Hạch toán ủy thác xuất khẩu

  • Thread starter CFS
  • Ngày gửi
C

CFS

Guest
#1
Cty mình có chức năng xuất khẩu nên sắp tới sẽ nhận ủy thác xuất khẩu cho các công ty khác không có chức năng này.

Tuy nhiên cho mình hỏi mình làm như sau có đúng không:

- Hóa đơn đỏ: cty trong nước sẽ phát hành 1 hóa đơn đỏ có VAT = 0 cho cty mình. Sau đó mình lại làm 1 cái hóa đơn đỏ có cùng số tiền và VAT = 0 khi hàng thực suất.

- Hạch toán: vì doanh thu thực của cty mình là hoa hồng ủy thác, ví dụ là 2% giá trị lô hàng, nên mình chỉ hạch toán số này vào doanh thu. Còn giá trị lô hàng, dù mình đã xuất và kê khai hóa đơn đỏ, nhưng chỉ hạch toán qua phải thu khác như TK138.

Có bạn nào biết văn bản hướng dẫn về chế độ hóa đơn và hạch toán kế toán ủy thác xuất khẩu thì chỉ giúp mình.
 
N

Nguyên Thị Thu Hà

Guest
#2
CFS nói:
Cty mình có chức năng xuất khẩu nên sắp tới sẽ nhận ủy thác xuất khẩu cho các công ty khác không có chức năng này.

Tuy nhiên cho mình hỏi mình làm như sau có đúng không:

- Hóa đơn đỏ: cty trong nước sẽ phát hành 1 hóa đơn đỏ có VAT = 0 cho cty mình. Sau đó mình lại làm 1 cái hóa đơn đỏ có cùng số tiền và VAT = 0 khi hàng thực suất.

- Hạch toán: vì doanh thu thực của cty mình là hoa hồng ủy thác, ví dụ là 2% giá trị lô hàng, nên mình chỉ hạch toán số này vào doanh thu. Còn giá trị lô hàng, dù mình đã xuất và kê khai hóa đơn đỏ, nhưng chỉ hạch toán qua phải thu khác như TK138.

Có bạn nào biết văn bản hướng dẫn về chế độ hóa đơn và hạch toán kế toán ủy thác xuất khẩu thì chỉ giúp mình.
Bạn tìm thông tư số 108/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác .
 
Dangthaituan_82

Dangthaituan_82

Thành viên thân thiết
25/3/06
65
4
0
37
Hải Phòng
#3
Mình đưa ra cách hạch toán này cho bạn tham khảo nhé!

* Theo quy định chung thì bên uỷ thác xuất khẩu khi giao hàng cho bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải lập hoá đơn GTGT với mức thuế suất = 0 %
Dịch vụ uỷ thác xuất khẩu là một đối tượng chịu thuế VAT. Thuế VAT được xác định trên giá dịch vụ uỷ thác xuất khẩu (còn gọi là Hoa Hồng) với mức thuế suất = 10%. Bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải Xuất hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác. Bên uỷ thác được ghi nhận số thuế tính trên hoa hồng uỷ thác vào số thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Giá tính thuế VAT của dịch vụ uỷ thác là toàn bộ tiền hoa hồng uỷ thác và các khoản chi hộ (nếu có - trừ khoản thuế nộp hộ) chưa có thuế VAT. Các chứng từ chi hộ nếu có thuế VAT thì bên nhận uỷ thác được khấu trừ ở đầu vào. Trong trường hợp các chứng từ có ghi rõ các thông tin về bên giao uỷ thác thì bên nhận uỷ thác không phải tính vào doanh thu của mình.
Khi thực hiện xong dịch vụ xuất khẩu, bên nhận uỷ thác phải chuyển cho bên uỷ thác các chứng từ sau:
1. Bản thanh lý hơph đồng uỷ thác xuất khẩu (1 bản chính).
2. Hoá đơn thương mại ( Invoice) xuất cho nước ngoài (1 bản sao).
3. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu có xác nhận thực xuất và đóng dấu của cơ quan Hải quan cửa khẩu (1 bản sao).

* Hạch toán:
- Do hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của bên nhận uỷ thác xuất khẩu cho nên nếu bên giao uỷ thác chuyển hàng đến, kế toán ghi:
Nợ TK 003

- sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác được hoàn thành thì bên uỷ thác phải ký kết hợp đồng với bên nước ngoài để thoả thuận các phương thức xuất khẩu. Khi nhận được các chứng từ hợp lệ và L/C, kế toán phải kiểm tra kỹ tất cả các điều khoản hợp đồng và tiến hàng xuất hàng gửi đi. Khi xuất hàng gửi đi kế toán ghi:
Có TK 003

- Khi hàng xuất khẩu hoàn thành thủ tục hải quan thì được tính là hàng xuất khẩu, kế toán ghi:
Nợ TK 131 - Chi tiết cho từng người nhập khẩu (ghi theo tỉ giá thực tế)
Có Tk331 - Chi tiêt cho từng đơn vị giao uỷ thác. (ghi theo tỉ giá thực tế)

- Thuế xuất khẩu, thuể tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào ngân sách, kế toán ghi:
Nợ TK 331
Có TK 338(8)

- Khi đơn vị giao uỷ thác chuyển tiền đến để nộp hộ thuế xuất khẩu, kế toán ghi:
Nợ TK 111, 112
Có TK 138(8) - Chi tiết cho đơn vị
hoặc Có TK 131 - chi tiét cho đơn vị.

- Số tiền hoa hồng xuất khẩu được tính vào doanh thu cho doanh nghiệp nhận uỷ thác, kế toán ghi:
Nợ TK 331 - Nếu trừ vào tiền hàng
Nợ TK 131 - Nếu phải thu của bên giao uỷ thác.
Nợ TK 111,112 - nếu thu bằng tiền mặt.
Có TK 511 - Tiền hoa hồng
Có TK 3331 - Số tiền Thuế GTGT tính trên hoa hồng uỷ thác.

- Các khoản chi hộ cho bên giao uỷ thác: phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển và bốc xếp, kế toán ghi:
Nợ TK 138
Có TK 111, 112

- Khi thu tiền cảu người nhập khẩu bằng ngoại tệ, kế toán phản ánh theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng, kế toán ghi:
Nợ TK 1122 ( tỷ giá bình quân liên ngân hàng)
Nợ TK 635 (nếu Tỷ giá bình quân nhỏ hơn tỷ gía ghi sổ)
Có TK 131 (Tỷ giá ghi sổ)
Có TK 515 (nếu tỷ giá bình quân lơn hơn tỷ giá ghi sổ).
Đồng thời ghi: Nợ TK 007

- Khi thanh toán với bên giao xuất khẩu, kế toán ghi:
Nợ TK 331 - Theo tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635 - Lỗ tỷ giá
Có TK 131 tỷ giá ghi sổ
Có TK 138
Có TK 112, 111 - tỷ giá ghi sổ tiền
Có TK 515 lãi tỷ gía
Đồng thời ghi: Có TK 007
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • duseovntop

Xem nhiều