nghỉ lễ được hưởng nguyên lương và ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm; (ii) đối với ngày nghỉ hàng tuần, thì tiền lương trả cho người lao động sẽ ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm. (Theo Công văn số 347/LĐTBXH-TL ngày 06/02/2006).

Lương ngừng việc - Bộ luật Lao động qui định, trường hợp phải ngừng việc vì nguyên nhân bất khả kháng, không do lỗi của người sử dụng lao động thì tiền lương do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu. (Theo Công văn số 343/LĐTBXH-TL ngày 06/02/2006).

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai - Tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê. Theo đó, đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã hoặc khu đô thị mới được qui hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt, hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt…

Đối với người được Nhà nước giao đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, đất để thực hiện các dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận mà được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng; Tương tự như vậy, nhưng đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì người được Nhà nước giao đất này có các quyền và nghĩa vụ về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng;…

Ân hạn thuế - Theo qui định của Bộ Tài chính thì, đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế là chủ hàng, chấp hành tốt pháp luật Hải quan và không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì được hưởng thời gian ân hạn thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp thẻ ưu tiên, cơ quan Hải quan sẽ có trách nhiệm kiểm tra, nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí như Bộ Tài chính qui định thì kể cả trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế trong hạn cũng được hưởng thời gian ân hạn thuế. (Theo Công văn số 195/TCHQ-KTTT ngày 13/01/2006).

Thuế nhập khẩu hàng hoá từ Italia – Có 03 loại thuế đánh vào hàng hoá nhập khẩu - đó là thuế nhập khẩu (ưu đãi), thuế TTĐB, và thuế GTGT. Trong đó, nhóm hàng rượu chịu mức thuế theo thứ tự trên là 65%, 15% - 75%, và 10%; nhóm hàng thực phẩm, gia vị chịu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 30% - 50%, thuế GTGT từ 05% - 10%; nhóm trang thiết bị, máy móc cũng chịu 02 loại thuế - nhập khẩu ưu đãi từ 10% - 50%, và thuế GTGT từ 05% - 10% tuỳ theo từng loại trang thiết bị, máy móc cụ thể và vật liệu cấu thành loại trang thiết bị, máy móc đó.

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá phải đăng ký với cơ quan kiểm tra, kiểm dịch và nộp giấy đăng ký kiểm tra, kiểm dịch cho cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục hải quan. (Theo Công văn số 200/TCHQ-GSQL ngày 13/01/2006).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-BTC ngày 24/01/2006, ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được sửa đổi tại Quyết định này gồm xăng, dầu các loại, với mức thuế suất từ 0% - 20% ứng với từng mã hàng hoá cụ thể.

Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài - Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có hoạt động kinh doanh vàng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Nội dung này nằm trong Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006.

Các đơn vị là tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng được tham gia hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài khi có hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và quy định về quản lu rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh vàng; Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng; Không vi phạm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, đối với các tổ chức tín dụng, ngoài việc đảm bảo điều kiện chung phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng và huy động, cho vay bằng vàng tính đến ngày nộp đơn xin kinh doanh vàng trên tài khoản từ 01 năm trở lên. Có số dư huy động vàng tính đến ngày cuối cùng của tháng gần nhất trước ngày nộp đơn xin kinh doanh vàng trên tài khoản từ 500 kg vàng trở lên; Đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngoài việc đảm bảo điều kiện chung phải có vốn tự có tối thiểu 100 tỷ đồng.

Hạn ngạch thuế quan – Ngày 26/01/2006, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM, qui định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào, với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Hạn ngạch thuế quan năm 2006 được áp dụng đối với mặt hàng gạo, cọng thuốc lá và phụ kiện xe máy. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp, nhập khẩu các mặt hàng trên được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0%, với điều kiện nhập khẩu từ các doanh nghiệp đầu mối do phía Lào chỉ định nêu tại Phụ lục của Quyết định này.

Thưởng xuất khẩu – Quy chế thưởng đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2005 vượt so với năm 2004 được Bộ Thương mại qui định tại Quyết định số 06/2006/QĐ-BTM ngày 25/01/2006.

Quy chế thưởng vượt kim ngạch này áp dụng cho phần kim ngạch xuất khẩu năm 2005 vượt so với năm 2004 tính bằng đồng USD theo giá FOB tại cảng Việt Nam. Đối với kim ngạch xuất khẩu thu được bằng các loại tiền khác được qui đổi ra đồng USD tại thời điểm thanh toán. Quy chế không áp dụng cho các trường hợp hàng hoá xuất khẩu trả nợ, xuất khẩu tại chỗ, xuất vào khu chế xuất, xuất khẩu uỷ thác, xuất gia công, viện trợ cho nước ngoài…

Đối tượng xét thưởng là thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập và hoạt động theo các qui định của pháp luật Việt Nam, trực tiếp xuất khẩu vượt kim ngạch trong 13 nhóm mặt hàng được xét thưởng, gồm: thịt, rau, chè, gạo, cà phê các loại; cá tra, cá basa, tôm; hàng thủ công mỹ nghệ và mây tre lá; lạc nhân; hạt tiêu; hạt điều; đồ nhựa; hàng cơ khí và sản phẩm gỗ.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất – Giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất được Chính phủ qui định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006.

Đất phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức do Nhà nước giao theo quy định tại Nghị định này bao gồm: đất xây dựng trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, công ty nhà nước,… được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả thuộc vốn ngân sách nhà nước; Đất do tổ chức sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông-lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng;…

Căn cứ để xác định giá trị quyền sử dụng đất là diện tích đất và giá đất dựa vào diện tích đất thuộc đối tượng phải xác định giá trị quyền sử dụng đất là diện tích đất đang sử dụng, được giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (i) Trường hợp diện tích đất đang sử dụng có chênh lệch so với diện tích đất ghi trong quyết định giao đất, văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế sử dụng trên cơ sở xác nhận của Sở Tài nguyên và môi trường; (ii) Trường hợp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giá đất thực tế nhận chuyển nhượng, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế hoặc giá đất trúng đấu giá.

Hướng dẫn thi hành Luật Thương mại – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006, qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại ly mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Áp dụng đối với các thương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại qui định trong Luật Thương mại.

Nghị định đi vào điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế - gồm xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá. Bên cạnh đó, hàng hoá là tài sản di chuyển, hàng hoá phục vụ nhu cầu của cá nhân có thân phận ngoại giao và hành lý cá nhân cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này.

Quy chế cử cán bộ đi đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25/01/2006, sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Theo đó, đối với đối tượng trong diện qui hoạch nguồn, sau khi đi đào tạo về còn thời gian phục vụ trong cơ quan Nhà nước tối thiểu 10 năm.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá – Cùng ngày 10/01/2006, Bộ KHCN ban hành 02 Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCNQuyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN, qui định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá; và qui định về Nội dụng, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn, pháp qui kỹ thuật.

(I)[FONT=&quot] [/FONT]Nội dung của Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hoá công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá để đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hoá tại các doanh nghiệp, làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp. Sau khi công bố, doanh nghiệp gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí cho việc công bố tiêu chuẩn.
(II)[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN thì qui định, việc công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp qui kỹ thuật là một trong các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất với tiêu chuẩn/pháp qui kỹ thuật tương ứng sau khi thực hiện quá trình chứng nhận hoặc đánh giá sản phẩm, hàng hoá và đảm bảo chất lượng của sản phẩm, hàng hoá phù hợp với nội dung thông báo.

Đơn giá tiền lương năm 2006 - Bộ LĐTBXH ban hành Công văn số 366/BLĐTBXH-TL ngày 07/02/2006, hướng dẫn việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2006 trong các công ty nhà nước.

Bộ yêu cầu các công ty nhanh chóng xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương, xây dựng quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc cho năm 2006 này. Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các công ty tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương năm 2005 để trả cho người lao động; Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc được tạm ứng tối đa không quá 80% mức tiền lương thực tế năm 2005.

Giấy phép lao động của người nước ngoài – Chính phủ đã qui định, người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của các doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam thì không phải xin cấp Giấy phép lao động. (Theo Công văn số 280/LĐTBXH-LĐVL ngày 24/01/2006). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết số 02/2006/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2006.
 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần.
 • Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của CP về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.
 • Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 02 năm 2006 của TTCP về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.
 • Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 02 năm 2006 của TTCP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
 • Quyết định số 29/2006/QĐ-TTg ngày 3 tháng 02 năm 2006 của TTCP về phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng trị.
 • Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của TTCP về phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.
 • Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của TTCP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của TTCP về giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.
 • Quyết định số 21/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TTCP về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của TTCP về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.
 • Công văn số 193/TTg-VX ngày 26 tháng 01 năm 2006 của TTCP về triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 07/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2006 của BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.
 • Quyết định số 06/2006/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2006 của BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2006 của BTC và BLĐTBXH về hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 – 2010”.
 • Thông tư số 07/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2006 của BTC về hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
 • Thông tư số 02/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2006 của BTC về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện.
 • Công văn số 1632/BTC-TCT ngày 9 tháng 02 năm 2006 của BTC về hướng dẫn chính sách thuế TNCN.
 • Công văn số 1360/BTC-CST ngày 26 tháng 01 năm 2006 của BTC về thuế suất thuế NK đường trắng.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 465/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH TM DV Tấn Đức về áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 464/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Dược phẩm Đô Thành về phạt nộp chậm thuế và chứng từ thanh toán của Công ty Dược phẩm Đô Thành.
 • Công văn số 461/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Đức Hoà về xử lý thuế hàng Nhập khẩu.
 • Công văn số 398/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty sản xuất bao bì và hàng XNK về giá tính thuế rượu.
 • Công văn số 315/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thương mại và Du lịch về xử lý thuế hàng Nhập khẩu.
 • Công văn số 302/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng 424 về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 300/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam về xử lý thuế hàng nhập khẩu xuất vào khu chế xuất.
 • Công văn số 299/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH thương mại & thiết bị môi trường Hiệp Hoà về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 298/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu đã tái xuất.
 • Công văn số 297/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về trị giá tính thuế.
 • Công văn số 295/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH điều hoà không khí Carrier về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 294/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và xin giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 291/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Công nghệ tin học Hoàn Vũ về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 290/TCHQ-KTTT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của TCHQ xử lý giá tính thuế.
 • Công văn số 273/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thương Mại dầu khí Petechim về thời hạn nộp thuế XK dầu thô.
 • Công văn số 272/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại dịch vụ Khải Vy về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 265/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 211/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về Công ty cổ phần Điện máy Miền Bắc về ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 200/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về một số quy định cho hành hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Công văn số 196/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty vận tải đa phương thức 7 về thủ tục ưu đãi miễn thuế.
 • Công văn số 195/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty thông tin di động về ân hạn thuế theo TT 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.
 • Công văn số 190/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 01 năm 2006 của TCHQ gửi Nhà máy len Biên Hoà về khấu trừ phạt chậm nộp.
 • Công văn số 166/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế XNK từ 1/1/2006.
 • Công văn số 161/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 01 năm 2006 của TCHQ về GTT đồng hồ đeo tay hiệu ESSENCE NK.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của BYT, BTC và BLĐTB&XH về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban vật giá chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.
 • Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT/BYT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của BYT, BNV và BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2005 của TTCP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước.
 • Thông tư liên tịch số 13/2006/TTLT/BVHTT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2006 của BVH-TT-BTC về hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá Nghệ thuật.
 • Quyết định số 08/2006/QĐ-BYT ngày 06/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tiêu chuẩn ngành y tế.
 • Quyết định số 80/2006/QĐ-BKH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của BKHĐT về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước (Phần thuộc thẩm quyền của Bộ kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư Khu Kinh tế Nhơn hội.
 • Quyết định số 60/2006/QĐ-BKH ngày 23 tháng 01 năm 2006 của BKHĐT về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định trong việc thi hành dự án, tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế Nhơn Hội.
 • Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 01 năm 2006 của BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lao với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.
 • Quyết định số 06/2006/QĐ-BTM ngày 25 tháng 01 năm 2006 của BTM về việc ban hành quy chế thưởng đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2005 vượt so với năm 2004.
 • Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM ngày 25/01/2006 về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
 • Quyết định số 04 /2006/QĐ-BTM ngày 13/01/2006 về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu - Danh mục đính kèm.
 • Quyết định số 07/2006/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 01 năm 2006 của NHNN về việc huỷ bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ–NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày.
 • Quyết định số 06/2006/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 01 năm 2006 của NHNN về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhfa nước ban hành đã hết hiệu lực do bi bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế.
 • Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 01 năm 2006 của NHNN về ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
 • Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 01 năm 2006 của NHNN về việc kinh doanh vang trên tài khoản ở nước ngoài.
 • Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 01 năm 2006 của NHNN về việc ban hành quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng.
 • Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 01 năm 2006 của NHNN về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ kế toán –Tài chính.
 • Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2006 của BNV về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn Ngân sách nhà nước.
 • Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của BTN&MT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản.
 • Thông tư số 04/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của BKHCN về việc ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật.
 • Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của BKH&CN về việc ban hành “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá”.
 • Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của BKHCN về việc hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
 • Quyết định số 108/QĐ-BNN-CN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của BNN&PTNT về việc tạm dừng nhập khẩu giống gia cầm, chim cảnh và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ các nước đang có dịch cúm gia cầm vào Việt Nam.
 • Công văn số 366/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 02 năm 2006 của BLĐTBXH về việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2006 trong các Công ty nhà nước.
 • Công văn số 347/LĐTBXH-TL ngày 06 tháng 02 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai về tiền lương làm thêm giờ đối với trong doanh nghiệp FDI.
 • Công văn số 343/LĐTBXH-TL ngày 06 tháng 02 năm 2006 của BLĐTBXH gửi Công ty Keyhingge Toys Việt Nam về hướng dẫn pháp luật lao động.
 • Công văn số 280/LĐTBXH-LĐVL ngày 24 tháng 01 năm 2006 của BLĐTBXH về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông báo số 0038/TM-DM ngày 10/02/2006 về điều chỉnh nguồn hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với các chủng loại hàng đã sử dụng hạn ngạch vay trước năm 2006 trong năm 2005.
 • Thông báo số 0035/TM-DM ngày 07/02/2006 về điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cấp visa tự động của Cat. 359-S/659-S (quần áo tắm).
 • Thông báo số 0010/TM-DM ngày 26/01/2006 về thành tích xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005.
 • Thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/01/2006 về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006. ./.
 
L

LUONG TUAN ANH

Thành viên sơ cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#6
Cám ơn bác TRANVANHUNG !
Bác có thể gởi toàn văn một văn bản khi cần thiết để giúp đỡ mọi người được không ?
 
V

vth

Thành viên sơ cấp
15/8/05
13
0
0
Hanoi
#8
Bác Hùng ơi,

Bác giúp em nhũng CV này nhé: CV 195/TCHQ-KTTT ngày 13/01/06, CV 465/TCHQ-KTTT ngày 8/2/06.

Cám ơn bác nhiều
 
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#9
Bác Hùng ạ,
Em có 1 file Tra cứu văn bản pháp luật (Access nhưng đã mã hóa thành file mde). Vấn đề là Thời điểm các văn bản chỉ đến tháng 03.2005 và em không có bản quyền sử dụng cũng như không có thông tin cập nhật thêm.

Em chỉ muốn post lên cho mọi người cùng tham khảo và có ý tưởng viết 1 file quản lý văn bản như vậy và có thể cập nhật các văn bản mới nhất,không biết có vi phạm tác quyền không, bác góp ý cho em với nhé ! Nếu được em sẽ gửi mail cho bác, nhờ bác post hộ em.
 
R

RedRuby

Thành viên sơ cấp
27/12/05
15
0
0
14 Hang Chieu, Hanoi
#10
tranvanhung nói:
Bạn cần văn bản nào thì cứ nêu ra. Nếu tiện thì tôi sẽ email hoặc fax cho bạn hoặc là chỉ cho bạn đường dẫn.
E cần tham khảo văn bản ngoài list bác kê ra thì bác có chuyển giúp e được không ạ. Trước đây em có đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp bản tin của Công ty DENCO, họ cập nhật những văn bản mới và gửi vào đầu tuần. Nhưng Công ty này mới dừng cung cấp dịch vụ đó. Bên anh Hưng có phải là công ty luật ko? Có cung ứng dịch vụ đó ko cho công ty e đăng ký với.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#11
To Cayman !

Em có 1 file Tra cứu văn bản pháp luật (Access nhưng đã mã hóa thành file mde). Vấn đề là Thời điểm các văn bản chỉ đến tháng 03.2005 và em không có bản quyền sử dụng cũng như không có thông tin cập nhật thêm.

Em chỉ muốn post lên cho mọi người cùng tham khảo và có ý tưởng viết 1 file quản lý văn bản như vậy và có thể cập nhật các văn bản mới nhất,không biết có vi phạm tác quyền không, bác góp ý cho em với nhé ! Nếu được em sẽ gửi mail cho bác, nhờ bác post hộ em.
Cảm ơn bác đã có ý tốt với anh em tuy nhiên giống như bác nêu ra thì đây là 1 chương trình tra cứu văn bản có bản quyền nên mình nghĩ bạn không nên bẻ khoá hay làm bất cứ gì thêm cả. Nếu hiện tại bác vẫn xài được thì cứ tra cứu và chuyển nội dung văn bản cho mọi nguời. Chỗ mình cũng có những tài liệu dạng đó và cập nhật thường xuyên, liên tục nên mình có thể cung cấp nhờ vào nguồn này.


To vth

Bác giúp em nhũng CV này nhé: CV 195/TCHQ-KTTT ngày 13/01/06, CV 465/TCHQ-KTTT ngày 8/2/06.

Cám ơn bác nhiều
Bạn cho tôi số fax để tôi fax văn bản lại cho.


To RedRuby !

E cần tham khảo văn bản ngoài list bác kê ra thì bác có chuyển giúp e được không ạ. Trước đây em có đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp bản tin của Công ty DENCO, họ cập nhật những văn bản mới và gửi vào đầu tuần. Nhưng Công ty này mới dừng cung cấp dịch vụ đó. Bên anh Hưng có phải là công ty luật ko? Có cung ứng dịch vụ đó ko cho công ty e đăng ký với.
Bạn cần văn bản nào thì bạn vui lòng list ra chi tiết số văn bản, cơ quan ban hành và ngày ban hành, tôi sẽ mail cho bạn. Đây là hoạt động cung cấp miễn phí của wkt cho các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng để đáp ứng yêu cầu của các bạn.
 
L

LUONG TUAN ANH

Thành viên sơ cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#12
Kính gởi bác Trần Văn Hùng!
Tôi là một thành viên mới của WebKT. Nói thật từ khi tham gia web tôi đã bị yêu và đam mê web mất rồi. Thế mới chết cơ chứ ! Hì.. hì...
Anh Hùng ạ! Muốn được quyền gởi file văn bản pháp luật đính kèm bài viết để minh hoạ nhận định và bình luận bài của mình thì tôi phải làm như thế nào?
Rất mong anh chỉ dẫn.Xin chân thành cảm ơn!
 
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#13
Cám ơn bác đã cho em ý kiến nhé.Em sẽ làm như vậy.

À, bác có hệ thống mã hiệu mục lục Ngân sách Nhà nước không, bác cho em với. Chẳng là em đang tìm mã hiệu của phần nộp thuế nhà thầu (GTGT,TNDN) nhưng không có,sau một hồi tìm kiếm trên mạng cũng không có bất cứ thông tin gì vè hệ thống mã hiệu hoàn chỉnh (chỉ có các Thông tư bổ sung của Bộ tài chính nhưng không phải phần em đang cần).

Thanks bác nhiều !
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều