Tại sao lỗ và lãi chênh lệch tỷ giá không tính vào thu nhập chịu thuế?

  • Thread starter thuta
  • Ngày gửi
T

thuta

Sơ cấp
31/10/05
27
0
0
Hà Nội
#1
Mình đọc hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 04/TNDN) nhưng không hiểu rõ lắm về chỉ tiêu B16 và B23 : Lỗ hoặc lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính.

Tất cả những khoản lỗ lãi trên sau khi hạch toán qua TK 413 sẽ được kết chuyển vào chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái) hoặc doanh thu hoạt động tài chính(nếu lãi tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Vậy tại sao khi làm tờ khai tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 04/TNDN) lại phải loại trừ 2 khoản trên ra khỏi TN chịu thuế .

Và tại sao DN không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • maxxy
Xem nhiều