Hỏi về chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn?

  • Thread starter Minhfc
  • Ngày gửi
M

Minhfc

Guest
2/10/03
27
0
1
Bạn nào có nội dung đầy đủ của công văn 3590 TCT/NV5 ngày 6/10/2003 của tổng cục thuế, qui định về cách viết hóa đơn trong trường hợp chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn thì cho mình xin (địa chỉ mail của mình: tlkhung@yahoo.com).

Cụ thể: doanh nghiệp đang áp dụng chính sách giảm giá, chiết khấu 10% (do mua số lượng lớn) trên giá bán chưa thuế. Theo công văn trên thì khi xuất hóa đơn phải ghi giá bán bình thường và phải thể hiện được doanh thu chưa giảm giá, số tiền giảm giá, tiền thuế (10% trên giá bán bình thường???), doanh thu thực tế.
vdụ: bán 10 sản phẩm A, giá bán chưa thuế 1000đ, chiết khấu 10%giá bán chưa thuế:
Hạch toán: N131 10000
C511 9000
C3331 1000
Nhưng mình lại thắc mắc là theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì được quyền ghi giá bán trên hóa đơn là giá đã được giảm và tiền thuế là 10%*tổng tiền hàng.

trích từ trang web BTC: [""Hỏi: Công văn số 048/CV-DA của Công ty TNHH DASO hỏi về cách viết hóa đơn khi giảm giá hàng hóa?
Trả lời:
Tại điểm 5.6, Mục IV, Phần ba Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: "Hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng hình thức giảm giá thì giá bán ghi trên hóa đơn là giá đã được giảm".
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện chính sách giảm giá cho khách hàng, giá bán ghi trên hóa đơn GTGT phải là giá đã được giảm. Như vậy, khi viết hóa đơn GTGT dòng "cộng tiền hàng" phải ghi theo giá đã được giảm.""]
Mong các bạn cho ý kiến. cảm ơn nhiều :help
 
Trang tin Webketoan
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
OK, đây là chiết khấu thương mại, hay gọi là chiết khấu vòng hai: khi người mua thực hiện được yêu cầu về số lượng, khi đó giảm giá ghi trên một hóa đơn cuối kỳ hoặc hóa đơn đầu kỳ kế tiếp, quan trọng là thực hiện cơ chế và ban hành cơ chế chặt chẽ, còn công văn không nhớ nhưng vô cùng đơn giản.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh thu hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
 

Xem nhiều