Trong "BÁO CÁO TÀI CHÍNH" phần nào quan trọng nhất ?

  • Thread starter hanoicell
  • Ngày gửi

22887 lượt xem

N

nguyetminh_mh

Sơ cấp
20/7/06
5
0
0
Ha Noi
Theo tôi, mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu. Mà lợi nhuận của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng là tiền (Mục tiêu ngắn hạn). Do vậy, tùy vào từng thời điểm, thông tin đòi hỏi có sự khác nhau để có thể đưa ra những quyết định phù hợp vào từng thời điểm nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.
Tóm lại, trong "Báo cáo tài chính" phần nào cũng quan trọng. Quan trọng như thế nào thì lại phải tùy vào từng đối tượng, lẫn thời điểm khai thác mới có thể so sánh được.
 
Mục đích chính của việc làm sổ sách kế toán là cung cấp thông tin cho người sử dụng (trong và ngoài doanh nghiệp), do vậy phần quan trọng nhất là phần cung cấp thông tin mà người sử dụng quan tâm.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK