Miển giảm thuế TNDN đối với DN cổ phần hóa

  • Thread starter trandaithanght
  • Ngày gửi
T

trandaithanght

Sơ cấp
8/9/05
29
0
0
50
trandaithanght
#1
Công ty mình là 1 DN nhà nước kinh doanh trong lỉnh vực thương mại dịch vụ vừa mới cổ phần hoá 1/1/2005. Như vậy có thuộc đối tượng được miển thuế thu nhập 3 năm không? Nếu có, thì được quy định ở công văn nào?
Có ai biết không chỉ bảo cho tôi với. Xin cảm ơn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
- Theo Điều 26 - Chính sách đối với DN cổ phần hóa - của Nghị định 64/2002/NĐ-CP Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:

DN cổ phần hóa được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với DN thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

- Theo Thông tư 98/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10:

Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ sẽ được hưởng ưu về thuế TNDN. Cụ thể mức thuế suất và thời gian ưu đãi thì bạn xem Thông tư này nhé!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều