Quyết toán chi phí

  • Thread starter Lê Thu Trang
  • Ngày gửi
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#1
Chào các bạn!
Khi mình lên nộp Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Chi cục thuế Thanh Trì bảo với mình là phải nộp thêm Bản Quyết toán chi phí năm 2005. Mình tìm khắp tất cả các thông tư mà không thấy mẫu biểu Quyết toán chi phí. Vậy các bạn có có thể cho mình xin mẫu không, hay post lên đây cho mình xin.
Mình cám ơn các bạn.
 
V

vodanthanh

Thành viên thân thiết
28/12/05
126
0
0
35
QuangNgai
#2
Bản quyết toán cho phí bạn nói ở đây có phải là Bảng kê chi tiết Cphí và doanh thu hay không nhỉ
?
 
H

huytq

Sơ cấp
16/11/05
82
0
0
36
Hà Nội
#3
Mình vừa nộp báo cáo tài chính và nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN cùng với Tờ kê khai chi tiết doanh thu, chi phí thu nhậpTỜ KÊ KHAI CHI TIẾT
DOANH THU, CHI PHÍ, THU NHẬP
Năm 200.....
( Kèm theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 200…
của cơ sở kinh doanh: ………………………..)
Đơn vị tính : Đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU Số tiền Ghi chú
(1) (2) (3)
1. Doanh thu
a. Doanh thu bán hàng
b. Doanh thu bán thành phẩm
c. Doanh thu cung ứng dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ
a. Chiết khấu bán hàng
- Chiết khấu hàng hoá
- Chiết khấu thành phẩm
- Chiết khấu dịch vụ
b.Giảm giá hàng bán
c. Hàng bán bị trả lại
3. Chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý
- Khấu hao tài sản cố định
- Nguyên vật liệu
- Tiền lương
- Chi phí khác
Trong đó:
+ Lãi tiền vay
+ Trích các khoản dự phòng
+ Chi phí quảng cáo
+ Chi phí khác
4. Tổng thu nhập từ sản xuất kinh doanh (1-2-3)
5. Thu nhập khác
- Chênh lệch mua bán chứng khoán
- Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
- Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm
- Chênh lệch do bán ngoại tệ
- Kết dư các khoản trích trước chi không hết, các khoản dự phòng
- Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
- Thu các khoản thu khó đòi nay đòi được
- Thu các khoản nợ phải trả không còn chủ
- Các khoản thu nhập bỏ sót từ những năm trước
- Các khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài
- Các khoản thu nhập không tính vào doanh thu
- Các khoản thu nhập khác
6. Lỗ năm trước chuyển sang
7. Tổng thu nhập chịu thuế (4+5-6)
8. Thu nhập chịu thuế thu nhập bổ sung
Trong đó:
Thu nhập từ vốn góp cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế


Các số liệu trên đây đảm bảo độ chính xác, trung thực, nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện không đúng thựctế, cơ sở sẽ chịu xử phạt vi phạm theo quy định của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hà Nội, ngày tháng năm 2006
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
 

Thành viên trực tuyến

  • Pisa24022017

Xem nhiều