Thời điểm hiệu lực của luật mới ban hành

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,947
327
83
45
TP.HCM
www.taman.com.vn
#1
Từ ngày 01-01-2006

Bộ luật Dân sự
Luật Thương mại;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Bộ luật Hàng hải ViệtNam;
Luật Du lịch;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;
Luật Kiểm toán nhà nước;
Luật Quốc phòng
Luật giáodục;
Luật Đường sắt.

Từ ngày 01-03-2006
Luật Giao dịch điện tử.

Từ ngày 01-04-2006
Luật Đấu thầu.

Từ ngày 01-06-2006
Luật Phòng, chống tham nhũng;
Luật Thực hành tiết kiệm - chống lãng phí;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo,
Luật Bảo vệ môi trường;
Luật các công cụ chuyển nhượng.

Từ ngày 01-07-2006
Luật Sở hữu trí tuệ;
Luật Doanh nghiệp;
Luật Đầu tư;
Luật Nhà ở;
Luật Công an nhân dân;
Luật Thanh niên;
Pháp lệnh Ngoại hối

(TBKTSG 12/01/06)
 

Thành viên trực tuyến

  • Trần Thị Thảo Nguyên
  • thaochitran
  • mangosteenvn
  • MinhTamNEU
  • tramk511kt
  • truonggiang2768
  • prokhong5
  • hoacotu0792

Xem nhiều