Trắc nghiệm Excel

  • Thread starter handung107
  • Ngày gửi
H

handung107

Thành viên thân thiết
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
#1
Mời các bạn tham gia lớp học VBA gửi bài giải đáp các câu trắc nghiệm sau đây vể BTC để BTC xếp lớp học trước 17giờ T6 17/03/06. Những câu này cực kỳ đơn giản, nên các bạn nào giải được 70% sẽ được xếp học lớp cao hơn vào CN nào đó sau ngày 19/03/06

1/ Bạn có thể lưu trữ một Macro vào các vị trí nào sau đây :
a) Personal Macro Workbook
b) New Workbook
c) This Workbook
d) Cả 3 câu trên

2/ Để ghi một Macro, bạn sử dụng Menu :
a) Tools / Macro / Record Macro
b) Tools / Macro / Macros
c) Tools / Macro / Visual Basic
d) Cả 3 đều sai

3/ Tập tin Personal.xls có các tính chất sau :
a) Tập tin này chỉ tồn tại khi bạn tạo một Macro và lưu trữ nó trong Personal Workbook
b) Tập tin này sẽ lập tức mở khi bạn khởi động Excel
c) Thường ở trạng thái ẩn, để vào nó, bạn vào Window / Unhide và gọi nó ra
d) Cả 3 câu trên

4/ Để Macro có thể họat động, bạn phải đặt chế độ an tòan như sau :
a) Tools / Option / Security / Macro Security / Security Level, chọn High
b) Tools / Option / Security / Macro Security / Security Level, chọn Medium
c) Tools / Option / Security / Macro Security / Security Level, chọn Low
d) b và c đúng

5/ Bạn có thể gán Macro đã ghi vào :
a) Một đối tượng đồ họa AutoShape
b) Thanh Toolbar
c) Một Object của thanh công cụ View / Toolbars / Control ToolBox hay Forms
d) Cả 3 câu trên

6/ Biểu thức nào sau đây cho ra ô họat động :
a) ActiveWindow. ActiveCell
b) Application. ActiveCell
c) Application. ActiveWindow. ActiveCell
d) Cả 3 câu trên

7/ Khi bạn tạo một Macro để ghi lại việc nhập các tiêu đề vào các Cell từ A3 đến E3, bạn cần thực hiện các bước sau :
a) Chọn A1, bật chế độ Relative Reference. Nhập lần lượt các dữ liệu vào các Cell từ A3 đến D3. Tắt chế độ Relative Reference, rồi Click nút Stop để chấm dứt việc ghi
b) Bắt đầu từ A3, nhập dữ liệu đến D3, rồi nhấn nút Stop để kết thúc
c) Chọn A1, bật chế độ Relative Reference. Nhập lần lượt các dữ liệu vào các Cell từ A3 đến D3. Click nút Stop để chấm dứt việc ghi
d) Tất cả đều sai

8/ Nếu bạn đang ở Book1.xls, Sheet1, để chọn Cell A1, bạn sẽ sử dụng câu lệnh nào :
a) Workbooks("Book1.xls").Worksheets(1).Range( "A1").Select
b) Worksheets("Sheet1").Range("A1").Select
c) Range("A1").Select
d) Cả 3 câu trên

9/ Nếu bạn đang ở Book1.xls, và ở Sheet2, bạn muốn chọn Cell A1 của Sheet1, bạn sử dụng câu nào trong những câu trên :
a) Workbooks("Book1.xls").Worksheets(1).Range( "A1").Select
b) Worksheets("Sheet1").Range("A1").Select
c) Range("A1").Select
d) Cả 3 câu trên

10/ Nếu bạn đang ở Book2.xls, và ở Sheet1, bạn muốn chọn Cell A1 của Sheet1 của Book1.xls, bạn sử dụng câu nào trong những câu trên :
a) Workbooks("Book1.xls").Worksheets(1).Range( "A1").Select
b) Worksheets("Sheet1").Range("A1").Select
c) Range("A1").Select
d) Cả 3 câu trên
 
H

handung107

Thành viên thân thiết
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
#2
11/ Tôi có thể dùng phương pháp ghi macro để ghi tất cả các macro?
a) Có
b) Không

12/ Bạn có thể ghi tất cả những gì bạn thao tác trong Excel vào một Macro không?
a) Có, có thể ghi lại
b) Tuỳ thuộc vào mức thiết lập an ninh
c) Không thể ghi được bất kỳ hành động nào
d) Chỉ có thể ghi lại được một ít các hành động.

13/ Tôi có một số Macro phục vụ cho một số mục đích chung chung. Tôi muốn những Macro này luôn có thể sử dụng được trong lúc tôi làm việc với Excel, Cách nào là cách tốt nhất để thực hiện điều đó?
1. Lưu tập tin chứa macro thành dạng Addin và chỉ thị cho Excel khởi động addin này khi bắt đầu
2. Lưu tập tin chứa macro vào một bảng tính và đặt vào thư mục khởi động của Excel
a) Không cách nào đúng
b) Cách 1 đúng
c) Cách 2 đúng
d ) Cả hai cách đều đúng

14/ Tôi đã chép một vài đoạn mã VBA mà tôi ghi lại được. Khi tôi dán vào một module khác, thì nhận được thông báo lỗi, nguyên do là đâu?
a) Lỗi Clipboard
b) Máy tính có Virus
c) Máy tính cài phần mềm ngôn ngữ khác
d) Trong khi ghi lại hành động Ép xuống dòng trong ô bằng Alt+Enter

15/ Tôi có thể chép các Macro VBA từ một bảng tính này sang bảng tính khác không?
a) Không được vì Excel không cho phép làm điều đó
b) Có thể được nhưng dùng chức năng Import, Export
c) Hoàn toàn được với các thao tác cắt dán, kéo thả thông thường

16/ Nếu bạn muốn biết người dùng sẽ chọn mục nào trong nhiều mục của một danh sách, bạn sẽ sử dụng đoạn cấu trúc nào dưới đây?
a) Select Case
b) If...ElseIf
c) Case Select
d) If...Then

17/ Đoạn mã dưới đây có thực thi được không?
Private Sub test()
Dim i As Integer
i = 10000 / 0.02
MsgBox i
End Sub
a) Có
b) Không

18/ Nếu bạn không biết chính xác kiểu biến số, bạn sẽ chọn kiểu nào dưới đây?
a) String
b) Double
c) Variant
d) Object

19/ Có cách nào xem các module VBA và các Sheet cùng lúc? Có phải chúng cùng nằm trên một bảng tính?
a) Không có cách nào vì đây là hai đối tượng khác nhau
b) Thu nhỏ cừa sổ và sắp đặt để có thể nhìn được cả hai

20/ Đoạn mã sau có bị sai không?
MyText= "Text1" &_
"Text2"
a) Không thể xuống dòng được
b) Dấu và và dấu gạch dưới không chứa dấu trắng
c) Đoạn mã không bị sai
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Cao cấp
#3
Chị ơi, đến đây đã hết chưa hay còn nữa ạ?
 
C

Chau Minh Tran

Guest
#4
handung107 nói:
Mời các bạn tham gia lớp học VBA gửi bài giải đáp các câu trắc nghiệm sau đây vể BTC để BTC xếp lớp họctrước 17giờ T6 17/03/06. Những câu này cực kỳ đơn giản, nên các bạn nào giải được 70% sẽ được xếp học lớp cao hơn vào CN nào đó sau ngày 19/03/06

Gửi về ban tổ chức là theo nick của bác Bình phải không chị?
Ps:hì, em chỉ muốn học vào ngày 19/3 thôi! Và hầu hết các bác đã đăng ký chắc là cũng vậy.:angel:
 
H

handung107

Thành viên thân thiết
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
#5
Đây là những câu trắc nghiệm về Excel căn bản thôi, các bạn nhé
21/ Bạn thường chọn dãy ô chứa dữ liệu để tạo DS, rồi vào Data/ Validation, tại thẻ Setting, hộp Allow, chọn List. Hộp Source, bạn điền địa chỉ vùng tham chiếu. Theo bạn :
a) Địa chỉ dãy ô này phải là địa chỉ tuyệt đối
b) Địa chỉ dãy ô này là địa chỉ tương đối
c) Địa chỉ này phải là một tên được đặt cho dãy ô đó
d) a và c đúng

22/ Nếu dữ liệu chứa DS nằm ở Sheet2, và bạn muốn đặt Validation tại một Cell nơi Sheet1, bạn chỉ thực hiện được khi :
a) Tại hộp Source, bạn gõ địa chỉ của dãy ô
b) Tại hộp Source, bạn gõ tên của dãy ô (được đặt tử hộp thọai Insert/Name)
c) Tại hộp Source, bạn phải đặt dấu bằng (=) trước tên dãy ô
d) Các câu đều sai

23/ Nếu Sheet1 của Book1.xls chưa dữ liệu nguồn làm DS, và bạn muốn đặt Validation tại các Cell của Sheet1, Book2.xls, bạn sẽ thực hiện đặt tên cho dãy ô như sau :
1. Đứng tại Book1.xls và đặt tên cho dãy dữ liệu nguồn tại Sheet1, từ Menu Insert / Name/ Define
2. Đứng tại Book2.xls và đặt tên cho dãy dữ liệu nguồn tại Sheet1, Book1.xls từ Menu Insert / Name/ Define

Sau đó, Tại Sheet1 của Book2.xls, vào Data/ Validation :

a) Gõ vào hộp Source, tên dãy ô đã được đặt theo 1
b) Gõ vào hộp Source, tên dãy ô đã được đặt theo 2
c) Tất cả đều đúng
d) Tất cả đều sai

24/ Khi bạn đặt tên cho một vùng ô thì :
a) Mỗi vùng ô chỉ có duy nhất một tên
b) Một vùng ô có thể có rất nhiều tên khác nhau
c) Mỗi tên chỉ đại diện cho một vùng ô trên một Sheet
d) Mỗi tên có thể đại diện cho một vùng trên các Sheet khác nhau. Khi đó, tên này trở thành tên cục bộ

25/ Nếu tại Sheet1, ta có tên tòan cục là TriGia cho vùng A1:A10, và Sheet2 có tên cục bộ là TriGia cho vùng B1:B20.
Khi đó, công thức =SUM(TriGia) sẽ cộng giá trị trên :
a) Nếu đứng tại Sheet1, sẽ cộng các giá trị của dãy Sheet1!A1:A10
b) Nếu đứng tại Sheet2, sẽ cộng các giá trị của dãy Sheet1!A1:A10
c) Nếu đứng tại Sheet2, sẽ cộng các giá trị của dãy Sheet2!B1:B20
d) Nếu đứng tại Sheet3, sẽ cộng các giá trị của dãy Sheet1!A1:A10
e) Nếu đứng tại Sheet3, sẽ cộng các giá trị của dãy Sheet2!B1:B20
f) a, c, d đúng

26/ Đặt tên cục bộ TriGia cho B1:B20 của Sheet2, bạn làm như sau :
a) Tại Sheet1, vào Menu Insert/ Name/Define, tại hộp Name in Workbook, gõ TriGia
b) Tại Sheet1 vào menu Insert/ Name/Define, tại hộp Name in Workbook, khi đặt tên cục bộ,phải gõ thêm tên Sheet phía trước. TD :Sheet2!TriGia
c) Tại bất kỳ Sheet nào, vào menu Insert/ Name/Define, tại hộp Name in Workbook, khi đặt tên cục bộ,phải gõ thêm tên Sheet phía trước. TD :Sheet2!TriGia
d) Các câu đều sai

27/ Bạn đặt tên Test cho một vùng như sau :
- Hộp Source : = Sheet1!A1:A10+Sheet1!B5
- Bây giờ bạn muốn tính kết quả : = SUM(Test)
a) SUM(Test) = SUM(Sheet1!A1:A10)+SUM(Sheet1!B5)
b) SUM(Test) = SUM(Sheet1!A1:A10)+COUNT(A1:A10)*Sheet1!B5
c) Tất cả đều đúng
d) Tất cả đều sai

28/ Khi mở hộp thọai Insert/Name/Defeine, bạn có phân biệt được tên cục bộ và tên tòan cục không ?
a) Có
b) Không
c) Chỉ phân biệt đươc khi bạn đang đứng tại Sheet có chứa tên cục bộ
d) Tất cả đều sai

29/ Tên cục bộ chỉ áp dụng cho :
a) Một vùng
b) Một hằng số
c) Một công thức
d) Tất cả đều đúng

30/ Cùng một Sheet, TD : Sheet1, có đồng thời cả 2 tên tòan cục TriGia và tên cục bộ Sheet1!TriGia. Khi bạn nhập công thức =SUM(TriGia)
a) Tại Sheet1, công thức sẽ được tính theo tên cục bộ
b) Tại Sheet1, công thức sẽ được tính theo tên tòan cục
c) Tại các Sheet khác Sheet1, công thức sẽ được tính theo tên tòan cục
d) a và c đúng

Các bạn gởi bài giải theo e-mail của Nguyên Bình. BTC rất muốn tổ chức cho tất cả các bạn học vào ngày CN, nhưng vì số lượng đăng ký quá đông, nên BTC đành phải chia đôi lớp học ra thành 2 buổi. Mong các bạn thông cảm và theo sự sắp xếp của BTc để cho buổi học có chất lượng hơn
 
Quynhmai

Quynhmai

Thành viên thân thiết
28/12/05
95
3
8
TP HCM
#6
Chị ơi, có thể châm chước cho em được không dzậy? Từ thứ 4 tới giờ em phải chuyển nhà nên không có thời gian online (sinh viên mà..)nên không biết phải làm bài trắc nghiệm, mà bây giờ vào đã quá thời hạn rồi! Vậy em có thể đi học được không dzậy?
(Tại em không biết phải làm bài trắc nghiệm, nghĩ là chỉ cần đăng ký thôi, mà em đã gởi mail đăng ký cho anh Bình rùi, đăng ký cho em với bạn em á!) Dzậy có gì chị cho em biết với nha!
Hic hic.....
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#7
VBA - Macro

Mình có một số bài tập VBA - Macro thế này

1) Tạo Macro
Tạo Macro có tên "Dinhdang" ghi lại một hành động Format (màu, loại font, cỡ,..)
Gán Macro "Dinhdang" lên thanh Toolbar (không yêu cầu dùng VBA), dùng với phương pháp "ustomize...".
Định dạng một số ô bằng Macro "Dinhdang"
2) Đọc hiểu Macro
Mở xem nội dung của Macro "Dinhdang" (ALT+F11)
Giải thích từng dòng lệnh
Bản chất của một Macro là một Sub (thủ tục)?
3) Có mấy cách để chạy được một Macro? Nội dung của các cách?
4) Tạo một Macro định dạng bảng, giải thích từng dòng lệnh của Macro đó.
5) Tạo một Macro để dán giá trị (Paste Value)
Ứng dụng: Khi cần copy giá trị của một công thức, bạn chọn lệnh Copy sau đó đặt con trỏ vào địa chỉ cần dán dữ liệu và chạy Macro trên.
6) Tạo một Macro định dạng số tiền về dạng "#,##0"
7) Tạo một Macro định dạng ngày tháng về dạng "dd/MM/yy"
8) Tạo một Macro dán định dạng (Paste Formats)
9) Tạo một Macro để xoay chiều giá trị
Ứng dụng: Khi cần xoay các giá trị nằm theo hàng thành theo cột.
10) Tạo một thanh công cụ (Toolbar) có tên "Các lệnh của tôi". Trên thanh toolbar gán tất cả các Macro đã tạo từ câu 1-9 đặt tên rõ ràng theo nội dung công việc.

Huy vọng các bạn làm tốt và tự rút ra được nhiều điều từ việc Record một Macro, đọc hiểu các câu lệnh của VBA .
 
M

mysterious_girl

Cao cấp
#8
Buổi học VBA đầu tiên đã kết thúc, vậy mà em không thấy ai post bài trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.Các bạn đi học giúp mình trả lời các câu hỏi này nhé.Vì có một vài câu mình cũng bí!!!:wall:
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#9
Khi các bạn đã quan tâm tới VBA có nghĩa các bạn muốn cải tiến chương trình của mình, nâng cao trình độ sử dụng Excel nói riêng và Office nói chung. Từ việc học VBA các bạn không chỉ tạo ra những lệnh của riêng mình mà còn có thêm cái nhìn về thế giới IT, hiểu rằng tại sao có những người quên ăn để ngồi nghiền ngẫm trước máy vi tính.
VBA có thể coi là thế giới lập trình ứng dụng khá dễ để học so với một số các ngôn ngữ hiện nay. Nhưng để lập trình tới mức độ nào thì sẽ tuỳ thuộc vào sự tìm tòi và tư duy của mỗi người. Các giáo viên dạy IT cũng chỉ có thể truyền đạt các kiến thức nền tảng cộng kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc của mình tới học viên.
Con đường học VBA không chỉ một hay vài buổi mà bạn đã hiểu và làm được như ý, các bạn hãy gắng học và tìm tòi thêm. Hãy hỏi nếu chưa rõ, hãy làm dù có sai!

Có nhiều bạn đã tham gia lớp học VBA vừa qua nhưng sao I không thấy làm bài và trao đổi? Phải chăng những câu hỏi trên là quá dễ?

Học VBA nói riêng và lập trình nói chung không dành cho những người lười biếng, ngại tư duy,...thiếu kiên nhẫn.
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
#10
To laogiahamvui.
Những câu hỏi về Excel khó quá, tôi chẳng trả lời được câu nào cả. Vậy có cần phải cơm nắm muối vừng đi học từ đầu không nhỉ?
Rồi nếu tôi đi học thì bao lâu tôi có thể trả lời được câu đố của bác?
Bác làm ơn chỉ giúp tôi với.
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#11
Nguyễn Bình nói:
To laogiahamvui.
Những câu hỏi về Excel khó quá, tôi chẳng trả lời được câu nào cả. Vậy có cần phải cơm nắm muối vừng đi học từ đầu không nhỉ?
Rồi nếu tôi đi học thì bao lâu tôi có thể trả lời được câu đố của bác?
Bác làm ơn chỉ giúp tôi với.
To Nguyễn Bình:
Thực ra tớ không đố ai cả mà chỉ là vạch ra mấy động tác thực hành lại trên cơ sở các kiến thức mà mọi người đã học qua lớp VBA tại SG thôi và nhưng hệ thống theo dạng bài. Nếu mọi người hiểu những câu hỏi trên là thách đố thì tớ không dám post lên.
Nếu cậu ở SG thì tham gia lớp học VBA đi sẽ làm được ngay, không rõ hỏi sư phụ. Nếu bạn ở Hà Nội, thực sự muốn áp dụng Công nghệ cao trên Excel thì chỉ cần mất 20 phút tớ sẽ giúp bạn làm được những vấn đề về Macro và VBA tớ nêu trên.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Cao cấp
#12
Nguyễn Bình nói:
To laogiahamvui.
Những câu hỏi về Excel khó quá, tôi chẳng trả lời được câu nào cả. Vậy có cần phải cơm nắm muối vừng đi học từ đầu không nhỉ?
Rồi nếu tôi đi học thì bao lâu tôi có thể trả lời được câu đố của bác?
Bác làm ơn chỉ giúp tôi với.
Theo em được biết thì chị cũng đi học ở buổi học VBA 1.2 mà.Ở buổi này,A.Duyệt và Nguyên Bình đã hướng dẫn giải các bài tập của anh Tuanktcdcn.

Qua 2 buổi học, em nghĩ rằng bây giờ chị đã giải đc các bài tập của anh Tuanktcdcn rất dễ dàng.

Chị cứ thử xem, nếu có gì vướng mắc, chị cứ post câu hỏi lên,mọi người sẽ trả lời cho chị.


Chúc chị thành công.
 

Thành viên trực tuyến

  • EZ-INVOICE
  • Mani_mani
  • Trieu Vi
  • Nguyễn Phương Mai 1412
  • daongocnam0603
  • Duyanhsaoo
  • oixanh1234
  • thuyhang75

Xem nhiều