Lại 1 vấn đề lao động

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cty của mình có ký 1 số hợp đồng lao động với công nhân, ndung là : khi nào có công việc thì trả lương 800.000 đ/ng/tháng, còn không có việc thì không trả lương. Nhưng khi đăng ký bên P. lao động thì họ bảo phải trích bảo hiểm hàng tháng theo quy định (mặc dù có tháng Cty không trả lương, như đã nói ở trên), nếu vậy thì phải làm sao đây ? Tháng nào cũng trích BH như vậy chịu gì nỗi.
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Cái này phải được hiểu là cơ quan của bạn ký hợp đồng thời vụ hay là loại hợp đồng gì? Tại vì Conan thấy là khi nào có việc cơ quan bạn mới trả một số lương nhất định là 800,000đ như bạn nói, thì đây có thể hiểu là loại lao động thời vụ không có hợp đồng lao động. Vậy làm sao đăng ký đóng bảo hiểm cho những lao động này được .
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
"lao động thời vụ không có hợp đồng lao động" là sao hả ? Trong tr. hợp này thì nên xử lý thế nào cho hợp lý hả conan ? Hình như lao động thời vụ không có hợp đồng lao động thì bị bên thuế khống chế mức lương 500.000 đ / th
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Cty của ketoán4mat nên làm như sau:
Ký hợp đồng lao động thời vụ với những người làm việc theo thời vụ. Trong hợp sẽ ghi rõ tiền lương đã bao gồm BHXH, BHYT, và tiền thưởng cho các ngày lễ. Như vậy là Thuế sẽ không bắt bẻ được bạn. Lưu ý là không được ký hợp đồng lao động thời vụ với 1 người 2 kỳ liên tiếp
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nhưng vần đề là khi đăng kí lao động, nếu thời hạn trong tờ đăng kí lao động từ 3 tháng trở lên, thì bên BH sẽ bắt đóng BH, chứ họ không căn cứ vào HĐLĐ; phải giải trình sao đây ?
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Vậy thì trước khi gặp các ông kẹ trên, bạn hãy đọc thông tư hướng dẫn về điều này, Virgin xin trích 1 phần như sau:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___ ______________
Số: 07/2003/TT-LĐTBXH Hà nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9
tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm
xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995
của Chính phủ
____

Thi hành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1072/VPCP-VX ngày 11 tháng 3 năm 2003; sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP gồm:
1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:
a/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động công ích; doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;
b/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
c/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài:
d/ Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
đ/ Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
e/ Các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang; kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;
g/ Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;
h/ Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
i/ Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
k/ Các tổ chức khác có sử dụng lao động là những tổ chức chưa quy định tại điểm 1 này.
2- Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức.
3- Người lao động, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
4- Người Lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan., tổ chức quy định tại các điểm 1 và điểm 3 mục này, làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Tìm kiếm tùm lùm mà trong diễn đàn của wkt có lại không sử dụng,ketoán4mắt tặng cho học luôn bản tin sau:

Theo Công văn số 314/LĐTBXH-LĐVL ngày 05/02/2004, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có hướng dẫn việc ký kết HĐLĐ mùa vụ như sau:

Đối với loại HĐLĐ theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng mà hai bên ký kết từ hai HĐLĐ liên tục trở lên, thì phải áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; Đối với loại HĐLĐ theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng mà hai bên ký kết từ hai hợp đồng lao động trở lên nhưng không liên tục, thì khoản bảo hiểm xã hội được tính tiền lương của người lao động; Đối với loại HĐLĐ theo mùa vụ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, thì dù hai bên ký kết một hợp đồng lao động cũng phải áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
DTL
 
M

Mai Thao Trang

Guest
18/2/08
1
0
0
TP. Ho Chi MInh
Cho minh hoi CTY minh ko mua bao hiem cho nhan vien ma ghi thang vao HDLD la tien Bao Hiem nhan vien tu lo, CTY tra 17% theo luong (tung nguoi) tra truc tiep vao luong ma ko mua bao hiem nhu vay co duoc khong cac ban , minh thay ky qua?
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
3
18
51
Q8, tpHCM
Nếu như những người đó có giấy xác nhận số sổ BHXH và đang đóng tại đơn vị khác thì trong HĐLD bạn ghi lương và 17% BHXH. Còn không thì cứ HĐLD 3 tháng trở lên là bạn phải đóng BHXH (đã gọi là BHXH bắt buộc).
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
3
18
51
Q8, tpHCM
To ketoan4 mat: trên tờ khai lao động đừng ghi 3 tháng mà chỉ ghi 2,5 tháng or 2 tháng... thôi. Chứ để 3 tháng trở lên là phải đóng BHXH. Mà HDLD thời vụ của bạn dưới 3 tháng thì sao trên tờ khai lại để 3 tháng trở lên được. Chính bạn làm không khớp rồi.
 
N

Newspace

Guest
22/5/07
32
0
6
Hanoi
Cty của mình có ký 1 số hợp đồng lao động với công nhân, ndung là : khi nào có công việc thì trả lương 800.000 đ/ng/tháng, còn không có việc thì không trả lương. Nhưng khi đăng ký bên P. lao động thì họ bảo phải trích bảo hiểm hàng tháng theo quy định (mặc dù có tháng Cty không trả lương, như đã nói ở trên), nếu vậy thì phải làm sao đây ? Tháng nào cũng trích BH như vậy chịu gì nỗi.
Thanks!

Em thấy dạng hợp đồng như trên rất phù hợp với mô hình khoán như hiện nay nhưng lại bị các luật qui định rất khó xử lý vì chỉ ký đến lần thứ 2 với NLĐ thì đã phải đóng BHXH :wall:, trong khi việc làm trên thị trường tự do đâu có sẵn, phù hợp và thỏa đáng như các bác làm trong biên chế đâu. Vì thế luật BHXH nên áp dụng và cho các đối tượng có hợp đồng dài hạn, còn các hợp đồng ngắn hạn thì NLĐ tự xử lý. như em đi làm thì cũng không ngô ngọng gì mà bị các công ty lợi dụng đâu nhé ,công việc và thu nhập phù hợp thỏa đáng thỏa đáng thì làm không thì thôi, ai bắt ép dc em,khi thu nhập thấp, không có bổng lộc gì, chỉ bán sức lao động thôi thì BHXH có ý nghĩa gì đâu :020:
 
L

lilacnhangoai

Guest
3/11/07
3
0
0
NINHTHUAN
Anh cho em chen ngang một chút nha. Anh có mẫu "Quyết định thôi việc " không? làm ơn gởi cho em đi, em đang cần gấp lắm , em cảm ơn anh nhiều nhiều. happygirlvn85@yahoo.com
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA