360 ngày

  • Thread starter quochung2005
  • Ngày gửi
Q

quochung2005

Thành viên thân thiết
20/10/05
99
0
16
37
DA NANG
#1
các bạn có thể biết 1 năm có 365 ngày năm 2002 năm ngày và 365 ngày đó rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày mấy kô,
mình đọc trong cuốn sách bài tập EX họ có ghi
30/01/02
05/06/02
01/04/02
09/08/02
07/02/02
và ở bên cho là; nuế tất cả 5 ngày trên rơi và ngày thứ bảy và chủ nhật thì
thu thêm 2 %
 
Y

Yeudoi

Thành viên thân thiết
29/9/05
88
0
6
Hoi An Quang Nam
#2
Biết được chứ bạn cho địa chỉ mình gửi mail qua cho.
 
Đào Việt Cường

Đào Việt Cường

Moderator
22/11/05
400
4
18
Khánh Hòa
#4
Dear quochung2005,
-------------------
Không biết bạn đã tham khảo hàm WEEKDAY(<SerialNumber>;<Return_type>) chưa:
Returns the day of the week corresponding to a date. The day is given as an integer, ranging from 1 (Sunday) to 7 (Saturday), by default.
Hàm này cho phép bạn xác định số thứ tự của <SerialNumber> trong tuần. Bạn cũng có thể điều chỉnh số thứ tự ngày, dựa vào <Return_type>
Dựa vào kết quả hàm bạn có thể xác định được ngày đã cho là thứ mấy.
Chúc bạn thành công!
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#5
Hì, nhân đây có 1 câu đố đơn giản: Cho 1 tháng bất kỳ thuộc 1 năm bất kỳ, tính xem trong tháng đó có bao nhiêu cái thứ 7 (hay CN). Không dùng VBA
 
M

mysterious_girl

Cao cấp
#6
adam_tran nói:
Hì, nhân đây có 1 câu đố đơn giản: Cho 1 tháng bất kỳ thuộc 1 năm bất kỳ, tính xem trong tháng đó có bao nhiêu cái thứ 7 (hay CN). Không dùng VBA
Bác Adam hay có câu đố nhỉ! Xem nào, ai sẽ là người đoạt giải tiếp theo đây?:dance2:
 
HongViet

HongViet

Thành viên thân thiết
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng
#7
Mời các bạn xem thử giải NTN, đúng?!

adam_tran nói:
Hì, Cho 1 tháng bất kỳ thuộc 1 năm bất kỳ, tính xem trong tháng đó có bao nhiêu cái thứ 7 (hay CN). dùng VBA
Không dùng VBA thì khó quá; Dùng VBA cò khó gặm nữa là!
Hàm tự tạo như sau:
Function DemThuOfMonth(Dat As Date, Thu As Long) As Long
On Error goto Err_Dem
Dim NgDauThang As Date: Dim jz As Long, zj As Long
NgDauThang= Dat - Day( Dat) 'Ngày cuối tháng trước đó
jz = DateAdd("M", 1, NgDauThang) - NgDauThang ' Số ngày trong tháng đó
For zj = 1 to jz
1 NgDauThang = NgDauThang +1
2 If WeekDay(NgDauThang)= Thu then DemThuOfMonth = DemThuOfMonth + 1
Next zj
Loi_Dem : Exit Function
Err_Dem:
Select case Err
Case 9
. . .
Case 13
. . .
Case Else
Msgbox Error$(), 35, Str(Err)
End Select
Resume Loi_Dem
End Function
 
Sửa lần cuối:
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
436
38
28
61
HCM city
#8
Đơn giản như đang Zởn!

adam_tran nói:
Hì, nhân đây có 1 câu đố đơn giản: Cho 1 tháng bất kỳ thuộc 1 năm bất kỳ, tính xem trong tháng đó có bao nhiêu cái CN). Không dùng VBA
/(/hưng không đơn giản chút nào:
=ROUNDUP((DAY(DATE(YEAR(A3),MONTH(A3)+1,1)-1)-CHOOSE( WEEKDAY( A3 - DAY( A3 ) + 1 ), 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ))/7,0)

Xin giải thích CThức như sau:
a/ Tìm số ngày trong tháng đã nhập vô;
b/ Tìm số ngày còn lại trong tháng kể từ CN đầu tiên tháng đó;
c/ Làm tròn số phép chia số ngày này cho 7;
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • trinhnhai

Xem nhiều