mã hoá code cho access

 • Thread starter hoangvudb
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hoangvudb

Sơ cấp
30/11/05
57
0
0
34
đà nẵng
www.hvcpro.com
#1
Function Encrypt(ByVal inpt As String) As String
Dim temp As String
Dim tempA As String
Dim Rand As String
100:
Randomize
Rand = Right(Rnd, 3)
rad = Left(Rand, 1)
If Left(Rand, 1) = ''-'' Then
GoTo 100
End If
For i = 1 To Len(inpt)
crntASC = Asc(Mid(inpt, i, 1))
tempA = ((crntASC) Xor (Rand + i + rad)) + (i + rad)
If Len(tempA) = 4 Then
temp = temp & tempA
ElseIf Len(tempA) = 3 Then
temp = temp & ''0'' & tempA
ElseIf Len(tempA) = 2 Then
temp = temp & ''00'' & tempA
ElseIf Len(tempA) = 1 Then
temp = temp & ''000'' & tempA
End If
Next i
temp = Rand & temp
Encrypt = temp
End Function

Function Decrypt(ByVal inpt As String) As String
Rand = Left(inpt, 3)
For i = 4 To (Len(inpt) - 3) Step 4
z = z + 1
tempA = Mid(inpt, i, 4)
tempA = ((tempA - (z + Left(Rand, 1))) Xor (Rand + z + Left(Rand, 1)))
temp = temp & Chr(tempA)
Next i
Decrypt = temp
End Function

bạn có thể vào [xóa] để xem chi tiết :dzo: hơn

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
H

handung107

Thành viên thân thiết
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
#2
Bạn hoangvudb kiểm ta lại xem trang Web của bạn có bị nhiễm virus không ? Tôi vào thử cứ bị báo lỗi là có Virus hòai, nếu có, bạn không nên đưa thông tin lên như thế
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

 • noithatluxxy
 • xediengiatot
 • Phan_vannh
 • thanhsu0612
 • thoibimat
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • auyeuch
 • vachngancnc
 • Vincent_Han
 • voi rừng
 • HoangmiuTGG
 • Quỳnh Béo
 • nguoiconxunui
 • daongocnam0603
 • dinhphong2017
 • thùy giang 18
 • thuyhang75
Xem nhiều