Hach toan the nao?

  • Thread starter vodanhkhach
  • Ngày gửi
V

vodanhkhach

Guest
Cac Bac giup em xu ly nghiep vu nay.

Quyet toan cong trinh dau tu XDCB; Gia quyet toan theo TK 241 la 250 trieu (VND).
nhung khi duyet quyet toan xong, loi the thuong mai cua cong trinh duoc danh gia la 50 trieu (VND)

Em hach toan nhu sau
No 211 :250
Co 241(): 250

nhung phan loi the thuong mai thi hach toan sao day

chang le
No 212 :50
nhung phat sinh Co cho vao dau day? ghi so the nao?.........Cac Bac chi bao giup em em xin cam on va hau ta.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vodanhkhach

Guest
Co so quyet taon khong phai la van de, van de la hach toan va ghi so ke toan the nao cai phan loi the thuong mai ay ? neu ghi tang tai san va nguon von kinh doanh thi dua vao so so nao? Co quan thue thi bo tay mat roi, tinh hinh nay cong ty em danh phong co phan hoa duoc roi hhuhuhuuhuhuh, hehhehehehehehe
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Lợi thế thương mại được xác định thế nào, lợi thế này được xác định để thanh quyết toán công trình? Nếu xác định là lợi thế thương mại thì các chi phí thực tế phát sinh là chi phí hình thành nên tài sản cố định vô hình đó, còn nếu chỉ định giá không và ghi tăng tài sản thì cần phải có xác nhận của cơ quan chức năng (Sở tài chính vật giá), nếu đây là xác định nội bộ thì khó có thể ghi tăng giá trị tài sản được, khi ghi tăng thì hạch toán:

Nợ 212
Có 411.

Cái cách đánh giá này đã được khá nhiều công ty nước ngoài dùng để lừa đảo bên Việt Nam khi thực hiện liên doanh liên kết: đánh giá lên trời các tài sản góp vốn bên VN dẫn tới chi phí khấu hao cao vọt - báo cáo lãi lỗ toàn lỗ (lỗ giả), kéo dài vài năm lỗ như vậy rồi sau đó đánh giá lại một lần nữa theo trị giá thực tế và bên VN cụt vốn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA