Nhờ cac bác giúp đỡ với về excel

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi anhoanh, 15 Tháng tư 2006.

1,956 lượt xem

 1. anhoanh

  anhoanh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Tôi có file như thế này các bác giúp tôi đặt công thức với!
  [FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng theo dâi chi tiÕt b¸n hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TT[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]M· hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tªn hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Ngµy b¸n[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Sè l­îng (kg)[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§¬n gi¸[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TiÒn gi¶m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]15/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]50[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]350000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]2[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]20/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]100[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]C[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§ång[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]14/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]150[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4500[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]675000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]16/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]200[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]8000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]X[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Xi m¨ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]01/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]30[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]300000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]70000[/FONT]

  Yêu cầu:
  [FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng thèng kª[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Th¸ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè l­îng cña mÆt hµng S¾t b¸n trong th¸ng 6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT]
  Xin lỗ tôi không thể gửi được file dính kèm

  Cảm ơn nhiều
   
  #1
 2. anhoanh

  anhoanh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Xin lỗi bị lỗi rồi! Có Bác nào chỉ giúp cho tôi là làm thế nào để gửi file đính kèm. Hình như là tôi không gửi được. Cảm ơn
   
  #2
 3. Tuanktcdcn

  Tuanktcdcn Lão già ham vui

  Bài viết:
  548
  Đã được thích:
  50
  Nơi ở:
  Hà Nội
 4. ForestC

  ForestC Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  377
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  E'rywhere
  Tạm dùng sumproduct nhé:

  1. [FONT=.VnArial Narrow]Th¸ng3456Tæng thµnh tiÒn????[/FONT]
  =sumproduct((month(NgayBan)>=3)*(month(NgayBan)<=6)*SoLuong*DonGia)


  2. [FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè l&shy;îng cña mÆt hµng S¾t b¸n trong th¸ng 6????[/FONT]
  =sumproduct((TenHang="Sắt")*(month(NgayBan)=6)*SoLuong)


  Vậy thôi!
   
  #4

Chia sẻ trang này