Cứu dữ liệu bị mất !

  • Thread starter bk_arthur_311
  • Ngày gửi
B

bk_arthur_311

Sơ cấp
1/3/06
10
0
0
Hải Phòng
#1
Recover4all Professional
- Cứu dữ liệu bị mất !
- ShareWare
- Bản dùng thử chỉ cho phép cứu file < 10 MB
------------------------------------------------------------------------
I. Cơ chế hoạt động của các chương trình cứu dữ liệu:
Khi bạn xóa một tập tin hay thư mục nào đó trong hệ thống, thực chất lệnh này chỉ đánh dấu "đã xóa" trong Directory Entry và những thông tin liên quan trong File Allocation Table - FAT (với phân vùng định dạng FAT/FAT32) hoặc đánh dấu "xoá” trong Master File Table - MFT Entry (với phân vùng định dạng NTFS). Lúc này, các vùng (cluster) chứa dữ liệu của tập tin xem như trống và được tính là dung lượng chưa dùng đến của đĩa cứng mặc dù dữ liệu vẫn tồn tại.

Khi dữ liệu mới được ghi vào, lúc này dữ liệu cũ mới thực sự bị xóa đi và ghi đè bằng dữ liệu mới. Chúng ta (và cả hệ điều hành) đều không thể "nhìn" thấy được những dữ liệu bị đánh dấu xóa nhưng những phần mềm cứu dữ liệu vẫn nhìn thấy chúng khi quét qua bề mặt đĩa. Vì vậy chúng ta mới cần đến những phần mềm này trong việc khôi phục dữ liệu.

II. Cấu trúc của dữ liệu lưu trên ổ cứng:
Trước tiên, chúng ta cùng tham khảo qua cách thức thông tin của một tập tin được lưu trữ trên đĩa cứng. Với phân vùng FAT, dữ liệu được lưu trữ tại 3 nơi trên đĩa cứng, bao gồm: Directory Entry chứa thông tin về tập tin gồm tên, dung lượng, thời gian tạo và số hiệu cluster đầu tiên chứa dữ liệu của tập tin; FAT chứa số hiệu các cluster được sử dụng cho tập tin và các cluster chứa dữ liệu của tập tin (vùng Allocation). Với phân vùng NTFS, dữ liệu được lưu trữ trong MFT (Master File Table) Entry và vùng Allocation .

Bất kỳ phần mềm cứu dữ liệu nào cũng cố gắng tìm lại những thông tin từ 3 nơi này để có thể khôi phục đầy đủ nội dung của một tập tin, nếu thiếu (hoặc mất) một trong những thông tin này, dữ liệu không toàn vẹn hoặc không thể khôi phục.

III. Một số lưu ý:

Trường hợp các cluster của Allocation bị hỏng hoặc bị chép đè, bạn hầu như không thể khôi phục được vì dữ liệu đã bị xóa và chép đè bởi dữ liệu mới.

1./Phân vùng bị xóa (hoặc tạo lại) nhưng chưa định dạng (format).
2./Nếu phân vùng bị format: Với phân vùng FAT, việc định dạng sẽ xóa bảng FAT, Boot Record và thư mục gốc (Root Directory) nhưng Partition Table và dữ liệu trong Allocation vẫn còn. Những tập tin có dung lượng nhỏ hơn kích thước một cluster (32KB, mặc định của FAT32 ), tập tin được khôi phục hoàn toàn vì chúng không cần đến thông tin trong bảng FAT.
File có kích thước lớn hơn ... chịu!
3./Bản dùng thử chỉ cho phép cứu file < 10 MB
------------------------------------------------------------------------
download here:
http://www.download.com/Recover4all-Professional/3000-2248_4-10390479.html

Tham khảo: http://www.quantrimang.com
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • HDNamKhanh6
Xem nhiều