Mới!!!trong QĐ15!!!

  • Thread starter fhanhtc
  • Ngày gửi
F

fhanhtc

Sơ cấp
20/1/05
6
0
0
32
Hanoi
#1
Các anh chị cho em hỏi với: trong quyển Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm QĐ 15) có quy định: Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng Tscđ có giá đánh giá lại cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ đem đi góp vốn, doanh nghiệp ghi nhận số thu nhập vào TK 711 phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh ghi nhận vào TK 3387 phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh.. (Trong thông tư 23 thi` phần chênh lệch lớn hơn đó cho vào TK 711 rồi mới cho vào Tk 3387, hàng năm phân bổ trở lại vào TK 711). Như vây phải hiểu sự khác nhau giữa hai khoản tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh và tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh. như thế nào? Các anh chị giải thích giùm!!!Thanks so much
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,102
1,399
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#2
VD: góp vôn A-B 50-50 để thành lập AB là đồng kiểm soát.
A góp = 1 TSCĐ hh NG 1.000, KHLK 200, đánh giá 1.100.
Theo quyết định 15 hạch toán:
N222 1.100
N214 200
C211 1.200
C711 50
C3387 50
Lợi ích của mình =50%,lợi ích B 50%.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • hoclamseo01
Xem nhiều