Chi phí nhân viên - Gấp

  • Thread starter Thuyneu-AC
  • Ngày gửi
T

Thuyneu-AC

Sơ cấp
22/3/06
27
0
0
35
Hà Nội
#1
Bên công ty em làm về DVụ vệ sinh công nghiệp, tháng 11,12 bên em đã có nhân viên thực hiện các HĐ của công ty( gọi là nhân viên tác nghiệp) nhưng trong t 11,12 bên em chưa có các HĐ kinh tế . Vậy em hạch toán chi phí nhân công này vào TK 6421 được không hay em phải hạch toán N 154/ c 334 rồi khi nào bên em có các HĐ để thực hiện rồi k/c sang TK 155 và phân bổ 154 cho từng HĐ( bên em khi chưa có HĐ vẫn trả lương cho nhân công trực tiếp thực hiện HĐ)
 
H

hoabattu0901

Sơ cấp
2/3/06
73
0
6
36
Nha Trang
#2
Công ty bạn làm về dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vậy nếu chưa có hợp đồng dịch vụ thì làm sao bạn có thể tập hợp chi phí sản xuất được mà lại đưa CP nhân công vào TK 154? Trường hợp này bạn chỉ đưa vào TK154 khi đã có hợp đồng dịch vụ rồi mà cviệc thực hiện hợp đồng này chưa hoàn thành.
Nếu việc trả lương cho công nhân này đã tạo ra doanh thu thì bạn đưa vào chi phí (6411 hoặc6421 - tuỳ bộ phận sử dụng, sử dụng ở bộ phận nào thì tính chi phí ở bộ phận nấy)
Nếu cty bạn chưa tạo ra doanh thu thì các chi phí bạn nên tập hợp ở TK 242 để sau này khi có doanh thu thì phân bổ dần vào chi phí tương ứng với mức doanh thu hợp lý. (Chi phí nào thì doanh thu đo')
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều