cười 1 chút nhé

  • Thread starter KhanhVan
  • Ngày gửi
K

KhanhVan

Sơ cấp
30/3/06
15
0
1
33
Dalat
#1
************************************************************************
Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta. Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi deu den ca !

************************************************************************
Giám đốc đi đánh golf cùng sư cụ. Quả thứ nhất GĐ đánh hụt bèn la lên : trời ơi hụt! sư cụ liền nói: xin thí chủ đừng kiu trời sẽ k tốt đâu. Quả thứ 2 GĐ lại đánh hụt cũng la lên: trời ơi hụt! sư cụ nói: xin thí chủ đừng kiu trời nữa nếu k người sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Quả thứ 3 GĐ vẫn đánh hụt và lại la lên: trời ơi hụt. Bất ngờ có 1 cái sét đánh xuống sân golf khi nhình kỹ lại thì thấy sư cụ đen thui. Lúc này có tiếng từ trên nói xuống: TRỜI ƠI HỤT <<< ặc ặc
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • KimThe1710
Xem nhiều