ĐIều chỉnh số liệu trên BCTC và Q.Toán thuế GTGT

  • Thread starter le n.t.huong
  • Ngày gửi
L

le n.t.huong

Thành viên thân thiết
12/9/05
59
0
6
39
Ha Noi
#1
Mình có vấn đề này nhờ các bạn chỉ giúp :
Quyết toán thuế GTGT năm 2004, kế toán cũ đã điều chỉnh số thuế GTGT được khấu trừ. VD : thuế GTGT chuyển sang kỳ sau của T12/04 : 1.561.000đ
Số điều chỉnh trong Quyết toán Thuế GTGT năm 2004 : 1.500.000đ

Nhưng sang T1/05 kế toán vẫn sử dụng số thuế GTGT chưa được điều chỉnh ( 1.561.000đ ) để làm số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang T1/05 . Và cho đến tận hết năm 2005 . Vì vậy số liệu trên sổ sách kế toán của mình luôn lệch so với bcáo thuế GTGT 61 đồng. Vậy cho mình hỏi : mình có nên cứ để lệch như thế được không ? vì báo cáo Qtoán GTGT năm 2005 mình vẫn để theo số chưa điều chỉnh. Còn theo báo cáo tài chính thì lại theo số thuế GTGT đã điều chỉnh.
Nếu phải điều chỉnh thì mình nên điều chỉnh như thế nào ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều