Organization Expenditures

  • Thread starter MAILAN_EVERLINES
  • Ngày gửi
M

MAILAN_EVERLINES

Sơ cấp
23/3/06
17
0
0
40
Quận Phú Nhuận - TP.HCM
#1
CHI PHÍ THÀNH LẬP / TỔ CHỨC

Là toàn bộ chi phí thành lập / tổ chức 01 doanh nghiệp hay 01 hoạt động thương mại / 01 phi vụ mậu dịch / 01 động tạo ra lợi nhuận riêng lẻ trước khi nó chính thức hoạt động. Chi phí này được tập hợp đưa vào Tài sản cố định vộ hình - khoản mục Chi phí thành lập để khấu hao dần trong quá trình kinh doanh.
:friend:
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • thapsangniemtin
Xem nhiều